Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Ruotsin kansalaisille: Mitä sinun on tiedettävä

Ruotsin kansalaisia koskevat vaatimukset Yhdistyneen kuningaskunnan rajalla muuttuvat, kun Yhdistyneessä kuningaskunnassa otetaan käyttöön uusi ETA-järjestelmä. Sähköinen matkustuslupa (ETA) tulee voimaan vuonna 2024, ja se toimii matkustuslupana Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuleville matkustajille. ETA:n avulla vierailijoiden on pyydettävä etukäteen lupa matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ennen lentoasemalle saapumista. Uutta digitaalista järjestelmää sovelletaan maihin, joilla on viisumivapaussopimus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, mukaan lukien Ruotsi. Tässä on kattava opas ETA-kelpoisuudesta, vaatimuksista ja hakuprosessista.

Mikä on Ruotsin kansalaisten uusi Yhdistyneen kuningaskunnan ETA?

Koska maahanmuuttokysymykset ovat lisääntyneet ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen on parannettava rajavalvontaa, sisäministeriö esitteli kansalaisuus- ja rajavalvontalakiehdotuksen (Nationality and Borders Bill). Lakiehdotuksella luotiin digitaalinen järjestelmä, jonka avulla matkustajat voivat hakea matkustuslupaa ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista. Tällä hetkellä sellaisten maiden kansalaiset, joilla on viisumivapaussopimus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, voivat matkustaa maassa ilman rajoituksia.

Ruotsin kansalaiset voivat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuden kuukauden oleskeluun pelkällä passilla. Tämän vuoksi rajaviranomaisten on haastavaa valvoa maahan saapuvia tai maasta lähteviä vierailijoita. Rajaviranomaiset eivät voi tarkastaa matkustajia ja varmistaa, ettei heillä ole aiempia rikosongelmia, jotka voisivat uhata maan turvallisuutta.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus otti käyttöön ETA-järjestelmän ratkaistakseen rajakysymykset ja antaakseen hallitukselle mahdollisuuden laskea maassa vierailevien tai maasta lähtevien vierailijoiden määrän. ETA on matkustuslupa, jolla Ruotsin kansalaiset voivat saapua maahan. Sähköinen matkustuslupa voidaan myöntää 92 maahan, joilla on viisumivapaussopimus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa.

Mitkä ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n vaatimukset Ruotsin kansalaisille?

Ruotsin kansalaisille tarkoitetun uuden Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmän tarkoituksena on tehdä rajatarkastuksista ja matkustamisesta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vaivatonta. Prosessi on täysin sähköinen, ja se voidaan suorittaa verkossa. Ruotsalaisten hakijoiden, jotka haluavat saada ETA-paikan, on täytettävä maahantulovaatimukset. Vaadittujen asiakirjojen puuttuminen johtaa sähköisen matkustusluvan epäämiseen. Ruotsin kansalaisia koskevat ETA-vaatimukset ovat seuraavat:

– Voimassa oleva Ruotsin passi: Koska ruotsalaiset matkustajat eivät tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, heidän on esitettävä biometrinen passi henkilöllisyystodistuksena. Passin numeron lisäksi tarvitaan passin myöntämispäivä ja passin voimassaoloaika. Passista käy ilmi myös matkustajan kansalaisuus. Ruotsin kansalaisten, joilla on useita kansalaisuuksia, on ilmoitettava kansalaisuutensa ja muiden passiensa numerot.
– Sähköpostiosoite: ETA-hakijat tarvitsevat voimassa olevan sähköpostiosoitteen, koska Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen tila ilmoitetaan sähköpostitse. Matkustajien on varmistettava, että sähköpostiosoite on oikein, jotta matkustuslupaa koskevan vahvistuksen saaminen ei viivästy.
– Maksutiedot: Kun haet ETA-hakemusta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Ruotsin kansalaisille, on tärkeää ilmoittaa maksutiedot. Hakijoiden on esitettävä pankki- tai luottokortti ETA:n maksamista varten.

Kuinka hakea ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Koska ETA-matkustuslupa ei ole viisumi, Ruotsin kansalaisten ei tarvitse käydä konsulaatissa tai Britannian suurlähetystössä saadakseen sen. Ruotsalaiset voivat täyttää hakemuksen verkossa. ETA-hakemus kestää muutaman minuutin, ja jokaisen hakijan on täytettävä oma matkustuslupahakemuksensa. Ruotsalaiset vanhemmat tai lailliset huoltajat voivat hakea lapsilleen. Hakemusprosessissa täytetään sähköinen hakulomake, jossa on annettava seuraavat tiedot:

