Täydellinen opas Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailuun Saint Lucian kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan uusi ETA-järjestelmä otetaan käyttöön vuoteen 2024 mennessä. Tämä matkustuslupaohjelma korvaa nykyisen viisumivapausjärjestelmän, ja se koskee matkustajia monista eri maista, myös Saint Luciasta. Jatka lukemista, niin saat kattavan oppaan uudesta ETA-järjestelmästä, muun muassa siitä, miten sitä haetaan, mitä uudelta järjestelmältä on odotettavissa ja mitä kaikkea sinun on tiedettävä ennen matkaa.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Saint Lucian kansalaisille?

Kokeneet matkustajat saattavat jo tuntea Yhdysvaltojen ESTA- tai Kanadan ETA-ohjelmat, jotka ovat innoittaneet Yhdistyneen kuningaskunnan uutta ETA-järjestelmää. Näillä järjestelmillä luodaan digitaalisia matkustuslupia, joiden avulla hallitus voi valvoa ja valvoa paremmin, ketkä saapuvat maahan. Tämä puolestaan auttaa parantamaan rajaturvallisuutta. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA, joka tarkoittaa sähköistä matkustuslupaa, on yksi aloite osana hallituksen laajempaa suunnitelmaa maan rajojen digitalisoimiseksi. Sen on tarkoitus korvata Yhdistyneen kuningaskunnan nykyinen viisumivapausjärjestelmä.

ETA toimii viisumin sijasta digitaalisena matkustuslupana. ETA-luvan haltijoilla on lupa tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja he voivat oleskella maassa enintään kuusi kuukautta. ETA ei korvaa viisumia. Matkailijat, jotka tarvitsevat viisumin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuakseen – esimerkiksi ne, jotka tulevat maahan työskentelemään – tarvitsevat viisumin myös uuden ETA-järjestelmän voimaantulon jälkeen. ETA-hakemus on paljon yksinkertaisempi kuin viisumihakemus, ja se voidaan täyttää verkossa.

Miten tämä vaikuttaa Saint Lucian matkustajiin?

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on viisumivapausjärjestelyt 92 maan kanssa. Luetteloon kuuluvat myös Kansainyhteisön jäsenet, kuten Saint Lucia. Tämän vuoksi Saint Luciasta tulevat matkustajat tarvitsevat tällä hetkellä vain passinsa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuakseen, eikä heidän tarvitse hakea mitään muita asiakirjoja. ETA-ohjelma muuttaa tämän. Tulevaisuudessa Saint Lucian kansalaisilla on oltava passin lisäksi ETA-lupa, jos he haluavat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Kansainyhteisön jäsenenä Saint Lucialla on vahva yhteys Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja matkustaminen näiden kahden maan välillä on yleistä. Saint Luciasta tulevilla matkustajilla on useita eri syitä tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

– Matkailu
– Työmatkat
– Opintojaksot
– Ystävien ja perheenjäsenten vierailut
– Lääketieteellinen hoito

Saint Lucian kansalaisia koskeva Yhdistyneen kuningaskunnan ETA kattaa kaikki tässä luettelossa mainitut syyt. Matkustajien on täytettävä yksi hakemuslomake. Kaikki täyttävät saman hakemuslomakkeen matkan syystä riippumatta. Hyväksytyllä ETA-luvalla Saint Lucian kansalaiset voivat oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta.

ETA:n käyttöönotto ei vaikuta viisumijärjestelmään. Näin ollen Saint Lucian matkustajien, jotka tarvitsevat viisumin, on edelleen haettava viisumia. Esimerkiksi ne, jotka haluavat asettua pysyvästi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, viettää siellä yli kuusi kuukautta tai työskennellä siellä (pitkä- tai lyhytaikaisesti), eivät kuulu ETA:n piiriin, vaan heidän on haettava viisumia. Tämä on ETA-hakemuksesta täysin erillinen prosessi.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakeminen Saint Lucian kansalaisille

ETA-hakemuslomake on täytettävissä verkossa. Koska ETA-ohjelman perimmäisenä tavoitteena on Yhdistyneen kuningaskunnan rajojen digitalisointi, lomakkeesta ei ole olemassa offline-versioita.

