Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Malediivien kansalaisille: Maldivaldia: Täydellinen opas

Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriö on tehnyt rajuja muutoksia tapaansa hoitaa rajavalvontaa ja maahanmuuttoa. Prosessin virtaviivaistaminen ja rajanylityksen näkyvyyden lisääminen on johtanut uuden Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmän kehittämiseen. Järjestelmän odotetaan käynnistyvän vuonna 2023 ja olevan täysin toimintakunnossa vuoden 2024 loppuun mennessä. Sillä välin on tärkeää, että Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista suunnittelevat ymmärtävät, miten ETA-järjestelmä vaikuttaa heidän matkoihinsa. Tässä oppaassa kerrotaan kaikki Malediivien kansalaisille myönnettävästä Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupahakemuksesta, muun muassa miten sitä haetaan, mitä asiakirjoja tarvitaan ja mitkä ovat kelpoisuusehdot.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Malediivien kansalaisille?

ETA on sähköinen matkustuslupa. ETA yhdistetään matkustajan passiin sähköisesti, minkä vuoksi hakijoilla on oltava biometrinen passi. Biometriset passit ovat passeja, jotka sisältävät haltijan biometriset tiedot – kuten sormenjäljen tai iiriksen skannauksen – perinteisten tietojen, kuten nimen ja syntymäajan, lisäksi.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä on samankaltainen kuin muissa maissa, kuten Kanadassa (eTA), Australiassa (ETA) ja Yhdysvalloissa (ESTA), käytössä olevat sähköiset matkustuslupajärjestelmät. Näiden järjestelmien tarkoituksena on sujuvoittaa matkahakemusprosessia ja helpottaa Malediiveilta tulevien matkustajien maahantuloa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvat ovat voimassa useille matkoille maahan 6 kuukauden aikana. ETA-lupia ei voi uusia Yhdistyneen kuningaskunnan sisällä. Jos Malediiveilta tuleva matkustaja haluaa oleskella maassa yli 6 kuukautta, hänen on haettava toisenlaista viisumia ennen matkaa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakeminen Malediivien kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumin hakeminen Malediivien kansalaisille tapahtuu verkossa Yhdistyneen kuningaskunnan virallisen viisumisivuston kautta. Hakemusprosessi on suoraviivainen, ja sen täyttäminen vie vain muutaman minuutin. Huomaa, että kaikkien oikeutettujen malediivilaisten matkustajien on haettava ETA-paikkaa iästä riippumatta. Alla on lueteltu joitakin tietoja, jotka hakijoilla on oltava käsillä ennen hakuprosessin aloittamista:

Henkilökohtaiset tiedot

Hakijoiden on annettava joitakin henkilötietoja, kuten koko nimi, syntymäaika ja sukupuoli. Nimi-kenttään saa merkitä erikoismerkkejä, ja hakijat, joilla ei ole sukunimeä, voivat kirjoittaa sukunimi-kenttään LNU (sukunimi tuntematon).

Passitiedot

Tähän sisältyvät hakijan kansalaisuusmaa, passin numero, passin myöntämispäivä ja passin voimassaolon päättymispäivä. Malediiviläisten, joilla on useita kansalaisuuksia, on myös ilmoitettava nämä tiedot ja annettava muiden kansalaisuuksiensa kansalliset henkilötunnukset ja passinumerot.

Yhteystiedot

Tämä sisältää sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja postiosoitteen. On erittäin tärkeää, että nämä tiedot ovat täsmällisiä ja ajantasaisia, sillä niitä käytetään yhteydenpitoon hakijoiden kanssa heidän hakemustilanteestaan ja kaikista ETA-ohjelmaan tehtävistä päivityksistä. Kaikkien ETA-hakemukseen oikeutettujen matkustajien tulisi hakea ETA-hakemusta iästä riippumatta, mutta jos matkalla on alaikäinen, yhteystietona voidaan käyttää laillisen huoltajan tai vanhemman yhteystietoja.

Työn tiedot

Malediiviläisten on annettava tiedot nykyisestä työllisyystilanteestaan. Tämä sisältää heidän tehtävänimikkeensä ja työnantajan yhteystiedot. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksessa pyydetään näitä tietoja sen määrittämiseksi, onko hakija aito turisti tai vierailija ja onko epätodennäköistä, että hän viipyisi kauemmin kuin on tervetullut.

