Uusi Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Alankomaiden kansalaisten käyttöönotto

Vuodesta 2024 alkaen kaikkien matkustajien, jotka haluavat vierailla missä tahansa Yhdistyneen kuningaskunnan neljästä maasta, on haettava maahanpääsyä ja saatava siihen lupa. Viisumiprosessi säilyy voimassa kaikkien niiden osalta, jotka haluavat työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai oleskella siellä yli kuusi kuukautta, mutta lyhytaikaista oleskelua varten otetaan käyttöön uusi lupa.

Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöön on sisällytetty uutta maahanmuuttolainsäädäntöä, ja matkustajat tarvitsevat Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistuksen päästäkseen Yhdistyneen kuningaskunnan rajan yli.

Jäljempänä luetelluissa tiedoissa annetaan ohjeita Alankomaiden kansalaisille, jotka aikovat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vuonna 2024 ja sen jälkeen, ja kerrotaan muun muassa, miten ETA ja hakemusprosessi vaikuttavat heihin.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Alankomaiden kansalaisille?

Uusi sähköinen matkustuslupajärjestelmä on samanlainen kuin Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin maahantulo-ohjelmat.

Kansalaisuus- ja rajavalvontalakiehdotuksen mukaisesti, joka on mukautettu Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen jälkeisiin muutoksiin ja turvallisen ja tehokkaan maahanmuuton valvonnan tarpeeseen, Yhdistyneen kuningaskunnan rajat digitalisoidaan kokonaan vuoden 2024 loppuun mennessä, ja äskettäin kehitetty ETA-ohjelma otetaan täysimääräisesti käyttöön.

ETA on digitaalinen lupa, jolla myönnetään maahanpääsy matkustajille, jotka ovat jättäneet hyväksytyn hakemuksen. Yhdellä ETA-luvalla matkustajat voivat päästä kaikkiin neljään Yhdistyneen kuningaskunnan maahan: Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti.

Tähän mennessä julkaistussa luettelossa on 92 tukikelpoista maata, ja siinä on mukana Alankomaat. Alankomaiden kansalaisia koskevaa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkustuslupaa sovelletaan kaikkiin aiottuihin vierailijoihin matkan syystä riippumatta. Tämä koskee esimerkiksi liike-elämää, matkailua, koulutusta, sairaanhoitoa ja vierailuja perheen tai ystävien luona. Se vaaditaan kaikessa liikenteessä riippumatta siitä, tuleeko maahan lentoaseman, merisataman tai eurotunnelin sataman kautta.

Miten uusi järjestelmä vaikuttaa Alankomaiden kansalaisiin?

Olemassa olevien tietojen perusteella Alankomaiden kansalaisille haetaan vuosittain todennäköisesti jopa 2 miljoonaa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusta. Yhdistynyt kuningaskunta kuului maailman suosituimpiin matkailukohteisiin ennen kansanmurhaa. Vuonna 2018 Yhdistyneessä kuningaskunnassa vierailleiden 10 tärkeimmän maan luettelossa Alankomaista tulevat matkailijat olivat kuudennella sijalla 1,95 miljoonalla kävijällä.

Ennen uuden ETA-järjestelmän käyttöönottoa Alankomaiden kansalaiset, jotka halusivat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan alle kuudeksi kuukaudeksi, saattoivat Euroopan unionin jäseninä matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia, kunhan he täyttivät tavanomaiset vierailuvaatimukset.

Vuodesta 2024 alkaen viisumivapautta ei enää sovelleta, ja Alankomaiden kansalaisilta vaaditaan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumi. Vapautuksia ei ole, ei myöskään ikävapautuksia.

Alankomaiden kansalaisten, jotka haluavat työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai jotka haluavat jatkaa oleskeluaan yli kuuden kuukauden ajan, on haettava viisumia nykyisen menettelyn mukaisesti.

Mikä on ETA-hakemusprosessi?

Hallitus on julkaissut tietoja ETA-hakemusprosessista, vaikka ohjelmaan saattaa vielä tulla pieniä muutoksia ennen sen täysimääräistä käyttöönottoa.

