Täydellinen opas Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelyihin Maltan kansalaisille

Yhdistynyt kuningaskunta ottaa uuden ETA-järjestelmänsä käyttöön ennen vuotta 2024. Tämä korvaa nykyisen viisumivapausohjelman, ja se vaikuttaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustaviin maltalaisiin. Lue seuraavasta, miten ETA-järjestelmä toimii, mitä matkustajien on tehtävä ennen matkan aloittamista ja miten ETA-järjestelmää haetaan.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Maltan kansalaisille?

ETA-ohjelma on lyhenne sanoista Electronic Travel Authorisation (sähköinen matkustuslupa). Kyseessä on hallituksen uusi järjestelmä, joka on saanut vaikutteita muissa maissa viime vuosina käyttöönotetuista vastaavista järjestelmistä, kuten Yhdysvaltojen ESTA- tai Kanadan ETA-järjestelmästä. Se on osa Britannian hallituksen suunnitelmaa digitalisoida rajat, ja sen ansiosta viranomaiset voivat valvoa paremmin maahan saapuvia henkilöitä ja valvoa mahdollisia turvallisuusuhkia tehokkaammin.

ETA ei ole viisumi. Sen sijaan se korvaa nykyisen viisumivapausjärjestelmän. Hakemusprosessi voidaan suorittaa kokonaan verkossa, ja se on paljon yksinkertaisempi ja nopeampi kuin viisumihakemus. ETA-luvan saaneilla matkustajilla on lupa tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja viettää maassa enintään kuusi kuukautta.

Miten ETA vaikuttaa maltalaisiin matkustajiin?

Kansainyhteisön jäsenenä Malta on niiden 92 maan luettelossa, joilla on viisumivapausjärjestelyt Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Tämä tarkoittaa, että Maltan kansalaiset eivät tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Nykyisessä järjestelmässä heidän ei tarvitse täyttää mitään lomakkeita tai paperitöitä ennen matkustamista. Tämä muuttuu, kun ETA otetaan käyttöön, sillä maltalaisten matkustajien on haettava ETA-lupaa ennen matkan aloittamista.

Monet maltalaiset matkustajat vierailevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa monista eri syistä, sillä näillä kahdella maalla on vahvat historialliset siteet. Joitakin syitä, miksi he tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ovat muun muassa:

– Matkailu
– Työmatkat
– Lyhytaikaiset kurssit tai opinto-ohjelmat
– Vierailut ystävien ja perheenjäsenten luona
– Lääketieteellinen hoito

Riippumatta siitä, mistä syystä matkustaja matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, hänen on hankittava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa Maltan kansalaisille. ETA-lomake ei muutu matkan tarkoituksen mukaan. Sama koskee kaikkia matkustajia.

Joidenkin Maltan kansalaisten on hankittava viisumi ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuloa. Tämä koskee henkilöitä, jotka haluavat työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, viettää siellä yli kuusi kuukautta tai asua maassa pysyvästi. ETA-järjestelmän käyttöönotto ei muuta Yhdistyneen kuningaskunnan viisumiohjelmaa. Viisumin hakeminen on täysin erillään ETA-hakemuksen hakemisesta.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Maltan kansalaisille

ETA-hakemuslomake on täytettävä verkossa. Käytettävissä ei ole paperisia vaihtoehtoja, sillä tämä järjestelmä on täysin digitaalinen.

Maltalaisia matkustajia kehotetaan tutustumaan ETA-vaatimusluetteloon ennen matkasuunnitelmiensa tekemistä, jotta he voivat olla varmoja, että heillä on kaikki tarvittava. ETA-hakemuksen tekeminen edellyttää muun muassa seuraavaa:

– Voimassa oleva biometrinen passi, joka on peräisin kelpoisuusluettelossa mainitusta maasta.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot – nämä sisältävät erilaisia tietoja, kuten syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun syy.
– Joitakin yksityiskohtia suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– ETA-hakemusmaksun maksaminen.
– Aiempien rikosrekisteritietojen, maahanmuuttorikosten tai (entisen tai nykyisen) kielletyn ryhmän tai järjestön jäsenyyden paljastaminen.

