Täydellinen opas Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelyistä Kittitian ja Nevisin kansalaisille

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön uutta ETA-järjestelmää, jonka on määrä olla käytössä vuoteen 2024 mennessä. Ohjelma korvaa nykyisen viisumivapausjärjestelmän, ja se koskee useiden maiden, myös Saint Kitts ja Nevisin, matkustajia. Lue seuraavasta kattava opas uudesta ETA-ohjelmasta, mukaan lukien tiedot siitä, mitä ohjelmalta voi odottaa ja miten voit hakea sitä.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Kittitian ja Nevisin kansalaisille?

Kokeneet matkustajat saattavat jo tuntea Yhdysvaltojen ESTA- tai Kanadan ETA-järjestelmät, jotka ovat olleet Yhdistyneen kuningaskunnan uuden ETA-ohjelman esikuvana. Näissä järjestelmissä otetaan käyttöön digitaaliset matkustusluvat, joiden avulla hallitus voi valvoa ja valvoa paremmin maahan saapuvia henkilöitä ja parantaa rajaturvallisuutta. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA, joka on lyhenne sanoista Electronic Travel Authorisation (sähköinen matkustuslupa), on osa hallituksen suunnitelmaa maan rajojen digitalisoimiseksi. Se korvaa pian Yhdistyneen kuningaskunnan nykyisen viisumivapausjärjestelmän.

ETA on digitaalinen lupa, ei viisumi. ETA-luvan haltijoilla on lupa saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja he voivat oleskella maassa enintään kuusi kuukautta. Se ei korvaa viisumijärjestelmää eikä vaikuta siihen, ja matkustajat, jotka tällä hetkellä tarvitsevat viisumin päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tarvitsevat viisumin myös ETA-ohjelman voimaantulon jälkeen.

Miten tämä vaikuttaa kitti- ja nevisialaisiin matkustajiin?

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on viisumivapausjärjestelyjä useiden eri maiden kanssa, myös Kansainyhteisön jäsenten kanssa. Kansainyhteisön maana Saint Kitts ja Nevis on listalla. Tällä hetkellä St. Kittsistä ja Nevisistä tulevat matkustajat tarvitsevat passinsa vain päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, eikä heidän tarvitse hakea muita asiakirjoja. Tämä muuttuu, kun ETA-järjestelmä tulee voimaan. Tulevaisuudessa Saint Kittsin ja Nevisin kansalaiset tarvitsevat passinsa lisäksi ETA-asiakirjan, jos he haluavat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on vahvat historialliset siteet Saint Kitts ja Nevisiin, ja se on suosittu matkakohde. Saint Kittsistä ja Neviksestä tulevat matkustajat tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan monista eri syistä. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi seuraavat:

– Matkailu
– Työmatkat
– Opintojaksot
– Ystävien ja perheenjäsenten vierailut
– Lääketieteellinen hoito

Kittitian ja Nevisin kansalaisille myönnetään Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailulupa matkustajille, jotka tulevat jostakin edellä mainituista syistä. On vain yksi hakemuslomake, joka kaikkien matkustajien on täytettävä. Hyväksytyn ETA-asiakirjan ansiosta kittialaiset ja nevalaiset voivat viettää Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta.

Viisumijärjestelmä ei muutu ETA:n käyttöönoton myötä. Tämä tarkoittaa sitä, että kittiläiset ja nevisiläiset matkustajat, jotka tällä hetkellä tarvitsevat viisumin, tarvitsevat sen edelleen. Esimerkiksi niiden, jotka haluavat työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, asua siellä pysyvästi tai viettää siellä pitkän aikaa (yli kuusi kuukautta), on haettava viisumia, sillä ETA ei kata heidän tilannettaan.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Kittitian ja Nevisin kansalaisille

ETA-hakemuslomake on saatavilla vain verkossa. ETA-järjestelmän perimmäisenä tarkoituksena on digitalisoida Yhdistyneen kuningaskunnan rajat, joten hakemuslomake on vain digitaalinen.

