Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Mauritian kansalaisille: Mauritania: Täydellinen opas

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ilmoitti äskettäin, että viisumivapaita matkustajia varten otetaan käyttöön uusi sähköinen matkustuslupajärjestelmä (ETA). Järjestelmä, jonka odotetaan olevan täysin toiminnassa vuoden 2024 lopulla, edellyttää, että kaikki viisumivapaat matkustajat hankkivat ETA-todistuksen ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista. Vaikka uuden järjestelmän kaikkia yksityiskohtia ei ole vielä julkistettu, hakemusprosessin odotetaan olevan suhteellisen yksinkertainen ja että useimmat ihmiset voivat saada ETA-arvonsa verkossa. Lue lisää Mauritian kansalaisia koskevasta Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjasta ja siitä, miten se vaikuttaa matkustamiseen.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Mauritian kansalaisille?

Vuodesta 2023 alkaen kaikkien Mauritiukselta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavien on haettava sähköistä matkustuslupaa. ETA on sähköisesti tallennettu tietue matkustajan maahantuloselvityksestä, joka on liitetty hänen passiinsa. ETA:n sisältämiin tietoihin kuuluvat henkilötiedot, kuten matkustajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus ja passitiedot.

Muutamissa maissa, kuten Kanadassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa, on jo käytössä vastaavanlaisia lupajärjestelmiä. Mauritiuksen passi on 32. sijalla maailmanlaajuisen liikkuvuuden suhteen – tämä tarkoittaa, että mauritialaiset voivat päästä 145 maahan, Yhdistynyt kuningaskunta mukaan luettuna, ilman viisumia tai saapumisviisumilla. Kun uusi ETA-järjestelmä on täysin käytössä, yksikään mauritialainen matkustaja ei kuitenkaan saa tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman voimassa olevaa ETA-järjestelmää – olipa kyseessä meri-, maa- tai lentomatka.

Kuinka kauan Mauritian kansalaisten ETA-lupa Yhdistyneessä kuningaskunnassa pysyy voimassa?

Mauritian kansalaisten ETA-lupa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on voimassa kuusi kuukautta. Voimassaoloaika alkaa ETA:n myöntämispäivästä. Tämä voi olla suuri haitta niille, jotka eivät aio vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa lähipäivinä, sillä heidän oleskelunsa Yhdistyneessä kuningaskunnassa lyhenee sen mukaan, kuinka monta päivää heidän ETA-aikaansa on jäljellä.

Amerikkalainen ESTA on voimassa kaksi vuotta, australialainen ETA on voimassa vuoden ja kanadalainen eTA on voimassa viisi vuotta. Mauritanialaisten matkustajien, jotka vierailevat usein näissä maissa, olisi hankittava asianmukainen ETA ennen matkaansa. Erilaiset voimassaoloajat voivat olla hämmentäviä, joten on tärkeää, että mauritiuslaiset tarkistavat kohde- tai kauttakulkumaan vaatimukset ennen matkaa.

Mitä Mauritian kansalaiset voivat tehdä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ETA-luvan turvin?

Mauritian kansalaiset, jotka haluavat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan liike-, huvi- tai kauttakulkumatkalle, voivat hakea ETA-lupaa. Lyhytaikaiset, alle kuuden kuukauden opinnot ovat sallittuja ETA-ohjelmalla, mutta työskentely ei ole sallittua. Yhdistyneessä kuningaskunnassa työskentelyä haluavien on haettava asianmukaista työviisumia. ETA-luvan perusteella sallittua liiketoimintaa ovat muun muassa osallistuminen liikekokouksiin ja konferensseihin, sopimusneuvottelut ja osallistuminen messuille tai näyttelyihin.

Huvitarkoituksiin kuuluvat matkailu, ystävien ja perheenjäsenten tapaaminen sekä urheilu- ja kulttuuritapahtumiin osallistuminen. ETA-matkalla matkustavilla Mauritian kansalaisilla on oltava voimassa oleva passi, jonka voimassaoloaika on vähintään kuusi kuukautta. Heillä on myös oltava riittävästi rahaa elättääkseen itsensä Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelunsa aikana. Liiketoimintatarkoituksessa matkustavien on mahdollisesti esitettävä todisteet liiketoiminnasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vaatimukset Mauritiuksen kansalaisille

Mauritian kansalaisilla ei saa olla muuta kuin voimassa oleva sähköinen passi, ja heillä ei saa olla rikosrekisteriä eikä terrorismista nostettuja syytteitä. Lisäksi Mauritiukselta tulevat matkustajat eivät saa rikkoa maahanmuuttopolitiikkaa aiemmin, ei ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa vaan myös muissa maissa, joissa he ovat vierailleet. ETA-hakijoiden on myös aiottava oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa alle kuusi kuukautta ja täytettävä sähköinen hakemus. Matkustajilla on oltava hyväksytty ETA ennen lennolle nousua.

