Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Trinidadin ja Tobagonin kansalaisille: A Guide

Kun Yhdistyneen kuningaskunnan uusi digitaalisten matkustuslupien ETA-järjestelmä otetaan käyttöön, se vaikuttaa matkustajiin kaikkialta maailmasta. Trinidadin ja Tobagon kansalaiset kuuluvat niihin, joiden on haettava ETA-lupaa voidakseen vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusi ohjelma, joka käynnistetään vuoteen 2024 mennessä, korvaa nykyisen viisumivapausjärjestelmän. Lue seuraavasta oppaasta, miten ETA-järjestelmä toimii, mitä matkalla on odotettavissa ja miten ETA-hakemusta haetaan.

Mikä on Trinidadin ja Tobagonin kansalaisten ETA-matka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan?

Jotkut kokeneet matkailijat tuntevat jo digitaalisen matkustusluvan käsitteen, joka on yleistynyt viime vuosina eri puolilla maailmaa. Yhdistyneen kuningaskunnan uusi ETA eli sähköinen matkustuslupa on samanlainen kuin muut järjestelmät, kuten ESTA Kanadassa tai ETA Yhdysvalloissa. Sen ansiosta vierailijat voivat päästä maahan ilman pitkää viisumihakemusprosessia. ETA-luvan saaneilla matkustajilla on lupa oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta.

ETA on osa Britannian hallituksen laajempaa suunnitelmaa digitalisoida Yhdistyneen kuningaskunnan rajat. Sen käyttöönotto antaa hallitukselle paremman valvonnan siitä, ketkä saapuvat maahan, ja helpottaa mahdollisten turvallisuusriskien havaitsemista.

Miten tämä vaikuttaa Trinidadin ja Tobagonin matkustajiin?

Kansainyhteisön jäsenet on lueteltu niiden 92 maan joukossa, joiden kanssa Yhdistynyt kuningaskunta on tehnyt viisumivapaussopimuksen. Kansainyhteisön maana Trinidad ja Tobago on listalla. Yhdistyneen kuningaskunnan nykyisen järjestelmän mukaan Trinidadin ja Tobagon kansalaisten ei tarvitse hakea viisumia tai muuta paperityötä päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Sen sijaan heidän passinsa on ainoa asiakirja, jota he tarvitsevat. Kun uusi ohjelma käynnistetään, tämä muuttuu, ja heidän on haettava Trinidadin ja Tobagonin kansalaisille tarkoitettua Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-ohjelmaa.

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on läheiset suhteet Trinidadiin ja Tobagoon, ja suurissa kaupungeissa, kuten Lontoossa, asuu suuri joukko trinidadilaisia ja tobagonilaisia diaspora-asukkaita. Trinidadista ja Tobagosta saapuu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vierailijoita monista eri syistä, joita voivat olla:

– Matkailu
– Työmatkat
– Opintojaksot
– Ystävien ja perheenjäsenten vierailut
– Lääketieteellinen hoito

Kaikkien Trinidadista ja Tobagosta tulevien vierailijoiden, jotka aikovat oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa alle kuusi kuukautta, on haettava ETA-lupaa. Täytettävänä on vain yksi hakemuslomake, riippumatta siitä, mistä syystä matkustaja on maahan tulossa.

Trinidadin ja Tobagon kansalaisten on tietyissä erityisolosuhteissa haettava viisumia tullakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä pätee nykyisessä järjestelmässä, eikä se muutu ETA-järjestelmän tullessa voimaan. Matkustajien, jotka aikovat asettua pysyvästi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, työskennellä siellä (sekä lyhytaikaisesti että pitkäaikaisesti) tai viettää maassa yli kuusi kuukautta, on haettava asianmukaista viisumia ennen matkan alkamista.

