Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Taiwanin kansalaisille: Taiwanilaiset: Täydellinen opas

Taiwanin kansalaiset ovat voineet matkustaa viisumivapaasti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vuodesta 2009 lähtien. Vuonna 2024 Taiwanin kansalaisten, jotka matkustavat Englantiin, Walesiin, Skotlantiin ja Pohjois-Irlantiin, on kuitenkin hankittava sähköinen matkustuslupa (ETsA ). Britannian hallituksen uusidigitaalinen matkustuslupajärjestelmä on tarkoitettu ulkomaalaisille, jotka eivät tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä koskee myös taiwanilaisia.

Lue lisää Taiwanin kansalaisille tarkoitetusta Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-ohjelmasta, kuten kelpoisuusvaatimuksista, edellytyksistä, hakuprosessista ja sen vaikutuksesta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamiseen.

Miksi Yhdistyneen kuningaskunnan ETA otetaan käyttöön taiwanilaisten matkustajien osalta?

ETA on osa laajempaa Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen aloitetta, jonka tavoitteena on ”oletusarvoisesti digitaalinen” raja ja sen turvallisuuden parantaminen. Sen ansiosta Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus voi valvoa ja valvoa paremmin maahan saapuvia henkilöitä. Sen tarkoituksena on estää laittomien maahanmuuttajien ja järjestäytyneiden rikollisryhmien pääsy maahan ja tunnistaa muut mahdolliset uhat kansalliselle turvallisuudelle ennen kuin ne saapuvat Yhdistyneen kuningaskunnan maaperälle.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmän tarkoituksena on myös parantaa rajavalvontaa ja tehostaa maahanmuuttoprosessia ennalta varmennettujen, matalan riskin matkustajien osalta.

Taiwanin kansalaisille ETA tarjoaa muun muassa seuraavia etuja:

 • Hakemuksen tekeminen ja hyväksytyn ETA-luvan saaminen on nopeaa ja helppoa.
 • Se on edullisempi kuin muiden maiden myöntämät vastaavat digitaaliset matkustusluvat.
 • ETA-lupaa on haettava vain joka toinen vuosi – ei joka kerta, kun vierailet Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Miten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä vaikuttaa Taiwanin kansalaisiin?

Tällä hetkellä Taiwanin kansalaiset eivät tarvitse ETA-lupaa vieraillakseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kun järjestelmä on avattu taiwanilaisille matkustajille vuonna 2024, heidän on haettava ja saatava hyväksytty ETA-lupa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista. Se on pakollinen riippumatta siitä, saapuuko matkustaja lentäen, meritse vai maitse.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentoasiakirja on voimassa seuraavissa matkustusmuodoissa:

 • Lyhytaikainen oleskelu alle kuusi kuukautta (180 päivää) matkailua, lyhytaikaista opiskelua, ystävien ja perheenjäsenten luona vierailua, sallittua liiketoimintaa ja sairaanhoitoa varten.
 • Lyhytaikainen oleskelu enintään kolme kuukautta (90 päivää) luovan alan työntekijän viisumilla.
 • Yhdistyneen kuningaskunnan kautta tapahtuva kauttakulku (eli lentokoneen vaihto) riippumatta siitä, läpäisevätkö he Yhdistyneen kuningaskunnan rajatarkastuksen vai eivät.

Jotta Taiwanin kansalaiset voivat saada ETA-luvan, heidän on täytettävä seuraavat edellytykset:

 • Hakijan on oltava sellaisen maan kansalainen, jolla on viisumivapausasema Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Taiwan on mukana niiden maiden luettelossa, joiden kansalaiset tarvitsevat ETA-luvan matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
 • sinulla on oltava biometrinen passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta aiotun lähtöpäivän jälkeen Yhdistyneestä kuningaskunnasta.
 • Et aio oleskella, työskennellä tai opiskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli kuutta kuukautta.
 • sinulla ei ole rikosrekisteriä eikä aiempia maahanmuuttorikkomuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muualla.

Kaikkien Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavien taiwanilaisten, myös lasten ja vauvojen, on saatava ETA ennen matkaa. Vanhemmat ja huoltajat voivat hakea ETA-lupaa heidän puolestaan.

Henkilöt, jotka ovat aiemmin rikkoneet maahanmuuttolainsäädäntöä, joilla on rikosrekisteri tai jotka ovat istuneet yli 12 kuukauden vankeusrangaistuksen Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muussa maassa, eivät välttämättä ole oikeutettuja ETA-hakemukseen. Nämä henkilöt voivat harkita sen sijaan Yhdistyneen kuningaskunnan viisumin hakemista.

