Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Salomonsaarten kansalaisille

Yhdistynyt kuningaskunta kehittää parhaillaan uutta digitaalista matkustuslupaohjelmaa, ETAa. Tämä järjestelmä, joka korvaa nykyisen viisumivapausjärjestelmän, on tarkoitus ottaa käyttöön vuoteen 2024 mennessä. Kun se otetaan käyttöön, sillä on vaikutusta Soloman-saarten asukkaisiin, jotka haluavat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä oppaassa kerrotaan, miten uusi järjestelmä toimii ja miten Salomonsaarten kansalaiset voivat hakea ETA-paikkaa.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Salomonsaarten kansalaisille?

Viime vuosina eri puolilla maailmaa on alettu ottaa käyttöön digitaalisia matkustuslupajärjestelmiä. Kokeneet matkustajat saattavat jo tuntea joitakin näistä muiden maiden ohjelmista, kuten Kanadan ETA- ja Yhdysvaltojen ESTA-ohjelmat. ETA eli sähköinen matkustuslupa on Yhdistyneessä kuningaskunnassa kehitteillä oleva versio. Se on tarkoitus ottaa käyttöön osana Britannian hallituksen suunnitelmaa maan rajojen digitalisoimiseksi. Sen ansiosta maahan saapuvien henkilöiden valvontaa voidaan tehostaa, mikä helpottaa mahdollisten turvallisuusuhkien havaitsemista.

Kuten muiden maiden digitaaliset matkustusluvat, ETA ei ole viisumi. Sen sijaan se korvaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa tällä hetkellä voimassa olevan viisumivapausjärjestelmän. ETA-hakemusprosessi on paljon yksinkertaisempi kuin viisumihakemus, ja se voidaan tehdä kokonaan verkossa. Kun matkustajalle on myönnetty ETA-lupa, hänellä on lupa tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja oleskella siellä enintään kuusi kuukautta.

Miten tämä vaikuttaa Salomonsaarten matkustajiin?

Kansainyhteisön jäsenenä Salomonsaaret on luettelossa 92 maasta, joiden kanssa Yhdistynyt kuningaskunta on sopinut viisumivapausjärjestelyistä. Tämä tarkoittaa, että Salomonsaarten passin haltijat eivät tällä hetkellä tarvitse muita asiakirjoja päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä muuttuu, kun ETA-järjestelmä otetaan käyttöön. Tulevaisuudessa matkustajien on haettava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaa Salomonsaarten kansalaisille ennen kuin he saavat luvan saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Salomonsaarelaisilla on useita eri syitä vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näitä voivat olla:

– Matkailu
– Työmatkat
– Opintojaksot
– Ystävien ja perheenjäsenten vierailut
– Lääketieteellinen hoito

ETA kattaa kaikki nämä syyt tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. ETA-hakemuslomakkeita on vain yksi. Kaikki vierailijat täyttävät tämän lomakkeen riippumatta siitä, mistä syystä he matkustavat.

Joissakin tapauksissa Salomonsaarilta tulevien matkustajien on haettava viisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Näin on tällä hetkellä, eikä tilanne muutu, kun uusi järjestelmä tulee voimaan. Salomonsaarelaiset tarvitsevat Yhdistyneen kuningaskunnan viisumin, jos he aikovat viettää Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli kuusi kuukautta, työskennellä siellä tai asettua sinne pysyvästi. ETA:n käyttöönotto ei vaikuta millään tavoin viisumijärjestelmän toimintaan.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Salomonsaarten kansalaisille

Salomonsaarilta tulevien matkustajien on haettava ETA-lupaa Ison-Britannian hallituksen verkossa olevalla lomakkeella. Tämä on osa täysin digitaalista järjestelmää, joten vaihtoehtoisia offline-lomakkeita ei ole. Hakijoiden on maksettava osana hakuprosessia maksu, jota ei palauteta. Tämäkin voidaan tehdä verkossa.

