Tutustu uuteen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelyyn Luxemburgin kansalaisille.

Vuoden 2022 kansalaisuus- ja rajavalvontalain (Nationality and Borders Act 2022) myötä käyttöön otetun uuden lainsäädännön mukaisesti kaikilta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tulevilta vierailijoilta vaaditaan uusi matkustuslupa vuodesta 2024 alkaen.

Sähköisen matkustusluvan (ETA ) ohjelmaan sisältyy digitaalinen lupa, ja sitä sovelletaan yleisesti, myös niihin maihin, joiden kansalaiset ovat aiemmin saaneet viisumivapauden.

Tässä artikkelissa käsitellään yksityiskohtaisesti kaikkia tärkeitä ja olennaisia tietoja Luxemburgin kansalaisille, jotka aikovat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vuoden 2023 jälkeen. Tässä oppaassa kerrotaan, miten ETA-järjestelmän käyttöönotto vaikuttaa Luxemburgista tuleviin matkustajiin, ja annetaan hyödyllisiä vinkkejä ETA-hakemuksen täyttämiseen.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Luxemburgin kansalaisille?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-ohjelma on tarkoitus ottaa kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä, ja se on hyvin samankaltainen kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa sekä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa käytössä olevat maahanmuuttojärjestelmät.

Uuden lainsäädännön mukaan kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan rajat digitalisoidaan täysin, ja ETA on digitaalinen oleskelulupa, joka antaa maahantuloluvan kaikille hyväksytyille vierailijoille. Luvassa myönnetty pääsy koskee kutakin neljää Yhdistyneen kuningaskunnan maata: Englannissa, Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa.

Uutta lupaa sovelletaan kaikkiin maahantulosatamiin, mukaan lukien lentoasemat, merisatamat ja juna-asemat, jotka toimivat Eurostarin maahantulosatamina. Kaikki nykyiset eGates-portit sisällytetään myös uuteen järjestelmään.

Lupaa sovelletaan kaikkiin lyhytaikaisiin (alle kuuden kuukauden) matkoihin, kuten työ-, loma- tai vapaa-ajanmatkoihin, ystävien tai perheenjäsenten luona vierailuun, opiskeluun tai sairaanhoitoon.

EU:n jäsenenä Luxemburg kuuluu automaattisesti niiden 92 maan luetteloon, jotka ovat oikeutettuja ETA-ohjelmaan. Luxemburgin kansalaisille myönnettävän Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjan myöntämisperusteet ovat samat kuin kaikissa muissa maissa.

Miten uusi järjestelmä vaikuttaa Luxemburgin kansalaisiin?

Luxemburgin kansalaiset ovat innokkaita matkailijoita. Euroopan komission tilastojen mukaan 83 prosenttia luxemburgilaisista teki vuonna 2019 matkan kotimaansa ulkopuolelle, mikä on yksi EU:n korkeimmista ulkomaanmatkustusasteista.

Ennen maan eroamista Euroopan unionista vierailu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan oli helppo siirtyä Englannin kanaalin yli henkilökortin tai passin kanssa, kunhan täytit tavanomaiset vierailuvaatimukset ja kunhan et aikonut viipyä maassa yli kuutta kuukautta.

Vuodesta 2024 alkaen Luxemburgin kansalaisille on pakollinen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistus matkan syystä tai kuljetustavasta riippumatta. Ilman voimassaolevaa ETA-todistusta matkustavilta evätään pääsy maahan.

Mikä on ETA-hakemusprosessi?

Vaikka lainsäädäntöön saattaa tulla muutoksia, kun sitä viimeistellään, muutamia yksityiskohtia on vielä viimeisteltävä. ETA-hakemusprosessi on kuitenkin tunnettu. Jotta voit hakea ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:

– Voimassa oleva passi.
– Tuore passikuva digitaalisessa muodossa.
– Kelvollinen sähköpostiosoite.