Taiwanin kansalaisten, jotka aikovat työskennellä tai oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli kuusi kuukautta, on edelleen haettava Yhdistyneen kuningaskunnan viisumia. Yhdistyneen kuningaskunnan viisumihakemus ja -käsittely säilyvät Taiwanin kansalaisten osalta ennallaan myös ETA-järjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vaatimuksia koskevat vaatimukset taiwanilaisille matkustajille

Kun ETA on avattu taiwanilaisille matkustajille, Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemukseen oikeutettujen on täytettävä seuraavat hakemusvaatimukset:

 • Taiwanin myöntämä biometrinen passi, jonka kansalaiset eivät tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhyille matkoille.
 • Tuore digitaalinen passikuva
 • Voimassa oleva sähköpostiosoite
 • Toimiva sähköinen maksutapa, kuten luotto- tai pankkikortti, Apply Pay tai Google Pay.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Taiwanin kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemukset Taiwanin kansalaisille tehdään verkossa Yhdistyneen kuningaskunnan virallisen verkkosivuston tai sovelluksen kautta. Konsulaateissa tai viisumitoimistoissa ei tarvitse käydä.

ETA-hakemuksen täyttäminen kestää noin 15 minuuttia, jos sinulla on kaikki vaatimukset valmiina. Tässä on vaiheittainen opas siitä, miten taiwanilaiset matkustajat voivat hakea ETA-lupaa.

 1. Lataa tai ota valokuva passista, jolla aiot matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Varmista, että kuva ja kaksi numero- ja kirjainriviä ovat alareunassa.
 2. Lataa tuore passikuva tai ota kuva laitteen kameralla, jos siinä on sellainen. Sen on oltava alkuperäinen kuva eikä kuvakaappaus. Kuvat on tallennettava jpeg-tiedostona tai tiedostopäätteellä .jpg. Alle yhdeksänvuotiaat lapset eivät tarvitse skannausta tai kasvokuvaa.
 3. Täytä kaikki vaaditut tiedot. Näitä ovat henkilötiedot (esim. nimi, syntymäaika), passitiedot, työpaikan tiedot, kotiosoite ja yhteystiedot. ETA-hakemuksessa ei vaadita matkustustietoja tai taloudellisia vaatimuksia. Taiwanilaisten matkustajien on kuitenkin varmistettava, että heidän oleskelunsa Yhdistyneessä kuningaskunnassa kestää enintään kuusi kuukautta ja että heillä on riittävästi varoja kaikkien matkakulujen kattamiseen, jotta he välttyvät ongelmilta.
 4. Vastaa turvallisuuteen ja tukikelpoisuuteen liittyviin kysymyksiin. Kuten kaikkien muidenkin Yhdistyneen kuningaskunnan vierailijoiden, myös taiwanilaisten ETA-hakijoiden on ilmoitettava totuudenmukaisesti rikosrekisteritiedot, aiemmat maahanmuuttorikokset ja mahdolliset yhteydet laittomiin tai laittomiin ryhmiin tai järjestöihin tai niiden jäsenyys.
 5. Maksa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus verkossa. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus maksaa 10 puntaa kappaleelta. Hakemuksen täyttäminen edellyttää, että maksat maksun verkossa luotto- tai pankkikortilla, Apple Paylla tai Google Paylla.

Kun olet lähettänyt Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen onnistuneesti verkossa, saat vahvistuksen sähköpostitse.

Vinkkejä ETA-luvan hakemiseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan taiwanilaisille matkustajille

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakeminen on yksinkertaista, mutta virheitä voi silti sattua. Voit välttää yleisiä virheitä noudattamalla näitä ohjeita, jotta ETA-hakemus tehdään nopeasti ja tehokkaasti verkossa.

 • Toimita tai ota selkeät, laadukkaat valokuvat passistasi ja itsestäsi. Varmista, että kuvat ovat passikuvausvaatimusten mukaisia ja täysvärisiä ilman suodattimia tai tehosteita.
 • Varmista, että annat tarkat ja totuudenmukaiset tiedot. Virheelliset tai väärät tiedot ja jopa asiaankuuluvien tietojen salaaminen voivat johtaa hakemuksen hylkäämiseen.
 • Tarkista etukäteen, että verkkomaksutapasi toimii ja että sinulla on riittävästi varoja hakemuksen maksamiseen verkossa.
 • Muista tarkistaa hakemuksesi tiedot ennen lähettämistä.

Jos taiwanilaisten matkustajien on korjattava ETA-hakemuksessaan olevat virheet, he voivat tehdä sen nopeasti jättämällä hakemuksen uudelleen ja maksamalla maksun uudelleen. Tätä suositellaan kuitenkin vain, jos hakija on varma siitä, että hakijalle on tehty pieniä virheitä, jotka ovat syynä alkuperäiseen hylkäämiseen.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n käsittely Taiwanin kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen jättämisen yhteydessä matkustajien tiedot tutkitaan perusteellisesti sen varmistamiseksi, että he täyttävät kaikki kelpoisuusehdot. Tämä tarkoittaa tietojen tarkistamista useista turvallisuustietokannoista, jotta voidaan tunnistaa mahdolliset ristiriitaisuudet tai sovelluksessa mahdollisesti ilmenevät turvallisuusongelmat.

