Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Slovenian kansalaisille: Slovenian oleskelulupa: Täydellinen opas

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on ottanut käyttöön sähköisen matkustusluvan tehostaakseen rajavalvontaa. Matkustuslupajärjestelmää sovelletaan sellaisten maiden, kuten Slovenian, kansalaisiin, joilla on viisumivapaussopimus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamisen aloittamista matkustajien on haettava ETA-lupaa ja odotettava hyväksyntää, jotta he saavat tietää, voivatko he matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tässä on kattava opas siitä, miten sähköinen matkustuslupa toimii, kelpoisuuskriteerit, vaatimukset ja hakuprosessi:

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Slovenian kansalaisille?

Yhdysvalloissa vierailleet matkustajat tuntevat todennäköisesti ESTA-hallitusohjelman, jonka mukaan heidän on täytettävä sähköinen hakemus, ennen kuin he pääsevät Yhdysvaltoihin ilman viisumia. Viisumivapausasiakirjan tarkoituksena on nopeuttaa maahantuloa rajoilla. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus aikoo ottaa sähköisen matkustusluvan käyttöön vuonna 2024. Slovenian kansalaisille myönnettävä ETA-viisumi ei ole viisumi, vaan matkustuslupa, jonka tarkoituksena on tehostaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tulevien viisumivapaiden vierailijoiden turvatarkastuksia.

ETA vaaditaan kaikilta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavilta kansalaisilta, joilla ei ole viisumia. Euroopan unionin maiden, myös Slovenian, kansalaiset eivät tarvitse viisumia voidakseen vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. He voivat liikkua vapaasti Yhdistyneen kuningaskunnan alueella ja sieltä pois passin avulla. Euroopan unionin maiden lisäksi myös muilla Aasian ja Lähi-idän mailla on viisumisopimukset Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, ja matkustajien on hankittava viisumivapaus ennen matkustamista. Uudessa ETA-järjestelmässä maat, jotka tarvitsevat viisumin vieraillakseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eivät tarvitse sähköistä matkustuslupaa, koska ne ovat jo täyttäneet hakemuksen.

Sähköinen matkustuslupa otettiin käyttöön nykyisen raja- ja maahanmuuttojärjestelmän porsaanreikien sulkemiseksi. Muilla kuin viisumikansalaisilla on nimenomainen lupa matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhytaikaista oleskelua varten. Tämä tarkoittaa, että rajavalvonnalla ja lainvalvontaviranomaisilla on vain vähän aikaa arvioida heidän aiheuttamiaan riskejä. Rajaviranomaiset tarvitsevat myös apua sen seuraamisessa, kuinka monta matkustajaa saapuu Yhdistyneen kuningaskunnan rajalle ja poistuu sieltä tiettynä ajankohtana.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus täyttää kansalaisuus- ja rajavalvontalain avulla aukon, joka koskee viisumivapaista maista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tulevien vierailijoiden ennakkomatkustuslupaa. Järjestelmän ansiosta Yhdistynyt kuningaskunta voi valvoa rajoja paremmin, ja viranomaiset voivat estää uhkia pääsemästä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Ennakkomatkustusluvan avulla liikenteenharjoittajat ja yksityishenkilöt saavat ennakkoilmoituksen ja varmuuden siitä, että heidät päästetään Yhdistyneen kuningaskunnan rajoille. Yhdysvaltojen lisäksi myös Australiassa ja Kanadassa on samanlaiset matkustusluvat, jotta maa pysyy turvallisena.

Miten saada Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Slovenian kansalaisille?

Niiden maiden kansalaiset, jotka täyttävät ETA-hakukriteerit, voivat saada matkustusluvan sähköisellä hakemuksella. Ennen hakemuksen tekemistä matkustajalla on oltava tarvittavat tiedot, jotta hän voi rekisteröidä matkustuslupaa koskevan asiakirjan onnistuneesti. Matkustajia koskevat tärkeimmät ETA-vaatimukset ovat seuraavat:

– Slovenian passi: Slovenian kansalaiset tarvitsevat voimassa olevan biometrisen kansallisen passin hakeakseen sähköistä matkustuslupaa. Passin on oltava voimassa lyhytaikaisen oleskelun ajan, ja siinä on oltava tuore digitaalinen valokuva ja biometriset tiedot.
– Aktiivinen sähköpostiosoite: Hakija tarvitsee voimassa olevan sähköpostiosoitteen täyttääkseen hakemuksen. Sähköpostiosoitteen on oltava aktiivinen, jotta vierailija voi saada ilmoituksia hakemuksen edistymisestä ja ETA-hyväksynnän vahvistuksen.
– Maksutiedot: Matkustajien on annettava voimassa olevat maksutiedot ETA-maksujen maksamista varten. Hakijat voivat liittää mukaan luotto- tai pankkikortin, jolla maksut maksetaan. Ilman maksua matkustuslupaa ei käsitellä.

