Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Romanian kansalaisille: Romanian kansalaisille: Täydellinen opas

Osana pyrkimyksiään lisätä rajojen näkyvyyttä ja turvallisuutta Britannian hallitus on ottanut käyttöön Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmän keinona sujuvoittaa saapumista ja parantaa viisumivapaiden matkustajien yleistä tehokkuutta. Tässä oppaassa perehdytään perusteellisesti uuteen ETA-järjestelmään ja kerrotaan kaikki, mitä luvan hakemisen onnistumiseksi on tiedettävä. Käsittelemme muun muassa sitä, milloin Romanian kansalaisille myönnettävää ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan pitäisi hakea, kuinka kauan lupapäätöksen saaminen kestää, mitä asiakirjoja hakemuksen jättämiseen tarvitaan ja paljon muuta.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Romanian kansalaisille?

UK ETA on uusi online-järjestelmä, joka helpottaa sellaisten maiden kansalaisten matkustamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jotka ovat tällä hetkellä viisumivapaita. Romanian kansalaiset kuuluvat niihin, jotka hyötyvät viisumivapausohjelmasta. ETA-järjestelmä luotiin vahvistamaan ja virtaviivaistamaan maahanmuuttoprosessia ja samalla vähentämään viisumivapaista maista tulevien matkustajien aiheuttamia mahdollisia turvallisuusriskejä. ETA-järjestelmässä hakijoiden on annettava henkilötiedot ja asiaankuuluvat asiakirjat suojatun verkkolomakkeen kautta.

Kun hakemus on hyväksytty, ETA-lupa liitetään suoraan hakijan passiin, ja hakijan tarvitsee esittää passi vain saapuessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus esittelee parhaillaan suunnitelmiaan ETA-järjestelmän käyttöönotosta kaikissa viisumivapaassa maassa maailmassa. Näin ollen Romanian kansalaisten, jotka aikovat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuodesta 2024 alkaen, on haettava ETA-lupaa ennen matkaansa, jos he haluavat päästä maahan ilman komplikaatioita.

Kuinka kauan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa kestää?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on voimassa kuusi kuukautta tai 180 päivää. Huomaa, että lähtölaskenta tähän ajanjaksoon alkaa ETA-luvan myöntämisestä eikä siitä, kun matkustaja saapuu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä tarkoittaa, että hakijalla on oltava voimassa oleva passi, jonka voimassaoloaikaa on jäljellä vähintään kuusi kuukautta ennen sen päättymispäivää, jotta ETA-hakemus voidaan hyväksyä. Tämä vaatimus auttaa varmistamaan, että henkilöille sallitaan pääsy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja että he voivat oleskella maassa oleskelunsa loppuun asti uusimatta passiaan.

Matkustajilla on 180 päivää aikaa tutustua Englantiin, Skotlantiin, Walesiin ja Pohjois-Irlantiin. Varmistaakseen, että he viettävät suurimman osan 180 päivästä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, matkustajien olisi harkittava ETA-hakemuksen tekemistä yksi tai kaksi viikkoa ennen lähtöpäivää. Matkustajien on lisäksi seurattava, kuinka kauan heidän ETA-aikaansa on jäljellä, sillä aikataulun ylittäminen voi johtaa mahdollisiin oikeudellisiin seuraamuksiin.

ETA-luvan kanssa matkustavien on myös varmistettava, että he täyttävät kaikki muut maahanmuuttoviranomaisten asettamat vaatimukset, kuten sen, että heillä on riittävästi varoja matkustamiseen koko oleskelunsa ajan. Sen lisäksi, että matkustajien on täytettävä nämä vaatimukset maahan saapuessaan, heidän on myös muistettava, että heiltä voidaan kysyä jatkomatkasuunnitelmista ja oleskelun aikana suunnitelluista toimista, kuten työ- tai opiskeluohjelmista.

Miten ETA vaikuttaa romanialaisiin matkustajiin?

Romania ei tällä hetkellä kuulu Schengen-alueeseen, joka mahdollistaa henkilöiden vapaan liikkuvuuden tietyissä EU-maissa ilman viisumia. Jos kaikki kuitenkin menee suunnitelmien mukaan, on tekeillä päätöksiä, joiden ansiosta Romania voi liittyä Schengen-alueeseen vuoden 2023 alussa. Jos tämä onnistuu, romanialaiset voisivat liikkua vapaasti Schengen-maiden välillä ilman ylimääräisiä viisumeja tai lupia.

Vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei kuulu Schengen-alueeseen, romanialaiset voivat matkustaa viisumivapaasti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, koska heidän passinsa ovat korkealla sijalla(17. sijalla maailman passeista). Tämä viisumivapaus on kuitenkin muuttumassa ETA-järjestelmän käyttöönoton myötä vuodesta 2024 alkaen. Romanialaisilla on oltava voimassa oleva ETA-todistus ennen saapumista Yhdistyneen kuningaskunnan maahantulosatamaan. Ilman lupaa matkustavat ovat vaarassa saada maahantulokieltoa ja matkansa peruuntua kokonaan. Lisäksi jokaiselta ETA-hakemusta pyytävältä henkilöltä peritään verkkohakemusmaksu.

Mitkä vierailijaryhmät ovat oikeutettuja Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-ohjelmaan?

Ilo

ETA-todistuksen voivat saada vierailijat, jotka matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan huvi- tai vapaa-ajanviettotarkoituksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilöt, jotka haluavat tutustua maan rikkaaseen kulttuuriperintöön, vierailla perheen ja ystävien luona tai vain ihailla maan luonnonkauneutta.

Liiketoiminta

Myös liikematkustajat, jotka matkustavat laillisiin liiketoimintaan liittyviin tehtäviin, kuten konferensseihin osallistumiseen, tutkimukseen tai koulutukseen, voivat saada ETA-luvan. Liikematkustajia voidaan pyytää esittämään kutsukirje brittiläiseltä yritykseltä, jossa he aikovat vierailla.

Lyhytaikaiset tutkimukset

Ne, jotka haluavat opiskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa alle kuusi kuukautta, voivat myös käyttää ETA-viisumia viisumin sijasta. Lyhytaikaisiin opinto-ohjelmiin kuuluvat kielikurssit, ammatillinen koulutus ja muut vastaavat ohjelmat, joiden suorittaminen ei vaadi yli kuuden kuukauden opiskeluaikaa.

Lääketieteellinen hoito

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan pelkästään sairaanhoitoa varten tuleville henkilöille voidaan myös myöntää ETA-viisumi sen sijaan, että he hankkisivat viisumin etukäteen. Tämä koskee Romanian kansalaisia, jotka tarvitsevat avohoitokäyntejä ja lääkärin konsultaatioita, sekä niitä, jotka tarvitsevat leikkausta tai muita hoitoja, jotka edellyttävät sairaalahoitoa ja toipumisaikaa sen jälkeen.

Transit

Romanian kansalaiset, jotka aikovat matkustaa Yhdistyneen kuningaskunnan kautta, voivat hakea ETA-lupaa. ETA-järjestelmä ei vaikuta lentokenttäkauttakulkuun eikä maaliikenteen kauttakulkuun.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vaatimukset

Saadakseen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan Romanian kansalaisille hakijoilla on oltava voimassa oleva biometrinen passi ja heidän on täytettävä tietyt vaatimukset. Ensinnäkin heillä on oltava selkeä aikomus matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkailua, liiketoimintaa, sairaanhoitoa tai kauttakulkua varten. Hakijoilla ei saa olla rikosrekisteriä, ja heidän on osoitettava hyvää mainetta ja noudatettava aiempia maahanmuuttopolitiikkoja. Tähän sisältyy se, ettei Yhdistyneessä kuningaskunnassa (tai muualla) ollessasi ole tapahtunut rikkomuksia tai rikkomuksia, jotka liittyvät maahanmuuttoon liittyviin aiempiin ongelmiin. Hakijan on osoitettava, että hän aikoo lähteä Yhdistyneestä kuningaskunnasta ennen ETA-luvan voimassaolon päättymistä. ETA myönnetään vain 180 päivän voimassaoloajaksi.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusprosessi

Prosessi on yleensä melko suoraviivainen, ja siihen kuuluu hakijoiden henkilö-, yhteys-, passi- ja työtietojen kerääminen hakuprosessin aloittamiseksi. Lisäksi saatetaan tarvita maksutietoja, kuten pankki- tai luottokorttitietoja. Kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu, käsittelyaika on yleensä noin muutama päivä. Käsittelyaikaa ei kuitenkaan voida taata, ja viivästykset voivat johtua virheistä tai puutteellisista tiedoista, jotka on annettu alkuperäisen hakemuksen yhteydessä.

Jos ETA-hakemus hylätään jostain syystä, romanialaiset matkustajat voivat edelleen hakea viisumia perinteisen paperihakemusmenettelyn kautta. Tämä prosessi voi olla aikaa vievämpi ja häiritä matkajärjestelyjä, jos sitä ei ole suunniteltu hyvissä ajoin etukäteen.