Lomakkeessa on täytettävä seuraavat tiedot:

– Henkilölliset tunnistetiedot – syntymä- ja sukunimi, syntymäaika ja asuinosoite.
– Passin tiedot – numero, myöntämispäivä ja myöntäjämaa.
– Työsuhdetiedot – työnantajan nimi, osoite ja yhteystiedot.
– Matkustustiedot – matkan tarkoitus ja yhteysosoite Yhdistyneessä kuningaskunnassa ollessasi.

Jokaista hakijaa pyydetään myös paljastamaan joitakin arkaluonteisia henkilötietoja:

– Maahanmuuttohistoria ja yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista kaksoiskansalaisuuksista tai kansalaisuuksista.
– Rikoshistoria
– Lääkehistoria
– Terveyskysymykset
– Liittyminen kiellettyihin ryhmiin tai niiden kanssa tekemisiin

Nämä tiedot tarkistetaan kansallisista ja kansainvälisistä tietokannoista, joita rajavartijat ja muut Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen yksiköt käyttävät, ja punaisen lipun saaneilta hakijoilta voidaan evätä ETA-lupa.

Miten hakemus käsitellään?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Luxemburgin kansalaisille on tehtävä verkossa. Vaihtoehtoa ei ole. Paperityöprosessia ei ole saatavilla, eikä henkilökohtaista prosessia ole olemassa, kuten tavanomaisissa viisumihakemuksissa.

Odotettu käsittelyaika on 48-72 tuntia, mutta hakemusta kannattaa hakea hyvissä ajoin, eikä matkasuunnitelmia kannata tehdä ennen kuin hakemus on hyväksytty.

Hakemuslomakkeessa on oltava myös maksu pankki- tai luottokortilla. Hakemuksia, joissa ei ole maksutietoja, ei käsitellä.

Miten ETA vaikuttaa maahantuloprosessiin?

Kun ETA-hakemus on hyväksytty, matkustajat saavat ETA-luvan digitaalisena lupana, joka liitetään heidän passiinsa.

Kaikkien ETA-hyväksyttyjen matkustajien tiedot kirjataan kehittyneisiin matkustajatietokantoihin. Tämä on kaikkien matkanjärjestäjien käytettävissä, ja niiden vastuulla on varmistaa, että niiden Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuljettamilla matkustajilla on tarvittavat luvat lailliseen maahantuloon.

ETA ei takaa maahantuloa. Rajavartijat voivat evätä maahantulon ja käännyttää matkustajan, jota ei Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaan saa päästää maahan.

ETA ei korvaa tai korvaa viisumin tarvetta silloin, kun sitä on aina tarvittu ennen tämän uuden järjestelmän käyttöönottoa. Jos haluat oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli kuusi kuukautta tai jos haluat asua ja työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tarvitset viisumin.

Minkä ajanjakson ETA kattaa?

Nykyisen lainsäädännön mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa on voimassa 180 päivää myöntämispäivästä, ja se mahdollistaa vapaan matkustamisen kaikkien neljän Yhdistyneen kuningaskunnan maan kautta. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on tilanne, jossa yhdistetty passi vanhenee ennen 180 päivän umpeutumista.

Luetelluista 92 maasta, Luxemburg mukaan luettuna, tulevat matkustajat eivät saa oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa passinsa voimassaolon päättymispäivän jälkeen riippumatta siitä, onko heidän ETA-paikkansa voimassa kyseisen päivämäärän jälkeen vai ei.

Jos Luxemburgin kansalainen on edelleen Yhdistyneessä kuningaskunnassa ETA-ajan päättyessä, oleskelun laillista jatkamista varten on tehtävä uusi hakemus. Joissakin tapauksissa tämä voi edellyttää paluuta alkuperämaahan ja prosessin aloittamista uudelleen. Lisätietoa Luxemburgin kansalaisten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikasta löydät usein kysytyt kysymykset -osiosta.