Antiguan ja Barbudan kansalaisille tarkoitettu opas Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailuun.

Yhdistynyt kuningaskunta on ottamassa käyttöön uuden matkustuslupaohjelman, joka vaikuttaa moniin matkailijoihin. ETA, joka korvaa nykyisen viisumivapausjärjestelmän, otetaan käyttöön vuoteen 2024 mennessä. Antiguan ja Barbudan matkustajien, jotka suunnittelevat vierailua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on syytä tutustua tähän uuteen järjestelmään. Lue seuraavasta oppaasta uusi ETA-järjestelmä ja lue, miten se vaikuttaa Antigua ja Barbudan kansalaisiin.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Antiguan ja Barbudan kansalaisille?

Sähköinen matkustuslupajärjestelmä ( ETA) on Britannian hallituksen pyrkimys digitalisoida maan rajat. Usein matkustavat henkilöt saattavat jo tuntea tällaiset ohjelmat, kuten Yhdysvaltojen ESTA- tai Kanadan ETA-ohjelmat. Nämä järjestelmät ovat innoittajina ETA:lle, joka toimii hyvin samalla tavalla.

ETA toimii käytännössä digitaalisena lupana, joka antaa haltijalleen luvan vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. On tärkeää huomata, että ETA ei ole viisumi. Sen sijaan se korvaa Antiguan ja Barbudan kansalaisten nykyisen viisumivapausohjelman. Kun ETA-järjestelmä tulee voimaan, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus voi valvoa paremmin maahan saapuvia ja maasta lähteviä henkilöitä. Sillä luodaan tiukempi seulontaprosessi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuleville henkilöille.

Miten ETA vaikuttaa Antigua ja Barbudan kansalaisiin?

Tällä hetkellä Yhdistyneellä kuningaskunnalla on viisumivapaus voimassa 92 maan kansalaisille. Luetteloon sisältyvät kansainyhteisön maat, kuten Antigua ja Barbuda. Kun ETA-ohjelma käynnistyy, se vaikuttaa näistä maista tuleviin matkustajiin. Heidän on haettava ETA-lupaa ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumista, koska vanha viisumivapausjärjestelmä ei ole enää voimassa.

Antigua ja Barbudan kansalaisille myönnetään Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailulupa useista eri syistä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuville matkustajille. Näitä voivat olla:

– Matkailu
– Työmatkat
– Lyhytaikaiset kurssit tai opinto-ohjelmat
– Vierailut ystävien ja perheenjäsenten luona
– Lääketieteellinen hoito

On tärkeää huomata, että ETA ei koske vierailijoita, jotka haluavat työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Kun Antigua ja Barbudan kansalaiselle on myönnetty ETA-lupa, hän voi oleskella maassa enintään kuusi kuukautta. Jos he haluavat jäädä pidemmäksi aikaa tai aikovat työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, heidän on haettava erillistä viisumia.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakeminen Antiguan ja Barbudan kansalaisille

ETA-järjestelmästä on julkaistu joitakin tietoja. Tämä voi muuttua, ja tarkempi yleiskatsaus ohjelmasta julkaistaan lähempänä sen alkamispäivää. Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot antavat matkustajille kuitenkin käsityksen siitä, mitä on odotettavissa.

ETA:n vaatimusluettelo on julkaistu. Tällä hetkellä siihen kuuluu:

– Voimassa oleva biometrinen passi, joka on peräisin kelpoisuusluettelossa mainitusta maasta.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot – nämä sisältävät erilaisia tietoja, kuten syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun syy.
– Joitakin yksityiskohtia suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– ETA-hakemusmaksu.

Näiden tietojen lisäksi matkustajien odotetaan paljastavan joitakin keskeisiä yksityiskohtia menneisyydestään. Hakijoilta kysytään, onko heillä rikosrekisteriote, ovatko he koskaan syyllistyneet maahanmuuttorikoksiin ja ovatko he tai ovatko he koskaan olleet kielletyn järjestön jäseniä. Näiden kysymysten tarkoituksena on karsia pois matkustajat, jotka saattavat muodostaa mahdollisen uhan Yhdistyneelle kuningaskunnalle; jos hakijaa pidetään turvallisuusriskinä, hänen ETA-hakemuksensa hylätään.

Matkustajien on haettava ETA-lupaa verkossa. ETA on täysin digitaalinen järjestelmä, joten paperisia vaihtoehtoja ei ole saatavilla.

Antigua ja Barbudan kansalaisten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjojen käsittely

Ennen matkaa vierailijoiden on täytettävä ETA-hakemuslomake kokonaisuudessaan. Heidän on myös maksettava maksu, jota ei palauteta. Hakemusta ei katsota täydelliseksi ennen kuin maksu on maksettu. Maksu on maksettava kokonaisuudessaan ennen hakemuksen käsittelyä.

Matkustajien on varattava riittävästi aikaa ETA-hakemuksen käsittelyyn. ETAn käsittelyajan odotetaan kestävän enintään 72 tuntia. On ehdottoman tärkeää, että vierailijoilla on valmis ETA-lupa ennen kuin he lähtevät lentokentälle aloittaakseen matkansa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, joten heidän on täytettävä hakemuksensa hyvissä ajoin.

On odotettavissa, että liikenteenharjoittajat asettavat täytetyn ETA-asiakirjan kuljetusehdoksi. Ilman ETA-tietoa matkustajilta voidaan evätä pääsy lennolle, eivätkä he voi aloittaa matkaansa. Heidän on esitettävä hyväksytty ETA-lentoaikansa lähtevällä lentoasemalla ja uudelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saavuttaessa.

Antiguan ja Barbudan kansalaisten matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa

Kun matkustajalle myönnetään Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa Antiguan ja Barbudan kansalaisille, hän voi oleskella maassa enintään kuusi kuukautta. Tänä aikana he voivat matkustaa vapaasti ympäri Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Vaikka Yhdistynyt kuningaskunta koostuu neljästä osavaltiosta, sisäistä rajavalvontaa ei ole. Tämä tarkoittaa, että matkustajat voivat liikkua Englannin, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin välillä ilman tarkastuksia tai täytettäviä lisälomakkeita. Irlannin tasavalta on itsenäinen maa, joten se ei kuulu Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n piiriin.

ETA on voimassa vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Antigua ja Barbudan kansalaisten, jotka aikovat vierailla muissa Euroopan maissa, on tutustuttava yksittäisiin maahantulovaatimuksiin ennen matkaa.

Antigua ja Barbudan kansalaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Koska Antigua ja Barbuda on kansainyhteisön maa, sillä on vahvat siteet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on noin 4 000 Antigua ja Barbudalla syntynyttä asukasta. Tämä saattaa tuntua pieneltä määrältä, mutta Antigua ja Barbudan väkiluku on alle 100 000.

Antiguan ja Barbudan kansalaiset tulevat usein Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vierailemaan ystävien ja perheenjäsenten luona, opiskelemaan, tekemään työmatkoja tai lomailemaan. Suosituimpia kohteita ovat suuret kaupungit, kuten Lontoo, ja Lontoon ja Antiguan välillä on päivittäin suoria lentoja.