Täydellinen opas Britannian ETA:sta Grenadian kansalaisille

Miten Yhdistyneen kuningaskunnan uusi ETA-järjestelmä vaikuttaa grenadialaisiin matkustajiin? Tämä ohjelma, joka on tarkoitus ottaa käyttöön ennen vuotta 2024, on suunniteltu korvaamaan nykyinen viisumivapausjärjestelmä. Grenadalaisten, jotka aikovat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on valmistauduttava matkalleen tutustumalla ETA:han. Tässä oppaassa on tietoa ETA:sta, myös hakuprosessista.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Grenadian kansalaisille?

Britannian hallitus ottaa käyttöön sähköisen matkustusluvan, joka tunnetaan nimellä ETA, pyrkiessään digitalisoimaan Yhdistyneen kuningaskunnan rajat. Vaikka järjestelmä on uusi Britanniassa, jotkut matkustajat tuntevat samankaltaisia ohjelmia, joita on jo käytössä muissa maissa. Se on saanut vaikutteita erityisesti Yhdysvaltojen ESTA-järjestelmästä ja Kanadan ETA-järjestelmästä. Se antaa hallitukselle paremman mahdollisuuden valvoa maahan saapuvia ja maasta lähteviä henkilöitä ja helpottaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kohdistuvien mahdollisten uhkien ja riskien tunnistamista.

Grenadan kansalaisten ei tarvitse hakea viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Uudessa järjestelmässä tämä ei muutu. Kun ETA-järjestelmä otetaan käyttöön, grenadalaisten matkustajien on kuitenkin haettava ETA-lupaa ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumista. ETA toimii käytännössä digitaalisena lupana. ETA-luvan saaneella grenadialaisella on lupa tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja vierailla siellä enintään kuuden kuukauden ajan. Se ei ole viisumi. Hakemusprosessi on paljon yksinkertaisempi ja nopeampi kuin viisumihakemus, eikä ETA-viisumi tarjoa viisumiin liittyviä etuja.

Miten ETA vaikuttaa grenadialaisiin matkustajiin?

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on viisumivapausjärjestelyt 92 maan kanssa. Kansainyhteisön maat, kuten Grenada, ovat mukana tässä luettelossa. Tämä tarkoittaa, että Grenadian kansalaisten ei tarvitse hakea viisumia ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumista.

ETA on voimassa niille grenadalaisille, jotka vierailevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa alle kuuden kuukauden ajan. Riippumatta siitä, miksi he matkustavat, kaikki Grenadalaisten vierailijat käyvät läpi saman hakemusprosessin. Heidän tarkoituksensa vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa voi olla esimerkiksi seuraava:

– Matkailu
– Työmatkat
– Lyhytaikaiset kurssit tai opinto-ohjelmat
– Vierailut ystävien ja perheenjäsenten luona
– Lääketieteellinen hoito

On kuitenkin joitakin poikkeuksia. Tällä hetkellä Grenadian kansalaisten, jotka haluavat asua pysyvästi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, työskennellä siellä tai viettää siellä yli kuusi kuukautta, on haettava viisumia. Tämä ei muutu uudessa ETA-järjestelmässä. Jos grenadalainen matkustaja tarvitsee viisumin, hänen on selvitettävä asia erikseen. ETA on suunniteltu siten, että se on täysin erillään viisumihakemusprosessista.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Grenadian kansalaisille

Grenadasta tulevia vierailijoita kehotetaan ennen matkaa tutustumaan julkaistuun luetteloon ETA-vaatimuksista. Näihin kuuluvat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, joka on peräisin kelpoisuusluettelossa mainitusta maasta.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun syy.
– Perustiedot suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten vierailijan osoite maassa ollessaan.
– Luotto- tai pankkikortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Aiemmat tiedot, mukaan lukien tiedot rikosrekisteristä, maahanmuuttorikoksista ja kiellettyjen ryhmien tai järjestöjen jäsenyydestä.