Ennen matkasuunnitelmien tekemistä vierailijoita kehotetaan tutustumaan ETA-hakemuksen julkaistuun vaatimusluetteloon. On tärkeää huomata, että näitä tietoja ei ole vielä viimeistelty ja että ne voivat muuttua ennen järjestelmän käyttöönottoa. Kaikkia yksityiskohtia ei ole vahvistettu. Esimerkiksi ETA-hakemusmaksun kustannuksia ei ole vielä julkaistu. Tästä huolimatta matkustajien kannattaa silti tutustua näihin vaatimuksiin, sillä he näkevät, mitä ohjelmalta voi odottaa. ETA:lle asetetaan muun muassa seuraavat vaatimukset:

– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt jokin kelpoisuusluettelossa mainittu maa.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun tarkoitus.
– Yksityiskohtaiset tiedot suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– Pankki- tai luottokortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Rikosrekisteriote, aiemmat maahanmuuttorikokset ja (aiempi tai nykyinen) jäsenyys kielletyissä ryhmissä tai järjestöissä.

ETA:n tarkoituksena on parantaa Yhdistyneen kuningaskunnan rajojen valvontaa, ja siihen sisältyy tehokkaampi turvatarkastusprosessi. Terroristijärjestöihin, jengeihin tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytköksissä olevien matkustajien hakemus voidaan hylätä, jos heidän katsotaan muodostavan uhan Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuudelle.

Hakijoiden on täytettävä lomakkeet oikein ja maksettava hakemusmaksu kokonaisuudessaan ennen kuin hakemus voidaan käsitellä. Maksun voi maksaa verkossa pankki- tai luottokortilla.

Britannian ETA:n käsittely Kittitian ja Nevisin kansalaisille

Lentoliikenteen harjoittajien odotetaan asettavan hyväksytyn ETA-asiakirjan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan matkan kuljetusehdoksi. Matkustajien on täytettävä hakemuslomake hyvissä ajoin, jotta sen käsittelyyn jää riittävästi aikaa ennen matkan alkamista. Heidän odotetaan näyttävän Kittitian ja Nevisin kansalaisille tarkoitetun, Yhdistyneessä kuningaskunnassa hyväksytyn ETA-lentomatkansa kahdesti – ensin lähtölentokentällä ja uudelleen rajatarkastuksessa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saavuttaessa. Matkustajalta, joka ei pysty esittämään ETA-tietoa, voidaan evätä pääsy lennolle.

ETA-hakemuksen käsittely voi kestää jopa 72 tuntia ennen kuin se hyväksytään tai hylätään. Hylätyistä ETA-hakemuksista voi valittaa. Jos valitus hylätään, matkustajilla voi silti olla mahdollisuus hakea viisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista varten. Tämä on paljon pidempi ja monimutkaisempi prosessi.

Kittitian ja Nevisin kansalaisten matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa

Kun Kittitian ja Nevisin kansalaiselle on myönnetty ETA-lupa, hänellä on lupa tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja oleskella siellä enintään kuusi kuukautta. Tänä aikana he eivät voi laillisesti työskennellä, mutta he voivat ilmoittautua opiskelemaan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on neljä jäsenvaltiota: Englannissa, Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa. Niiden välillä ei ole rajavalvontaa, mikä mahdollistaa vapaan liikkuvuuden. ETA ei kuitenkaan ole voimassa Irlannin tasavallassa, joka on itsenäinen maa.

Jos Saint Kittsistä ja Nevisistä kotoisin oleva matkustaja haluaa vierailla muissa Euroopan maissa osana matkaansa, hänen on syytä tutustua asiaa koskeviin maahantulovaatimuksiin. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Schengenin vapaan liikkuvuuden alueen tai Euroopan unionin jäsen, eikä ETA-todistus kelpaa mihinkään näistä maista. ETIAS, Euroopan unionin oma digitaalinen matkustuslupajärjestelmä, on parhaillaan kehitteillä.