Ennen matkasuunnitelmiensa tekemistä vierailijoita muistutetaan tutustumaan ETA-hakemusta varten julkaistuun vaatimusluetteloon. Nämä tiedot voivat muuttua, koska järjestelmää ei ole vielä viimeistelty. Joitakin yksityiskohtia, kuten ETA-hakemusmaksun hintaa, ei ole vielä vahvistettu. Vaikka nämä vaatimukset saattavat muuttua hieman, ne antavat Saint Luciasta tuleville matkustajille yleiskuvan siitä, mitä he voivat odottaa ETA-järjestelmältä. Vaatimuksiin kuuluvat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt jokin kelpoisuusluettelossa mainittu maa.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun tarkoitus.
– Yksityiskohtaiset tiedot suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– Pankki- tai luottokortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Rikosrekisteriote, aiemmat maahanmuuttorikokset ja (aiempi tai nykyinen) jäsenyys kielletyissä ryhmissä tai järjestöissä.

Viimeinen kohta on tärkeä turvallisuuden kannalta. Yksi ETA-järjestelmän tavoitteista on parantaa Yhdistyneen kuningaskunnan rajojen turvaamista. Turvallisuustarkastus on osa hakuprosessia. Saint Luciasta tulevien matkustajien, joilla on aiempia tai nykyisiä yhteyksiä terroristijärjestöihin, jengeihin tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen, hakemus hylätään, jos heidän katsotaan uhkaavan Yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kansalaisten turvallisuutta.

Ennen kuin hakemusta voidaan alkaa käsitellä, sen on oltava asianmukaisesti täytetty ja hakemusmaksu on maksettu kokonaisuudessaan. Maksun voi maksaa verkossa pankki- tai luottokortilla.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan käsittely Saint Lucian kansalaisille

Lentoyhtiöiden ja muiden lentoliikenteen harjoittajien odotetaan asettavan hyväksytyn ETA-asiakirjan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan matkan kuljetusehdoksi. Tämän vuoksi matkustajien olisi varmistettava, että he täyttävät hakemuksensa hyvissä ajoin, jotta sen käsittelyyn jää riittävästi aikaa ennen matkalle lähtöä. Heidän odotetaan esittävän Saint Lucian kansalaisille Yhdistyneessä kuningaskunnassa hyväksytyn ETA-asiakirjan kahdesti – ensin lähtölentokentällä ja vielä kerran rajatarkastuksen yhteydessä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saavuttaessa. Matkustajalta, jolla ei ole ETA-aikaa, voidaan evätä oikeus nousta koneeseen.

ETA-hakemuksen käsittely voi kestää jopa 72 tuntia. Hylätyille hakemuksille otetaan käyttöön muutoksenhakujärjestelmä. Jos valitus hylätään, hakijalla voi olla lisämahdollisuus, sillä hän voi hakea viisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista varten. Tämä on paljon pidempi ja monimutkaisempi prosessi.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa Saint Lucian kansalaisille

ETA-luvan avulla Saint Lucian kansalainen voi oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta. Tänä aikana he voivat ilmoittautua opintoihin, mutta he eivät voi työskennellä. He voivat liikkua vapaasti Englannin, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin välillä, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan neljä jäsenvaltiota. ETA ei kuitenkaan anna lupaa tulla Irlannin tasavaltaan, joka on itsenäinen maa.

Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Euroopan unioniin eikä Schengenin yhteiseen matkustusalueeseen, eikä ETA ole voimassa missään muussa maassa. Saint Lucian kansalaisten, jotka haluavat vierailla muissa Euroopan maissa, on tutustuttava asianomaisiin maahantulovaatimuksiin. Euroopan unioni kehittää parhaillaan omaa sähköistä matkustuslupajärjestelmäänsä, joka tunnetaan nimellä ETIAS.