Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Marshallin kansalaisille: Mitä sinun on tiedettävä

Yhdistynyt kuningaskunta on ottamassa käyttöön uutta ETA-järjestelmää, joka korvaa nykyisen viisumivapausjärjestelmän. ETA, jonka odotetaan tulevan voimaan vuoteen 2024 mennessä, vaikuttaa Marshallinsaarilta tuleviin matkustajiin. Tässä oppaassa kerrotaan, mikä on Marshallin kansalaisille tarkoitettu ETA-matka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, miten sitä haetaan ja mitä matkustajat voivat odottaa uudelta järjestelmältä.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Marshallin kansalaisille?

Uusi ETA-järjestelmä, joka on lyhenne sanoista Electronic Travel Authorisation (sähköinen matkustuslupa), on suunniteltu korvaamaan Yhdistyneen kuningaskunnan viisumivapausohjelma. Kyseessä on täysin digitaalinen järjestelmä, joka on osa Britannian hallituksen aloitetta maan rajojen digitalisoimiseksi. Vaikka järjestelmä on uusi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, matkustajat saattavat jo tuntea vastaavanlaiset järjestelmät muissa maissa. ETA:lla on paljon yhteistä Yhdysvaltojen ESTA:n ja Kanadan ETA:n kanssa.

ETA:n käyttöönoton tarkoituksena on antaa hallitukselle enemmän valtaa ja valvontaa sen suhteen, ketkä saapuvat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Se helpottaa tietoturvauhkien tunnistamista. ETA on pikemminkin matkustuslupa kuin viisumi. Hakemusprosessi voidaan suorittaa verkossa, ja se on paljon nopeampi ja yksinkertaisempi kuin viisumihakemus.

Miten tämä vaikuttaa Marshallin matkustajiin?

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on luettelo 92 maasta, joiden kanssa sillä on viisumivapausjärjestely. Luettelossa ovat mukana Marshallinsaaret. Näiden maiden kansalaiset voivat tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia. Tällä hetkellä he vaativat ainoastaan passin. Kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön, Marshallinsaarilta tulevien matkustajien on haettava ETA-lupaa ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista.

Marshallin kansalaiset vierailevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa useista eri syistä. Lyhytaikaisten vierailujen syitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

– Matkailu
– Työmatkat
– Opintojaksot
– Ystävien ja perheenjäsenten vierailut
– Lääketieteellinen hoito

Matkustajien on vierailun syystä riippumatta haettava Marshallin kansalaisille tarkoitettua ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Hakemuslomake on yhden koon mukainen, joten kaikki matkustajat käyvät läpi saman hakuprosessin. Tämä antaa heille luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja viettää siellä enintään kuusi kuukautta.

Jotkut Marshallin kansalaiset tarvitsevat viisumin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä pätee nykyisessä järjestelmässä, eikä se muutu ETA:n myötä. Marshallinsaarelaisten, jotka haluavat viettää Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli kuusi kuukautta, työskennellä siellä tai asua maassa pysyvästi, on haettava viisumia. ETA-ohjelman käyttöönotto ei vaikuta viisuminhakuprosessiin.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Marshallin kansalaisille

Koska ETA on osa digitaalista järjestelmää, hakemuslomake on saatavilla vain verkossa. Vaihtoehtoisia paperilomakkeita ei ole. Hakijoiden on myös maksettava käsittelymaksu verkossa pankki- tai luottokortilla.

ETA-hakemuksen vaatimuksista on julkaistu joitakin tietoja. Tämä voi muuttua, koska uutta järjestelmää ei ole vielä viimeistelty. Vaikka jotkin yksityiskohdat saattavat muuttua ETA-ohjelman voimaantuloon mennessä, Marshallin matkustajien kannattaa tutustua julkaistuihin tietoihin saadakseen käsityksen siitä, mitä on odotettavissa. Joitakin näistä vaatimuksista ovat seuraavat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt jokin kelpoisuusluettelossa mainittu maa.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun tarkoitus.
– Yksityiskohtaiset tiedot suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– Pankki- tai luottokortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Rikosrekisteriote, aiemmat maahanmuuttorikokset ja (aiempi tai nykyinen) jäsenyys kielletyissä ryhmissä tai järjestöissä.

ETA-järjestelmän käyttöönoton taustalla on useita syitä. Yksi niistä on lisätä hallituksen kykyä suojella Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja sen kansalaisia mahdollisilta uhkilta. Tämän vuoksi Marshallinsaarilta tulevien hakijoiden odotetaan paljastavan joitakin tietoja menneisyydestään, kuten mahdolliset rikosrekisteritiedot. Jos heidän katsotaan olevan riski Yhdistyneelle kuningaskunnalle, heidän ETA-hakemuksensa hylätään.

Hakemus on täytettävä ja maksu on maksettava kokonaisuudessaan ennen kuin se voidaan käsitellä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n käsittely Marshallin kansalaisille

Vaikka ETA-hakemusprosessi on paljon nopeampi kuin viisumihakemus, se ei ole välitön. Kun hakemus on valmis, sen käsittelyn odotetaan kestävän enintään 72 tuntia. Tämän jälkeen hakijoille ilmoitetaan, onko hakemus hyväksytty vai hylätty.

Muissa maissa, joissa on samankaltaisia järjestelmiä, liikenteenharjoittajat ovat asettaneet sähköisen matkustusluvan kuljetusehdoksi. On todennäköistä, että sama tapahtuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä tarkoittaa, että Marshallinsaarilta tulevien matkustajien on haettava ETA-lupaa riittävän ajoissa, jotta se voidaan hyväksyä ennen matkan alkamista. Heidän on esitettävä lähtölentokentällä Marshallin kansalaisille tarkoitettu Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentoasiakirja. Jos he eivät pysty tähän, heiltä voidaan evätä pääsy lennolle. Heidän on myös osoitettava ETA-aikansa, kun he saapuvat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Jos ETA-hakemus hylätään, hakija voi valittaa siitä. Valituksen hylkääminen ei välttämättä tarkoita sitä, että hakija ei voi koskaan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta hänen on sen sijaan ehkä käytävä läpi monimutkaisempi viisumihakemusprosessi.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Marshallin kansalaisille

Kun ETA-hakemus on hyväksytty, matkustaja voi saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja oleskella siellä enintään kuusi kuukautta. Yhdistynyt kuningaskunta koostuu neljästä valtiosta: Englannista, Walesista, Skotlannista ja Pohjois-Irlannista. Maahanmuuton osalta nämä kansakunnat toimivat yhtenä kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa, että matkustaja voi liikkua vapaasti niiden välillä ilman muita paperitöitä. Irlannin tasavalta on kuitenkin itsenäinen, eikä ETA ole siellä voimassa.

Koska Marshallinsaaret ovat niin kaukana Euroopasta, monet matkailijat haluavat vierailla useissa Euroopan maissa yhdellä matkalla. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Euroopan unionin tai Schengenin yhteisen matkustusvyöhykkeen jäsen. Tämä tarkoittaa, että ETA:lla ei ole merkitystä muissa naapurimaissa. Marshallinsaarelaisten, jotka haluavat matkustaa muihin Euroopan maihin, on syytä tutustua asianomaisiin maahantulovaatimuksiin ennen matkan aloittamista. Euroopan unioni on ottamassa käyttöön omaa digitaalista matkustuslupajärjestelmäänsä, ETIAS-järjestelmää, joka todennäköisesti vaikuttaa Marshallinsaarelaisiin samalla tavalla kuin ETA.