Hakijoiden on saatava päätös ETA-hakemuksestaan 72 tunnin kuluessa hakemuksen jättämisestä. Useimmissa tapauksissa matkustajat saavat hyväksytyn ETA-lentoaikataulun muutamassa minuutissa hakemuksen jättämisestä. On kuitenkin tärkeää huomata, että tiettyjen hakemusten käsittely voi kestää yli kolme päivää.

Muiden viisumivapaiden kansalaisten tavoin Taiwanin kansalaisia kehotetaan hakemaan ETA-viisumia ennen matkan varaamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jotta vältytään viivästyksiltä tai muilta ongelmilta.

Jos ETA-hakemus hylätään, se ei tarkoita, että hakijaa kielletään kokonaan vierailemasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. He voivat hakea Yhdistyneen kuningaskunnan viisumia, mikä on pidempi ja monimutkaisempi prosessi, joka voi vaikuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan matkustuspäiviin. Matkasuunnitelmia voi olla välttämätöntä muuttaa sen mukaisesti.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa Taiwanin kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on digitaalisesti yhdistetty henkilön passiin. Se on voimassa kaksi vuotta, ja se mahdollistaa useita lyhyitä vierailuja, jotka kestävät enintään kuusi kuukautta vierailua kohden. Taiwanin kansalaisten on haettava uutta ETA-lupaa kahden vuoden kuluttua tai passin voimassaolon päättyessä, riippuen siitä, kumpi tulee ensin, jotta he voivat edelleen matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Lähtö Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavien taiwanilaisten matkustajien on esitettävä sama passi, jota käytetään ETA-hakemuksen tekemisessä verkossa. Et voi käyttää eri passia, jos sinulla on useita passeja. Kyseessä on sähköinen asiakirja tai digitaalinen lupa, joten sitä ei tarvitse tulostaa.

Viranomaiset tarkistavat ennen matkustajien nousemista liikennevälineeseen (lentokoneeseen, laivaan tai junaan), onko matkustajilla asianmukainen matkustuslupa, skannaamalla heidän passinsa. Ne sallivat lennolle pääsyn vain sellaisille taiwanilaisille matkustajille, jotka voivat esittää hyväksytyn Yhdistyneen kuningaskunnan ETA- tai viisumin. Henkilöt, jotka odottavat yhä päätöstä hakemuksestaan, eivät pääse lennolle.

Saapuminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

ETA-lupa ei takaa, että henkilö saa luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Taiwanilaisvierailijoiden, joilla on hyväksytty ETA-lupa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on esitettävä henkilöllisyystodistuksensa Yhdistyneen kuningaskunnan rajavartiolaitokselle saapuessaan.

Varmista, että sinulla on asiakirjat, joilla voit todistaa jatkomatkasuunnitelmasi, jos sinulta kysytään. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että sinun on esitettävä lippu, jolla voit poistua Yhdistyneestä kuningaskunnasta kuuden kuukauden kuluessa maahantulosta. Saattaa myös olla tarpeen osoittaa, että sinulla on riittävästi varoja elättää itsesi Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelusi ja kotiinpaluun aikana.

Vaikka sinulla olisi ETA-lupa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sinut voidaan silti käännyttää rajalla, jos et läpäise rajatarkastusta tai et täytä muita maahantuloedellytyksiä.

Taiwanilaiset matkustajat, joilla on hyväksytty ETA-matkailulupa ja jotka ovat kulkeneet maahantulon yhteydessä rajaviranomaisen kautta, voivat liikkua vapaasti Yhdistyneen kuningaskunnan neljän osavaltion välillä: Englannin, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin välillä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa taiwanilaiset vierailijat voivat käyttää eri liikennemuotoja, kuten junia, lauttoja ja paikallislentoja. Heidän tarvitsee vain esittää henkilöllisyystodistus, yleensä passi tai ajokortti, ennen kuin he nousevat lauttaan tai Yhdistyneen kuningaskunnan sisäiselle lennolle.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa ei ole voimassa Irlannissa tai muissa Euroopan maissa.

ETA on voimassa vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuviin matkoihin. Sitä ei voi käyttää Irlannin tasavaltaan, joka on erillinen itsenäinen valtio, eikä mihinkään muuhun Euroopan maahan. On tärkeää huomata, että Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Euroopan unioniin eikä Schengenin yhteiseen matkustusalueeseen.

Irlantiin tai muihin Euroopan maihin matkaavien taiwanilaisten on syytä tarkistaa matkakohteensa maahantulovaatimukset ja varmistaa, että ne täyttyvät ennen matkan varaamista.

Matkustajat voivat tarkistaa FAQ-sivulta lisätietoja Yhdistyneen kuningaskunnan ETAsta.