Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Suomen kansalaisille: Täydellinen opas

Jos aiot matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vuoden 2024 jälkeen, sinun on hyvä tietää Yhdistyneen kuningaskunnan uudesta ETA-järjestelmästä. Uudessa järjestelmässä kaikkien niiden kansalaisten, jotka eivät tällä hetkellä tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mukaan lukien suomalaiset, on haettava ETA-viisumia ennen matkaa. Maahantulo Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on kielletty ilman tätä ETAa. Tässä oppaassa kerrotaan, miten järjestelmä toimii ja miten Suomen kansalaisen ETA-hakemusta haetaan.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Suomen kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan uusi ETA-järjestelmä otetaan täysimääräisesti käyttöön vuoteen 2024 mennessä. ETA eli sähköinen matkustuslupa on uusi lupajärjestelmä, joka toimii viisumivapauden tavoin. Järjestelmän periaatteet saattavat olla tuttuja niille, joilla on kokemusta vierailuista Yhdysvalloissa, jossa on käytössä vastaava ESTA-järjestelmä (Electronic System for Travel Authorization). Samoin EU:lla, Suomi mukaan lukien, on oma ESTA-järjestelmänsä (European Travel Information and Authorisation System) EU:n ulkopuolisia viisumivapaita vierailijoita varten.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmästä ilmoitettiin osana uutta kansalaisuus- ja rajavalvontalakia, jolla pyritään vahvistamaan turvallisuutta ja digitalisoimaan rajanylitysprosessi kokonaan. Suomalaisille vierailijoille tämä lisää sähköisen lisävaiheen digitaalisen ”matkustuslupahakemuksen” muodossa.

Tämä uusi ETA-sääntö koskee suomalaisia 91 muun maan joukossa, mukaan lukien kaikki EU-maat Irlannin tasavaltaa lukuun ottamatta. Tämä koskee maita, jotka eivät vaadi viisumia, jos matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhytaikaisen, enintään 6 kuukauden oleskelun vuoksi. Tämä kattaa matkailu- ja liikematkat sekä perheenyhdistämiset, koulutukseen ilmoittautumisen tai sairaanhoidon. Kaikki nämä ovat päteviä syitä saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ETA-luvan avulla.

Miten uusi ETA-järjestelmä vaikuttaa Suomen kansalaisiin?

Uusi Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on uusi vaihe matkustusprosessissa. Suomalaiset eivät voi enää yksinkertaisesti tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan passilla, vaan heidän on valmistauduttava ja saatava ETA-lupa ennen saapumistaan. Tämä muuttaa suomalaisille kerran myönnettyä yleistä liikkumisvapautta. Lyhyesti sanottuna Suomen kansalaiset eivät voi enää päästä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan yhtä helposti kuin he voivat matkustaa EU:n alueella.

Suomalaiset eivät edelleenkään tarvitse viisumia päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. He saavat laillisesti vierailla maassa enintään 180 päivää matkan aikana. Viisumi tarvitaan yli 180 päivää kestävään oleskeluun sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa työskentelyn aloittavilta suomalaisilta. Lyhytaikaiseen oleskeluun ei tarvita viisumia, mutta Suomen kansalaisille tarvitaan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumi. Ilman ETA-lupaa suomalaiset eivät pääse Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

ETA-hakemus on verkkoprosessi, joka on suunniteltu nopeaksi ja käteväksi. Fyysisiä asiakirjoja tai henkilökohtaisia konsulaattikäyntejä ei tarvita, kuten jäljempänä on esitetty.

ETA-luvan hakeminen Isossa-Britanniassa Suomen kansalaisille

Vaikka ETA-järjestelmää ei ole vielä viimeistelty, perusasiat ovat tiedossa. Ensinnäkin on ilmoitettu, että ETA-kelpoisuusehdot täyttäviin maihin kuuluvat kaikki 92 nykyistä viisumivapaata maata, Suomi mukaan lukien. Myös täydellinen luettelo vaatimuksista on julkaistu. Tämä voi muuttua ETA:n kokeiluvuoden aikana, mutta se antaa hyvän yleiskuvan siitä, mitä hakuprosessin aikana voidaan odottaa.