Yksi syy ETA-järjestelmän käyttöönottoon on tarjota parempi tapa ilmoittaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja sen kansalaisiin kohdistuvista mahdollisista turvallisuusriskeistä ja -uhista. Tämän vuoksi grenadialaisten ETA-hakijoiden on toimitettava tiedot rikosrekisteristään ja muista aiemmista rikoksista. Hakemus hylätään, jos hakijan katsotaan aiheuttavan minkäänlaista vaaraa Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Nämä tiedot voivat muuttua, koska järjestelmää ei ole vielä otettu täysin käyttöön. Grenadasta tulevien matkustajien kannattaa varmistaa, että he ymmärtävät Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vaatimukset ennen hakemuksen tekemistä.

ETA-hakemusprosessi on käytettävissä vain verkossa. Koko ETA-järjestelmä on digitaalinen, joten vaihtoehtoisia hakutapoja ei ole.

Britannian ETA:n käsittely Grenadian kansalaisille

ETA-hakemukseen liittyy maksu. Maksu on maksettava kokonaisuudessaan verkossa ennen hakemuksen käsittelyä. Sitä ei palauteta. Kun hakija on täyttänyt lomakkeen kokonaan ja maksanut maksun, käsittely alkaa.

ETA-hakemuksen käsittely kestää paljon vähemmän aikaa kuin viisumin, ja sen odotetaan kestävän enintään 72 tuntia ennen kuin se hyväksytään tai hylätään. On erittäin tärkeää, että hakijat ottavat tämän ajan huomioon matkasuunnitelmia tehdessään. Heillä on oltava Grenadian kansalaisille hyväksytty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentoasiakirja valmiina näytettäväksi lentoaseman henkilökunnalle, kun he saapuvat lähtölentoasemalle.

Liikenteenharjoittajien odotetaan asettavan hyväksytyn ETA:n kuljetusehdoksi. Matkustajalta, jolla ei ole matkustuslupaa, voidaan evätä pääsy lennolle. Britannian rajavalvonnan läpi kulkiessaan grenadalaisten matkustajien on Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuessaan esitettävä jälleen kerran ETA-tietonsa.

Jos ETA-hakemus hylätään, hakijalla on muutamia vaihtoehtoja. Ensinnäkin he voivat valittaa päätöksestä. Vaihtoehtoisesti he voivat hakea viisumia, mutta tämä on pidempi ja monimutkaisempi prosessi.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Grenadian kansalaisille

Kun Grenadian kansalaisille on myönnetty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa, matkustaja voi viettää Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole sisäistä rajavalvontaa, joka erottaisi Englannin, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin toisistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ETAn haltija voi liikkua näiden neljän valtion välillä haluamallaan tavalla. Irlannin tasavalta on itsenäinen maa, eikä ETA ole siellä voimassa.

Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Schengen-alueen eikä Euroopan unionin jäsen. Grenadian kansalaisten, jotka haluavat matkustaa muihin Euroopan maihin osana matkaansa, on tutustuttava erillisiin maahantulovaatimuksiin ja varmistettava, että he täyttävät ne. EU on ottamassa käyttöön omaa sähköistä lupajärjestelmäänsä, ETIAS-järjestelmää.

Grenadalaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on noin 10 000 Grenadassa syntynyttä ihmistä. Koska Grenada on osa Kansainyhteisöä, näiden kahden maan välillä on vahvat yhteydet. Monet grenadalaiset tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tapaamaan sinne asettuneita ystäviä ja sukulaisia, kun taas toiset matkustavat sinne matkailun tai opiskelun vuoksi.

Grenadan lentoaseman ja Lontoon Gatwickin välillä on suoria lentoja. Matkustajien, jotka haluavat vierailla maan muissa osissa, on etsittävä jatkolento tai tultava Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Lontoon kautta. Sen jälkeen he voivat jatkaa matkaa jollakin muulla liikennevälineellä.