Slovenian kansalaisia koskeva Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailulupa on vielä kehitteillä, mutta slovenialaiset matkustajat voivat tutustua tarkemmin hakemusmenettelyyn. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuslomakkeessa on kysymyksiä, jotka muistuttavat muissa maissa käytössä olevien eVisojen ja online-matkustuslupien kysymyksiä. Jokaisen ETA-matkustajan on täytettävä Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lomake iästä riippumatta. Kun sähköinen matkustuslupa on käytössä, hakijat toimittavat seuraavat tiedot:

– Henkilökohtaiset tiedot: Hakemuksessa vaaditaan tiedot hakijan koko nimestä. Koska etu- ja sukunimi ovat pakollisia kohtia, hakijan, jolla ei ole sukunimeä tai etunimeä, on merkittävä LNU tai FNU merkiksi, jos sukunimi tai etunimi ei ole tiedossa kyseisissä kohdissa. Myös syntymäaika ja sukupuoli on ilmoitettava.
– Passin tiedot: Slovenian kansalaisten on annettava passitietonsa, mukaan lukien passin numero, jota käytetään matkalla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja ETA-hakemuksessa. Passin myöntämispäivä ja voimassaolon päättymispäivä on ilmoitettava hakemuslomakkeessa. Hakijoiden, joilla on muita kansalaisuuksia, on ilmoitettava ja toimitettava yksityiskohtaiset tiedot muista passeista, mukaan lukien kansalliset henkilötunnukset, myöntämis- ja voimassaolopäivät.
– Yhteystiedot: Slovenian kansalaisten on ilmoitettava yhteystietonsa, kuten kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Kun hakija hakee lapsia, hänen on annettava tiedot laillisesta huoltajasta tai vanhemmasta.
– Työnantajan tiedot: Hakijoiden, jotka matkustavat työmatkalle, on annettava työtiedot, mukaan lukien työnantajan nimi, fyysinen osoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.
– Kelpoisuuskysymykset: Slovenian kansalaisten odotetaan vastaavan aiempaa maahanmuuttohistoriaa koskeviin kelpoisuuskysymyksiin. Kaikki tiedot aiemmista viisumi- tai rajavalvontakielloista olisi ilmoitettava. Hakijoiden, joilla on rikoshistoriaa, tulisi myös paljastaa yksityiskohdat, olipa kyseessä pieni tai suuri rikos. Hakijoiden on vastattava kysymyksiin, jotka koskevat huumeiden hallussapitoa, käyttöä ja levittämistä. Hakemuskysymykset koskevat myös toimintaa, maksuja ja jäsenyyttä terroristiryhmissä.
– Terveyteen liittyvät kysymykset: Slovenian kansalaisia pyydetään vastaamaan terveyteen liittyviin kysymyksiin, mukaan lukien tiedot rokotuksista, rokotuksista ja olemassa olevista infektioista.

Hakemusprosessin jälkeen hakijat voivat lähettää hakemuksen verkossa ja maksaa vaaditun maksun. Käsittely kestää muutamia päiviä, ja hakijoiden on syytä varautua tähän, jotta he välttävät viivästykset, jotka johtuvat siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailulupa hyväksytään myöhässä Slovenian kansalaisille.

Matkustaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Sloveniasta Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn avulla

Slovenian kansalaiset voivat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuudeksi kuukaudeksi hyväksytyllä sähköisellä matkustusluvalla. Tämä tarkoittaa, että he voivat vierailla Yhdistyneen kuningaskunnan alueella sijaitsevissa maissa ilman ongelmia rajaviranomaisten kanssa. Vierailijat voivat vierailla Skotlannissa, Pohjois-Irlannissa, Walesissa ja Englannissa matkailua ja liiketoimintaa varten. Slovenialaiset matkustajat voivat käyttää ETA-todistusta matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kokouksiin ja liiketarkoituksiin, mutta he eivät voi työskennellä tai perustaa yritystä maassa. Matkailun tai ystävien ja sukulaisten luona vierailun lisäksi Slovenian kansalaiset voivat käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaa myös sairaanhoitoon tai lyhytaikaiseen opiskeluun. Sloveniasta tulevien matkustajien kannattaa tutustua UK ETA FAQ -sivuun lisätietoja varten.