Suomen kansalaisten on haettava ETA-lupaa verkossa Yhdistyneen kuningaskunnan virallisen portaalin kautta. Järjestelmä on suunniteltu täysin digitaaliseksi, eikä paperisia tai postitettuja asiakirjoja tarvita. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustettaessa ei myöskään tarvitse käydä konsulaatissa, suurlähetystössä tai viisumikeskuksessa. Hakijalla on oltava seuraavat tiedot käsillä, kun hän täyttää sähköisen lomakkeen:

– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt hyväksyttävä maa, kuten Suomi.
– Tuore digitaalinen passikokoinen valokuva.
– Henkilötiedot, mukaan lukien koko nimi (nimet), syntymäaika, ammatti ja yhteystiedot.
– Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtävien matkajärjestelyjen tarkoitus ja yksityiskohdat.
– Luotto- tai pankkikortti ETA-hakemusmaksun maksamista varten.

Suomalaisten hakijoiden on myös täytettävä ilmoituslomake, jossa vahvistetaan, ettei hakijalla ole rikoshistoriaa, maahanmuuttorikoksia tai kuulumista kiellettyyn ryhmään. Tällaisiin turvakysymyksiin on vastattava tarkasti, koska on olemassa vaara, että sinua syytetään tulevaisuudessa. Jos hakijan todetaan olevan riski Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuudelle, häneltä evätään maahantulo. Rikostaustaisia henkilöitä varten vaaditaan usein tavanomainen viisumi ETA-viisumin sijasta.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn käsittely Suomen kansalaisille

ETA-hakemuksen tekeminen on lyhyt, eikä siihen mene yli 10 minuuttia. Kun hakemus on jätetty ja maksu on maksettu, sen käsittely voi kuitenkin kestää jopa 72 tuntia. Yhdistynyt kuningaskunta pyrkii pitämään käsittelyajat lyhyinä, mutta viivästyksiä voi esiintyä. Tämä kaikki tapahtuu sähköisesti, ja hakijan onnistuminen vahvistetaan sähköpostitse.

Koska mahdollinen käsittelyaika on 72 tuntia, suomalaisten hakijoiden on varmistettava, että he tekevät hakemuksen riittävän ajoissa ennen aiottua matkustuspäivää. Koska ETA-lupa on nykyään pakollinen vaatimus, luvan hakemisen laiminlyönti voi johtaa siihen, että hakijalta evätään maahantulo. Jos ETA-hakemus hylätään, odotetaan muutoksenhakumenettelyä. Hakijaa saatetaan pyytää täyttämään viisumihakemus, erityisesti jos hän ei täytä tiettyjä turvallisuusvaatimuksia.

Suomalaiset voivat hakea ETA-lupaa mistä tahansa paikasta ja miten tahansa he aikovat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Euroopan läpi matkustavien suomalaisten, jotka tulevat maahan esimerkiksi Ranskan kautta, on esitettävä voimassa oleva ETA-todistus Kanaalin rajalla. Tätä ei tarvitse tehdä Suomessa, vaan se voidaan tehdä Ranskassa tai muualla, jos matkustat Euroopassa.

Riippumatta siitä, miten hakija saapuu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, hyväksytty ETA-lupa on esitettävä rajalla ja joskus myös lähtömaassa. Suorien liikenteenharjoittajien odotetaan tarkastavan matkustajansa varmistaakseen, että heillä on voimassa oleva ETA. Jos matkustaja ei esitä ETA-vahvistusta, häneltä voidaan evätä pääsy lennolle. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuessaan matkustajan on esitettävä voimassa oleva ETA- ja biometrinen passinsa eGate-portilla, jotta rajanylitys sujuu nopeasti.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Suomen kansalaisille

UK ETA on voimassa koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joten suomalaiset voivat matkustaa Englantiin, Skotlantiin, Walesiin ja Pohjois-Irlantiin ilman lisäpapereita. Tämä koskee myös kruunun alaisia alueita, kuten Mansaarta, Jerseytä tai Guernseyta. EU:n jäseninä suomalaiset voivat lisäksi matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Ranskan ja Irlannin kaltaisten lauttojen kautta. Suomalaiset vierailijat voivat lukea lisätietoja UK FAQ:sta.

Suomen kieli Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Suomalaiset voivat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia, ja heidän tarvitsee vain hakea ETA-viisumia. Isossa-Britanniassa vieraileville suomalaisille on paljon kohokohtia Lontoon kaltaisista kulttuurikeskuksista maan kansallispuistoihin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuu arviolta noin 20 000 suomalaista, joista monet tulevat Lontooseen työn ja vapaa-ajan vuoksi. Myös Suomesta voi saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan monin tavoin, esimerkiksi suorilla lennoilla Helsingistä, Tampereelta ja Rovaniemeltä.