ETA-vaatimuksista on saatavilla tietoa, ja matkustajien on hyvä tutustua niihin ennen matkan valmistelua. Huomaa, että uuden järjestelmän kaikkia yksityiskohtia ei ole vielä viimeistelty tai julkistettu, kuten esimerkiksi ETA-hakemusmaksun hintaa. Tiedot voivat muuttua ennen kuin ETA-järjestelmä otetaan kokonaisuudessaan käyttöön. Se voi kuitenkin antaa matkustajille yleiskuvan siitä, mitä järjestelmältä on odotettavissa ja mitä tietoja tarvitaan ETA-hakemuksen täyttämiseen. Vaatimusluettelo sisältää seuraavat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt jokin kelpoisuusluettelossa mainittu maa.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun tarkoitus.
– Yksityiskohtaiset tiedot suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– Pankki- tai luottokortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Rikosrekisteriote, aiemmat maahanmuuttorikokset ja (aiempi tai nykyinen) jäsenyys kielletyissä ryhmissä tai järjestöissä.

Viimeinen seikka johtuu ETAn suojelunäkökohdasta. Yksi uuden järjestelmän tavoitteista on parantaa Yhdistyneen kuningaskunnan rajaturvallisuutta. Joidenkin matkustajien, joilla on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, terrorismiin tai jengeihin, voidaan katsoa muodostavan uhan Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuudelle. Tässä tapauksessa heidän hakemuksensa hylätään.

Hakijan on täytettävä lomake kokonaisuudessaan ja maksettava hakemusmaksu ennen ETA-hakemuksen käsittelyä.

Salomonsaarten kansalaisten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjojen käsittely

Digitaaliset matkustusluvat ovat usein kuljetusehtona maissa, jotka ovat ottaneet käyttöön oman ETA:n kaltaisen järjestelmänsä. Jos näin tapahtuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, matkustajien on täytettävä ETA-hakemuksensa ajoissa, jotta sen käsittelyyn ja hyväksymiseen jää riittävästi aikaa ennen matkan alkamista. Matkustajilta, joilla ei ole ETA-lentoaikaa esitettäväksi virkamiehille lähtölentokentällä, voidaan evätä oikeus nousta koneeseen.

ETA-hakemusten käsittelyn odotetaan kestävän enintään 72 tuntia. Käsittelyn päätyttyä hakijoille ilmoitetaan, onko heidän hakemuksensa hyväksytty vai ei. ETA-hakijoille myönnetään lupa matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Heidän on esitettävä Salomonsaarten kansalaisille hyväksytty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentoasiakirja lähtölentoaseman portilla ja vielä kerran saapuessaan rajatarkastuksen läpi.

Kielteisiin hakemuksiin voidaan hakea muutosta. Jos muutoksenhaku epäonnistuu, hakijalla voi olla vielä muita vaihtoehtoja. He voivat ehkä hakea viisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan pääsyä varten. Tämä on pidempi ja monimutkaisempi prosessi kuin ETA-hakemus.

Salomonsaarten kansalaisten matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa

Kun Salomonsaarilta tulevalla vierailijalla on ETA-lupa, hänellä on nyt lupa oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta. He eivät voi työskennellä maassa, mutta he voivat halutessaan ilmoittautua opiskelemaan. He voivat matkustaa vapaasti Englannin, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin välillä ilman lisäasiakirjoja. Irlannin tasavalta on kuitenkin itsenäinen maa, eikä ETA ole siellä voimassa.

ETA ei ole voimassa muissa Euroopan maissa, koska Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Euroopan unionin tai Schengenin yhteisen matkustusvyöhykkeen jäsen. Salomonsaarelaisten, jotka haluavat vierailla muissa Euroopan maissa, on tarkistettava maahantulovaatimukset ennen matkan aloittamista. EU:n oman digitaalisen matkustuslupajärjestelmän, ETIASin, odotetaan tulevan voimaan vuoden 2023 lopulla.