Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Panaman kansalaisille: Panama: Täydellinen opas

Vuoteen 2024 mennessä Yhdistynyt kuningaskunta korvaa nykyisen viisumivapausjärjestelmänsä uudella ETA-järjestelmällä. Tämä vaikuttaa moniin maassa vieraileviin matkailijoihin, myös Panaman matkustajiin. Lue lisää, jos haluat tietää kaiken uudesta ohjelmasta, mitä sinun on odotettavissa matkustaessasi ja miten voit hakea ETA-lupaa.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Panaman kansalaisille?

Uusi ETA-ohjelma, joka on lyhenne sanoista Electronic Travel Authorisation (sähköinen matkustuslupa), korvaa nykyisen viisumivapausjärjestelmän. Järjestelmä, joka on osa Britannian hallituksen suunnitelmaa maan rajojen digitalisoimiseksi, perustuu muissa maissa jo käytössä oleviin vastaaviin järjestelmiin, kuten ESTA-järjestelmään Yhdysvalloissa ja ETA-järjestelmään Kanadassa. Se antaa hallitukselle paremmat mahdollisuudet valvoa maahan saapuvia henkilöitä, lisätä matkustajien valvontaa ja tunnistaa turvallisuusriskit.

ETA ei ole viisumi vaan digitaalinen matkustuslupa. Matkustajat, jotka tarvitsevat nykyisin viisumin päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tarvitsevat edelleen viisumin, eikä uusi järjestelmä vaikuta heihin.

Miten tämä vaikuttaa panamalaisiin matkustajiin?

Panama on luettelossa 92 maasta, joilla on viisumivapausjärjestelyt Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Näiden maiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia saapuakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja he voivat viettää siellä jopa kuusi kuukautta ilman muita papereita kuin passinsa. Tämä muuttuu, kun uusi ohjelma otetaan käyttöön. Matkustajien on haettava Panaman kansalaisille tarkoitettua uutta Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaa, tai he eivät pääse maahan.

Monet panamalaiset tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lomalle. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa syy, miksi he matkustavat. Heidän syynsä vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa voivat olla seuraavat:

– Matkailu
– Työmatkat
– Opintojaksot
– Ystävien ja perheenjäsenten vierailut
– Lääketieteellinen hoito

Kaikkien panamalaisten, jotka haluavat viettää Yhdistyneessä kuningaskunnassa alle kuusi kuukautta matkan syystä riippumatta, on haettava ETA-lupaa. Hakemusprosessi ei muutu matkan syyn perusteella. Panamasta tulevat matkustajat, joilla on ETA-lupa, voivat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta.

Panamalaiset, jotka tällä hetkellä tarvitsevat viisumin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tarvitsevat viisumin myös uudessa järjestelmässä. Tämä koskee myös niitä, jotka aikovat työskennellä maassa, asua siellä pysyvästi tai viettää siellä yli kuusi kuukautta. ETA-ohjelma on täysin erillään viisumihakemusjärjestelmästä, eikä uuden ETA-järjestelmän käyttöönotto vaikuta viisuminhakuprosessiin.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Panaman kansalaisille

Panamalaisten, jotka haluavat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on täytettävä ETA-hakemuslomake. Tämä on saatavilla vain verkossa, sillä ETA-järjestelmä on suunniteltu täysin digitaaliseksi. Panamalaisten on myös maksettava hakemusmaksu. Tämänkin voit maksaa verkossa pankki- tai luottokortilla.

Tällä hetkellä on saatavilla joitakin tietoja ETA-hakemuksen vaatimuksista. Nämä tiedot ovat joillakin alueilla puutteellisia. Esimerkiksi ETA-hakemusmaksun hintaa ei ole vielä vahvistettu. Joitakin yksityiskohtia voidaan myös muuttaa ennen järjestelmän viimeistelyä. Panaman matkustajia kehotetaan kuitenkin tutustumaan nykyiseen vaatimusluetteloon, joka antaa heille käsityksen siitä, millainen järjestelmä tulee olemaan. Odotettuja vaatimuksia ovat muun muassa seuraavat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt jokin kelpoisuusluettelossa mainittu maa.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun tarkoitus.
– Yksityiskohtaiset tiedot suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– Pankki- tai luottokortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Rikosrekisteriote, aiemmat maahanmuuttorikokset ja (aiempi tai nykyinen) jäsenyys kielletyissä ryhmissä tai järjestöissä.

Luettelon viimeinen kohta on ratkaisevan tärkeä ETA:n turvallisuustekijän kannalta. Uuden järjestelmän käyttöönoton tärkeimpänä tarkoituksena on parantaa Yhdistyneen kuningaskunnan rajojen suojelua ja tunnistaa matkustajat, jotka saattavat muodostaa uhan maalle tai sen kansalaisille. Turvallisuusriskiksi luokiteltujen matkustajien hakemukset hylätään.

Hakijoiden on täytettävä lomake ja maksettava maksu kokonaisuudessaan ennen kuin hakemus voidaan käsitellä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n käsittely Panaman kansalaisille

Muissa maissa, joissa on käytössä vastaavia digitaalisia matkustuslupia, liikenteenharjoittajat ovat asettaneet hyväksytyn luvan kuljetusehdoksi. Näin tapahtuu todennäköisesti myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Matkustajien on valmistauduttava matkaan hakemalla ETA-lupaa hyvissä ajoin etukäteen. Jos he saapuvat lähtölentokentälle eivätkä pysty näyttämään lähtöportilla hyväksyttyä Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikkaa Panaman kansalaisille, heiltä voidaan evätä pääsy lennolle.

ETA-hakemuksen käsittelyn odotetaan kestävän enintään 72 tuntia. Jos se hyväksytään, matkustajat eivät tarvitse enää muita paperitöitä matkallaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Heidän on osoitettava ETA-arvonsa lähtölentokentällä ja uudelleen maahan saapuessaan.

Jos ETA-hakemus hylätään, hakijalla on joitakin vaihtoehtoja. He voivat ehkä valittaa päätöksestä. Heillä on myös mahdollisuus hakea viisumia. Viisumihakemukset ovat monimutkaisempia kuin ETA-hakemukset, ja niiden käsittely kestää huomattavasti kauemmin.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Panaman kansalaisille

Hyväksytyllä ETA-luvalla panamalaiset voivat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja oleskella siellä enintään kuusi kuukautta. He eivät voi työskennellä maassa ollessaan, mutta he voivat halutessaan ilmoittautua opintoihin. Yhdistyneen kuningaskunnan neljä jäsenvaltiota, jotka ovat Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti, eivät ole rajavalvonnan piirissä. Tämä tarkoittaa sitä, että panamalaiset ETA-luvan haltijat voivat liikkua näiden neljän maan välillä haluamallaan tavalla ilman ylimääräistä paperityötä. Irlannin tasavalta on kuitenkin itsenäinen maa, eikä ETA ole siellä voimassa.

Jos panamalainen matkustaja haluaa vierailla muissa Euroopan unionin osissa, hänen on tutustuttava asianomaisiin maahantulovaatimuksiin ennen matkaa. ETA antaa luvan saapua vain Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ei muihin Euroopan maihin, koska Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Euroopan unionin tai Schengen-alueen jäsen. Panaman matkustajia kehotetaan tutustumaan myös ETIAS-järjestelmään. Kyseessä on EU:n oma versio digitaalisesta matkustusluvasta, jota kehitetään parhaillaan ja joka on tarkoitus ottaa käyttöön pian.