Kaikkien näiden vaatimusten täyttäminen ei kuitenkaan takaa pääsyä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Rajavirkailija voi tutkia asiaa tarkemmin, jos hänellä on epäilyksiä matkustajan aikeista tai jos hän katsoo, että vierailija muodostaa riskin yleiselle turvallisuudelle. Lisätarkastukset tai -tutkimukset voivat hidastaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumista, joten matkustajia kehotetaan toimimaan yhteistyössä ja varaamaan lisäaikaa rajalla.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-kelpoisuus Mauritian kansalaisille

Mauritius on jo nyt niiden 92 maan joukossa, jotka voivat osallistua ETA-ohjelmaan. Mauritian kansalaisten, joilla on useampi kuin yksi kansalaisuus, on kuitenkin ilmoitettava muut kansalaisuutensa. Lisäksi heidän olisi ilmoitettava passinsa ja näiden kansalaisuuksien myöntämät henkilötunnukset, koska Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisilla on oltava kattavat tiedot matkustajan henkilöllisyydestä ja kansalaisuudesta.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusprosessi

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus tehdään kokonaan verkossa, mikä helpottaa maahantulohakemuksen tekemistä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Koko prosessi voidaan suorittaa muutamassa minuutissa, ja kun hakemus on jätetty, päätös annetaan yleensä tiedoksi muutaman arkipäivän kuluessa. Hakemuksen täyttämiseksi Mauritiukselta tulevien matkustajien on annettava joitakin henkilökohtaisia perustietoja ja passitiedot. Perinteistä passia edelleen käyttävien on ensin haettava biometristä passia Mauritian toimivaltaiselta viranomaiselta.

Hakijoiden on myös annettava tietoja nykyisestä työtilanteestaan, mukaan lukien työnantajan yhteystiedot. Lisäksi hakijoille esitetään joukko kysymyksiä, joiden avulla määritetään heidän kelpoisuutensa ETA-ohjelmaan. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi se, onko heidät koskaan tuomittu rikoksesta tai onko heillä sairauksia, jotka saattavat vaatia erityistä huomiota. Näihin kysymyksiin vastaaminen totuudenmukaisesti ja täsmällisesti on ratkaisevan tärkeää hakemusprosessin onnistumisen kannalta.

Kuinka paljon Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusmaksu on?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusmaksun kustannuksia ei ole vielä määritetty. Koska hakemuksia ei kuitenkaan lähetetä ilman asianmukaisen maksun suorittamista, tarvitaan luotto- tai pankkikortti. Kun maksu on suoritettu, hakemus siirtyy tarkistusvaiheeseen. Jos tiedot puuttuvat tai ovat epätarkkoja, hakemus hylätään. Hakijat voivat hakea uudelleen tai hakea viisumia sen sijaan.

Kuinka monta matkustajaa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä koskee?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmän arvioidaan vaikuttavan vuosittain 30 miljoonaan matkustajaan. Vaikutukset ovat kuitenkin lieviä, koska hakemusprosessi tehdään verkossa ja se hyväksytään tai hylätään muutamassa päivässä. ETA-todistuksen avulla matkustajat voivat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan useita kertoja kuuden kuukauden kuluessa. Yhdistyneen kuningaskunnan neljä maata, joihin vierailijat voivat tutustua ETAn avulla, ovat Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti.

Voivatko matkustajat vaihtaa Yhdistyneen kuningaskunnan viisumiin ETA-viisumilla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumisen jälkeen?

Ei, se ei ole mahdollista. Mauritiukselta tulevien matkustajien, jotka haluavat oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli kuusi kuukautta, on haettava asianmukainen viisumi ennen lennolle lähtöä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa matkustajat eivät saa uusia vanhentunutta ETA-lupaa. ETA-aikansa ylittäneille voidaan määrätä sakkoja ja heidät voidaan karkottaa. Mauritiukselta tulevien matkustajien kannattaa tutustua Yhdistyneen kuningaskunnan ETA FAQ:iin lisätietoja varten.