Tukikelpoisuuskysymykset

Hakijoiden on vastattava useisiin kysymyksiin, jotta voidaan määrittää heidän tukikelpoisuutensa. Osa näistä kysymyksistä liittyy hakijan rikoshistoriaan, sillä Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus haluaa varmistaa, että maahan päästetään vain ne, joilla on puhdas rikosrekisteri.

Muut kysymykset liittyvät hakijan terveyteen, sillä hallitus haluaa välttää maahantulon myöntämistä henkilöille, jotka saattavat aiheuttaa riskin kansanterveydelle. Hakijan aiemmasta maahanmuuttohistoriasta ja huumausaineiden käytöstä tai hallussapidosta esitetään kysymyksiä.

Maksutiedot

Prosessin viimeinen vaihe on turvallisen maksun suorittaminen pankki- tai luottokortilla. Hakijoiden on varmistettava, että he ovat oikeassa hallitusportaalissa ennen maksujen suorittamista. Kun maksu on käsitelty, hakemus tarkistetaan muutaman päivän kuluessa ja joko hyväksytään tai hylätään.

Jos hakemus hyväksytään, hakija saa vahvistuksen sähköpostitse, ja hänen ETA-lupansa on voimassa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista varten kuuden kuukauden ajan myöntämispäivästä alkaen. Jos hakemus hylätään, hakija saa myös sähköposti-ilmoituksen, jossa selitetään, miksi hänen hakemustaan ei hyväksytty. Matkustajat voivat yrittää hakea viisumia, jos ETA-hakemus hylätään.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vaatimukset

ETA:n vaatimuksissa edellytetään, että hakijoiden on:

– sinulla on sähköinen passi;
– oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta;
– vierailu liike-, matkailu- tai kauttakulkutarkoituksessa;
– ei aiheuta uhkaa ihmisten turvallisuudelle Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Hakijan passin on myös oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta suunnitellusta lähtöpäivästä Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

Lisäksi malediivilaisilla ei saa olla rikostuomioita eikä heillä saa olla aikomusta työskennellä vierailunsa aikana. Kaikkien näiden vaatimusten täyttäminen ei takaa ETA-luvan myöntämistä, vaan se on viime kädessä Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten harkinnassa. ETA-vaatimusten noudattaminen antaa hakijalle kuitenkin parhaat mahdollisuudet päästä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-kelpoisuus

ETA-lupaa saadakseen matkustajan on oltava kotoisin jostakin Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luettelossa olevasta 92 maasta. Malediivit on yksi näistä maista. Vaikka kaikki Malediivien kansalaiset tarvitsevat ETA-luvan matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on joitakin matkustajaryhmiä, jotka on vapautettu tästä vaatimuksesta. Näihin kuuluvat Britannian passin ja Irlannin passin haltijat. Myös merentakaiset Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja suojellut henkilöt on vapautettu ETA-vaatimuksesta.

Miksi tarvitaan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:ta?

Lisääntyneet tulot

ETA auttaa lisäämään matkailualan tuloja perimällä jokaisesta hakemuksesta pienen maksun. Saksan, Irlannin, Espanjan ja Alankomaiden kaltaisista korkean kulutuksen maista tulevat matkailijat voivat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja edistää sen taloutta. Nykyisten tilastojen mukaan matkailuala tuotti 131,5 miljardia puntaa Yhdistyneen kuningaskunnan talouteen vuonna 2021. Arvioiden mukaan matkailuala luo Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaksi miljoonaa työpaikkaa. Lisäksi hakemusmaksu auttaa kattamaan joitakin e-viisumihakemusten käsittelyyn liittyviä kustannuksia.

Parannettu rajanäkyvyys

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA auttaa parantamaan rajojen näkyvyyttä, sillä viranomaisten on helpompi seurata matkustajien maahantuloa ja maastalähtöä. Järjestelmä parantaa myös turvallisuutta, sillä sen avulla viranomaiset voivat tunnistaa mahdolliset uhat etukäteen. Tällä hetkellä Malediivien kansalaiset eivät tarvitse viisumia päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta pian heiltä vaaditaan ETA-viisumi. Lisätietoja Malediivien kansalaisten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikasta saat usein kysytyt kysymykset -sivulta.