Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Norjan kansalaisille: Norwegian: Täydellinen opas

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on matkustuslupa viisumivapaista maista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuleville vierailijoille. Sähköinen matkustuslupa on kertaluonteinen matkustuslupa, joka oikeuttaa Norjan kansalaiset vierailemaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa kuuden kuukauden ajan. Kaikkien tällä hetkellä passilla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvien norjalaisten matkustajien on haettava lupaa verkossa ennen lentoasemalle saapumista. Tässä on opas Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmän vaikutuksista norjalaisiin matkustajiin, hakuprosessista ja matkustusluvan saamista koskevista vaatimuksista:

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Norjan kansalaisille?

Uusi sähköinen matkustuslupa (ETA ) otetaan käyttöön vuonna 2024 osana Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttouudistuksia. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on nopein tapa päästä Britannian alueelle ilman viisumia. Lupa on kuitenkin saatavilla vain viisumivapaille kansalaisille. Tämä tarkoittaa, että Euroopan maat, myös Norja, käyttävät ETA:ta päästäkseen maahan. Myös muut maat, joilla on viisumivapaussopimus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, voivat saada matkustusluvan. Kanadassa ja Yhdysvalloissa vierailleet Norjan kansalaiset tuntevat jo ESTA- ja ETA-ohjelmat, ja Yhdistyneen kuningaskunnan matkustuslupa perustuu samaan periaatteeseen.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-ohjelma otetaan käyttöön osana rajojen muuttamista ja maahanmuuttojärjestelmää. Yleinen matkustuslupa edellyttää, että kaikkien Yhdistyneessä kuningaskunnassa vierailevien on haettava etukäteen lupa matkustaa. Tämä tarkoittaa, että rajaviranomaisilla on lisätietoja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavista norjalaisista matkustajista.

Nykyisessä maahanmuuttojärjestelmässä Norjan kansalaiset voivat tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia, minkä vuoksi rajaviranomaisten on mahdotonta kerätä tietoja rajoille tulevista tai sieltä lähtevistä vierailijoista. Rajaviranomaisten on myös haastavaa arvioida matkustajien turvallisuusriskejä ilman ennakkotietoja. Ennakkomatkustusluvan ansiosta Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset voivat valvoa rajoja paremmin ja estää uhkia pääsemästä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Matkustuslupa takaa Norjan kansalaisille, että he voivat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen matkaa.

Sähköinen matkustuslupa on tarkoitettu Yhdistyneen kuningaskunnan kautta matkustaville matkustajille, jotka eivät tarvitse viisumia lyhytaikaista oleskelua varten. Se on voimassa vain kuusi kuukautta, ja sitä on haettava ennen lentoasemalle saapumista. Lentoliikenteen harjoittajien odotetaan vahvistavan, että matkustajilla on ETA-matka tai jonkinlainen lupa, kuten viisumi tai maahanmuuttostatuksen myöntävä lupa, joka oikeuttaa heidät vierailemaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Miten Norjan kansalaiset voivat hyödyntää Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelyä?

Norja on Euroopan unionin jäsen, ja ennen brexitiä Norjan kansalaiset saattoivat matkustaa vapaasti koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä hetkellä Norjan kansalaiset tarvitsevat ainoastaan passin päästäkseen Yhdistyneen kuningaskunnan rajoille. Vuodesta 2024 alkaen Norjan kansalaiset tarvitsevat ETA-todistuksen päästäkseen maahan. Norjalaiset voivat oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta voimassa olevan matkustusluvan turvin. Tänä aikana he eivät voi työskennellä tai perustaa yritystä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilman viisumia tai työlupaa.

Norjan kansalaisille tarkoitettu ETA-matka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan soveltuu matkustajille, jotka matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan liikematkailutarkoituksessa, kuten osallistuakseen konferensseihin tai neuvotellakseen sopimuksista brittiläisen yrityksen kanssa. Myös Norjan kansalaiset voivat ilmoittautua lyhyelle kurssille kuuden kuukauden kuluessa. Vierailijoiden, jotka aikovat viipyä Yhdistyneessä kuningaskunnassa pidempään, tulisi hakea viisumia.