Tiedossa olevien tietojen perusteella ETA-hakemus edellyttää seuraavaa:

– Voimassa oleva Alankomaiden passi ja tuore passikuva digitaalisessa muodossa.
– Henkilötiedot, mukaan lukien koko nimi, syntymäaika ja nykyinen asuinosoite.
– Passin tiedot, eli passin numero, myöntämispäivä ja myöntäjämaa.
– Työpaikan tiedot, mukaan lukien työnantajan nimi, osoite ja yhteystiedot.
– Matkustustiedot, mukaan lukien matkan tarkoitus ja osoite, jota käytetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelun aikana.

Kaikilta hakijoilta kysytään myös kysymyksiä heidän maahanmuuttotilanteestaan, historiastaan, kansalaisuudestaan (esimerkiksi jos heillä on kaksoiskansalaisuus), terveydentilastaan, huume- ja rikosrekisteristään sekä mahdollisesta toiminnasta kiellettyjen ryhmien kanssa tai liittymisestä niihin.

Vastaukset näihin kysymyksiin tarkistetaan kansallisista ja kansainvälisistä tietokannoista, joita rajavartiolaitokset ja Yhdistyneen kuningaskunnan ministeriöt käyttävät. Jos jokin tieto on merkitty punaisella lipukkeella, se voi johtaa ETAn epäämiseen.

Miten hakemus käsitellään?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemukset tehdään yksinomaan verkossa, jotta ne olisi helppo täyttää, ja prosessin loppuunsaattaminen edellyttää luotto- tai pankkikortilla suoritettavaa maksua, jota ei tarvitse palauttaa. Maksamattomia hakemuksia ei käsitellä.

ETA-hakemuksen käsittelyajan odotetaan olevan 48-72 tuntia, mutta kaikkia hakijoita kehotetaan täyttämään ja toimittamaan lomakkeet mahdollisimman pian ennen aiottua matkustuspäivää.

Miten ETA vaikuttaa maahantuloprosessiin?

Kun Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus on hyväksytty onnistuneesti, ETA myönnetään digitaalisena lupana matkustajan passiin. Ne tunnistetaan rajojen sähköisillä porteilla.

Jokainen ETA-arviointi tallennetaan maailmanlaajuisiin kehittyneisiin matkustajatietokantoihin. Näin matkanjärjestäjät voivat varmistaa, että heidän matkustajillaan on oikeat luvat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämän pitäisi tapahtua ennen kuin he pääsevät lentokoneeseen, lautalle tai Eurostar-junaan. Alankomaalaisilta matkustajilta, joilla ei ole ETA-lupaa, evätään pääsy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

ETA ei takaa automaattista maahantuloa. Jos rajavalvonta päättää, että joku ei Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaan saa tulla maahan, vaikka hänellä olisi voimassa oleva ETA-matkailulupa, häneltä voidaan evätä maahantulo ja hänet voidaan käännyttää takaisin.

Minkä ajanjakson ETA kattaa?

ETA:n voimassaoloaika on 180 päivää myöntämispäivästä. Poikkeuksena tähän sääntöön on se, että passi, johon ETA-matka on sidottu, on vanhentunut ennen kuin 180 päivää on kulunut loppuun.

Yksikään 92 luetellusta maasta, Alankomaat mukaan luettuna, tuleva matkustaja ei saa jäädä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan pidemmäksi ajaksi kuin hänen voimassa olevan passinsa voimassaoloaika sallii, ja tämä pätee ETA-luvan jäljellä olevasta ajasta riippumatta.

Jos Alankomaiden kansalainen on edelleen Yhdistyneessä kuningaskunnassa ETA-aikansa päättyessä, oleskelun jatkamiseksi on tehtävä uusi hakemus. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen palata alkuperämaahan hakemusprosessin ajaksi.

Yhdellä ETA-luvalla pääsee vapaasti ja rajoittamattomasti kaikkiin neljään Yhdistyneen kuningaskunnan yksittäiseen maahan niin kauan kuin lupa on voimassa.

Lisätietoa Alankomaiden kansalaisten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjoista on usein kysytyt kysymykset -osiossa.