Luettelon viimeinen kohta on otettu mukaan, koska ETA on osittain suunniteltu turvajärjestelmäksi. Hakemukset hylätään niiden matkustajien osalta, jotka ovat mahdollisia turvallisuusriskejä Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Nämä tiedot eivät ole vielä lopullisia, ja ne voivat muuttua, kunnes ETA-järjestelmä otetaan käyttöön. Vaikka joitakin pieniä yksityiskohtia saatetaan muuttaa, se antaa matkustajille kuitenkin yleiskuvan siitä, mitä hakemuslomakkeelta voi odottaa.

Hakijoiden on maksettava maksu osana hakuprosessia. Maksu on vielä vahvistamatta, mutta sitä ei palauteta, ja se on maksettava kokonaisuudessaan ennen hakemuksen käsittelyä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn käsittely Maltan kansalaisille

Matkailualan liikenteenharjoittajilla on Yhdysvaltojen ESTA- ja Kanadan ETA-asiakirjat kuljetusehtona, joten niiden odotetaan tekevän samoin Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjojen kanssa. Tämä tarkoittaa, että matkustajien on täytettävä hakemus ennen matkan alkamista. Jos matkustaja ei pysty lähtölentokentällä esittämään Maltan kansalaisille tarkoitettua Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentolipua, häneltä voidaan evätä pääsy lennolle.

ETA-hakemuksen käsittelyyn odotetaan kuluvan enintään 72 tuntia. Matkustajien olisi pidettävä tämä mielessä hakemusta tehdessään ja varmistettava, että heillä on riittävästi aikaa hakemuksen käsittelyyn ennen matkalle lähtöä.

Jos matkustajan ETA-hakemus hylätään, hän ei pääse Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Heillä on kuitenkin muutamia vaihtoehtoja. Ensinnäkin he voivat valittaa päätöksestä. Valitukset voidaan hylätä. Tässä tapauksessa hakijan on haettava viisumia. Tämä on pidempi ja monimutkaisempi prosessi.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Maltan kansalaisille

Kun ETA-hakemus on hyväksytty, Maltan kansalaiset voivat viettää Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta. He eivät voi työskennellä siellä, mutta he voivat ilmoittautua opintoihin ja liikkua vapaasti ympäri maata. Englannin, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin välillä ei ole rajavalvontaa, mikä tarkoittaa, että maltalaiset matkustajat, joilla on ETA-matkailulupa, voivat liikkua näiden alueiden välillä haluamallaan tavalla.

Maltan kansalaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Malta oli Britannian siirtomaa vuoteen 1974 asti, ja se on edelleen kansainyhteisön jäsen. Vuoteen 1962 asti maltalaisten muuttoliikettä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan rajoitettiin hyvin vähän. Tämä johti useisiin siirtolaisaaltoihin, ja maassa on nykyäänkin suuri maltalainen diaspora. Vaikka monet maltalaiset siirtolaiset ovat myöhemmin palanneet kotimaahansa, heidän läsnäolonsa Yhdistyneessä kuningaskunnassa on edelleen voimakasta. Vuoden 2001 väestönlaskennan mukaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuu yli 30 000 maltalaissyntyistä ihmistä, ja myös monet Britannian kansalaiset ovat maltalaissyntyisiä.

Maiden välisten historiallisten siteiden vuoksi tuhannet Maltan kansalaiset vierailevat vuosittain Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Vuonna 2019 Maltalta saapui Yhdistyneeseen kuningaskuntaan yli 190 000 vierailijaa. Matkailun lisäksi monet maltalaiset vierailevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapaamassa siellä asuvia ystäviä tai sukulaisia. Koska Maltan kansalaiset puhuvat englantia, Yhdistynyt kuningaskunta on myös suosittu kohde yliopisto-opiskelijoille. Maltan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen vastavuoroinen terveydenhuoltosopimus, joka on pysynyt voimassa myös sen jälkeen, kun Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista, tarkoittaa, että jotkut maltalaiset matkustavat hoitoon. Kaikki nämä matkustajat tarvitsevat Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistuksen, kun uusi järjestelmä tulee voimaan.