Koulutuksen ja liike-elämän lisäksi ETA on hyödyllinen norjalaisille matkailijoille, jotka tutustuvat Yhdistyneen kuningaskunnan nähtävyyksiin tai vierailevat perheen ja ystävien luona. Matkustajat voivat käyttää lupaa myös hakeutuakseen hoitoon Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksella on useita etuja matkustajille. Vierailijoille taataan pääsy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan rajalla, koska lupa myönnetään etukäteen. Matkustajat voivat myös matkustaa minkä tahansa Yhdistyneen kuningaskunnan maan läpi yhdellä matkustusluvalla. Skotlantiin, Pohjois-Irlantiin, Walesiin tai Englantiin matkustavilla Norjan kansalaisilla ei ole ongelmia rajoilla. ETA takaa myös ulkomaan kansalaisten turvallisuuden Yhdistyneessä kuningaskunnassa, koska hallitus voi vahvistaa rajaturvallisuutta.

Norjan kansalaisten ETA-vaatimukset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Koska ETA-järjestelmää ei ole vielä käynnistetty, hallitus ei ole julkaissut kaikkia yksityiskohtia siitä, miten järjestelmä tulee toimimaan. Sen lisäksi, että matkustajat voivat saada Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen, heidän on saatava tietoa ETA-hakemuksen vaatimuksista ja hakuprosessista. Vaatimukset voivat kuitenkin muuttua, koska ETA-järjestelmää ei ole vielä viimeistelty.

Norjan kansalaisten, jotka hakevat ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on suoritettava prosessi verkossa. Digitaalisissa järjestelmissä matkustajien on annettava hakemuslomakkeessa seuraavat tiedot:

– Henkilökohtaiset tiedot: Hakijan on ilmoitettava koko nimensä ja syntymäaikansa. On tärkeää varmistaa, että tiedot ovat oikeat ja että nimi vastaa passissa olevaa nimeä, jotta ETA-hakemusta ei evätä.
– Yhteystiedot: Matkustajien on annettava yhteystietonsa hakemusprosessin aikana, jotta rajaviranomaisten on helpompi ottaa yhteyttä jatkokysymyksissä. Voimassa oleva sähköpostiosoite on pakollinen, sillä hakijat saavat ETA-vahvistuksen sähköpostitse. Myös puhelinnumero ja fyysinen osoite voidaan vaatia. Kun hakija hakee ETA-lupaa alaikäiselle, hänen on annettava laillisen huoltajan tai vanhemman yhteystiedot. Norjan kansalaiset, jotka matkustavat työmatkalle, ilmoittavat työnantajan tiedot ja yhteystietonsa.
– Passin tiedot: Norjan kansalaiset tarvitsevat biometrisen passin ETA-hakemusta varten. Hakijoiden on ilmoitettava passinsa numero, kansalaisuus, myöntämispäivä ja voimassaoloaika. On tärkeää ilmoittaa tiedot kaksoiskansalaisuudesta tai muista hakijan hallussa olevista passinumeroista, mutta hakemuksessa käytetään vain yhtä. Passin on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta hakemuspäivästä.
– Kelpoisuuskysymykset: Hakijoiden on myös vastattava turvakysymyksiin, jotta voidaan määrittää heidän kelpoisuutensa ETA-ohjelmaan. Jotkut matkustajien kohtaamat turvakysymykset liittyvät rikoshistoriaan ja huumausaineiden hallussapitoon. Hakijoiden, joilla on rikosrekisteriote, on ilmoitettava tiedot rikoksista. Matkustajan on ilmoitettava, onko hänellä ollut aiemmin huumausaineiden hallussapitoa tai jakelua koskevia syytteitä. Hakijat vastaavat myös kysymyksiin, jotka koskevat heidän yhteyksiään terroristiryhmiin ja aiempia terroristisyytöksiä. Terveyttä koskevissa kysymyksissä matkustajien odotetaan antavan yksityiskohtaisia tietoja rokotuksista tai rokotuksista ja infektiohistoriasta.

Hakemuslomakkeen täyttämisen jälkeen matkustajien on maksettava ETA-maksu ennen tietojen lähettämistä. Näin ollen Norjan kansalaisten on käytettävä voimassa olevaa luotto- tai pankkikorttia maksutapahtumaa varten. ETA-hakemus käsitellään vasta maksun suorittamisen jälkeen. Kun Norjan kansalaisten ETA-lupa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on hyväksytty, hakija saa vahvistussähköpostin.

Matkustaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Norjasta ETAn avulla

Vuodesta 2024 alkaen kaikki Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvat matkustajat tarvitsevat ETA-todistuksen matkustusmuodosta riippumatta. Norjan kansalaisten, joilla on voimassa oleva ETA-lentoasiakirja, ei tarvitse tulostaa vahvistussähköpostia. He voivat skannata passinsa rajalla tarkistaakseen matkustuslupansa. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä nopeuttaa prosessia rajalla ja vähentää jonoja. Lisätietoja Norjan kansalaisten ETA-paikasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa on UK FAQ-sivulla.