– Passitiedot: Hakijan passitiedoista käy ilmi hänen kansalaisuusmaansa ja passin numero, jota hän käytti ETA-hakemuksen tekemiseen. Matkustajien olisi myös ilmoitettava passin myöntämispäivä ja passin voimassaolon päättymispäivä. Hakijan muut kansallisuudet ja kansalaisuudet on paljastettava, ja hakijaa todennäköisesti vaaditaan ilmoittamaan henkilötunnuksensa ja muiden passiensa numerot.
– Henkilökohtaiset tiedot: Matkustajan on ilmoitettava koko nimensä ja syntymäaikansa. Nimen oikeinkirjoitus on tarkistettava kahdesti, jotta vältetään ristiriidat muiden asiakirjojen kanssa. Nimen lisäksi hakijan on ilmoitettava sukupuolensa ja syntymäaikansa.
– Yhteystiedot: Ruotsin kansalaisten on ilmoitettava kotiosoite, postinumero, kaupunki ja maa. Lisäksi tarvitaan hakijan puhelin- ja matkapuhelinnumero. Lasten osalta vanhemman tai laillisen huoltajan on lisättävä yhteystietonsa. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan työmatkalle tulevien matkustajien odotetaan lisäävän työnantajansa yhteystiedot.
– Yhdistyneen kuningaskunnan perusmatkasuunnitelmat: Ruotsalaisten matkustajien on esitettävä matkasuunnitelma toiminnastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Vierailijoilla tulisi olla luettelo kaupungeista, joissa he aikovat vierailla, ja asuinpaikasta maassa. Joskus hakijoita pyydetään ilmoittamaan saapumis- ja lähtöpäivänsä.
– Kelpoisuuskysymykset: Hakijat voivat odottaa kelpoisuuskysymyksiä, kuten tietoja aiemmista maahanmuuttoasioista, kuten raja- ja viisumikielloista. Matkustajien on ilmoitettava rikoshistoriastaan, mukaan lukien vakavista ja lievistä rikoksista. Hakijoiden odotetaan kertovan huumausaineiden käytöstä ja hallussapidosta. Osa kysymyksistä liittyy huumausaineiden levittämiseen ja hallussapitoon. Odotettavissa on kysymyksiä, jotka koskevat jäsenyyksiä ja yhteyksiä terroristiryhmiin. Hakijoiden, joilla on aiempia terroristisyytteitä, on ilmoitettava yksityiskohdat.
– Terveyteen liittyvät kysymykset: Ruotsin kansalaisten on vastattava terveyteen liittyviin kysymyksiin. Hakijoiden on esimerkiksi ilmoitettava aiemmat tai olemassa olevat infektiot sekä yksityiskohtaiset tiedot rokotuksista ja rokotuksista, joita vaaditaan ennen rajan ylittämistä.

Sähköisen matkustusluvan käsittelyaika on nopeampi kuin perinteisen viisumin. Kun hakemus on jätetty ja ETA-maksut maksettu, Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisilta kestää muutaman työpäivän tarkastella hakemusta ja ottaa yhteyttä matkustajaan. Hakijoiden on tarkistettava sähköpostinsa säännöllisesti saadakseen vahvistuksen tai säännöllisiä päivityksiä hakemukseensa, jos he eivät ole vielä saaneet arvioitua saapumisaikaa. Lyhyen käsittelyajan ansiosta matkustajat voivat tehdä viime hetken matkasuunnitelmia ja saada arvioidun saapumisaikansa ajoissa.

Miten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA vaikuttaa ruotsalaisiin matkustajiin?

Ruotsin kansalaisille tarkoitettu Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on hyödyllinen lyhytaikaisia matkoja varten. ETA on voimassa vain lyhytaikaisissa matkoissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa kuuden kuukauden ajan. Ruotsin kansalaiset voivat käyttää sähköistä matkustuslupaa vieraillessaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa työmatkalla. Matkustuslupa ei kuitenkaan oikeuta työskentelemään maassa tai perustamaan yritystä. Ruotsista tulevien matkustajien kannattaa tutustua Yhdistyneen kuningaskunnan ETA FAQ-sivuun lisätietoja varten,

Ruotsalaiset voivat myös käyttää ETA:ta matkailuun ja vierailla eri kaupungeissa ympäri Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Matkustusluvan ansiosta matkustajat voivat vierailla Pohjois-Irlannissa, Walesissa, Skotlannissa ja Irlannissa ilman lisäasiakirjoja rajoilla. Sukulaisten ja ystävien luona vierailun lisäksi Ruotsin kansalaiset voivat käyttää ETA-lupaa myös lyhytaikaiseen opiskeluun. Ruotsin kansalaiset voivat suorittaa lyhyitä kursseja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilman viisumia. Matkustajat voivat käyttää lupaa myös matkustaessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lääketieteellisiin tarkoituksiin. Ruotsin kansalaisten, jotka haluavat oleskella yli kuusi kuukautta tai harjoittaa toimintaa, jota matkustuslupa ei kata, on hankittava asianmukainen viisumi.