Trinidadin ja Tobagonin kansalaisten ETA-luvan hakeminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Trinidadin ja Tobagon kansalaiset, jotka haluavat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, voivat hakea ETA-lupaa verkkolomakkeella. ETA on suunniteltu osaksi täysin digitaalista ohjelmaa, joten offline-vaihtoehtoja ei ole saatavilla. ETA-hakemusmaksun voi maksaa myös verkossa.

Verkkohakemuslomakkeessa on useita täytettäviä kenttiä, kuten henkilötiedot, matkasuunnitelmat ja arkaluonteisten taustatietojen ilmoittaminen. ETA-vaatimuksista on julkaistu tietoa, ja matkustajien on hyvä tutustua niihin saadakseen käsityksen siitä, mitä odottaa. Näihin vaatimuksiin kuuluvat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt jokin kelpoisuusluettelossa mainittu maa.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun tarkoitus.
– Tiedot suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– Pankki- tai luottokortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Rikosrekisteriote, aiemmat maahanmuuttorikokset ja (aiempi tai nykyinen) jäsenyys kielletyissä ryhmissä tai järjestöissä.

Luettelon viimeinen kohta liittyy uuden ETA-järjestelmän turvallisuusnäkökohtiin. Matkailijat, joilla on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, terroristiryhmiin tai jengeihin, saattavat joutua kielteiseen päätökseen, koska heidän katsotaan olevan mahdollinen turvallisuusuhka.

On tärkeää huomata, että nämä tiedot voivat muuttua. Järjestelmää ei ole vielä viimeistelty, ja joitakin yksityiskohtia voidaan muuttaa ennen sen voimaantuloa.

Hakijoiden on täytettäessä lomakettaan varmistettava, että se täytetään oikein, jotta vältytään viivästyksiltä tai ongelmilta prosessin myöhemmässä vaiheessa. Kun lomake on täytetty kokonaisuudessaan ja hakemusmaksu maksettu, hakemus siirtyy käsittelyvaiheeseen. Puutteellisia tai maksamattomia hakemuksia ei käsitellä.

Trinidadin ja Tobagonin kansalaisten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjojen käsittelytoimet

ETA-hakemuksen käsittelyyn on arvioitu kuluvan enintään 72 tuntia. Jos hakemus hyväksytään, matkustajalla on nyt lupa tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, eikä hänen tarvitse täyttää muita lomakkeita. Heillä on oltava ETA-tieto valmiina, jotta he voivat näyttää sen henkilökunnalle lähtölentokentällä ja uudelleen saapuessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja läpäistessään rajatarkastuksen.

Jos ETA-hakemus hylätään, hakija voi valita muutoksenhakujärjestelmän. Hakijoilla, joiden valitus hylätään, voi edelleen olla mahdollisuus hakea viisumia vierailua varten Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, vaikka tämä prosessi onkin paljon pidempi.

ETA:n odotetaan olevan kuljetusehto. Tämä tarkoittaa sitä, että matkustajien on haettava ETA-lupaa etukäteen, jotta sen käsittelyyn jää riittävästi aikaa. Matkustajia pyydetään esittämään Trinidadin ja Tobagonin kansalaisille hyväksytty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentoasiakirja lähtölentoaseman portilla. Jos he eivät pysty tähän, heiltä voidaan evätä pääsy lennolle.

Trinidadin ja Tobagonin kansalaisten matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa

Hyväksytyllä ETA-luvalla Trinidadista ja Tobagosta tulevalla matkustajalla on lupa saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja viettää siellä enintään kuusi kuukautta. He voivat liikkua vapaasti Yhdistyneen kuningaskunnan neljän jäsenmaan (Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti) välillä. He eivät voi työskennellä, mutta he voivat ilmoittautua opiskelemaan.

ETA on voimassa vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eikä sillä ole oikeudellista merkitystä Irlannin tasavallassa tai missään muussa Euroopan maassa. Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Schengenin yhteiseen matkustusalueeseen eikä Euroopan unioniin, jolla on omat maahantulovaatimuksensa. Matkustajia, jotka haluavat vierailla muissa Euroopan maissa osana matkaansa, kehotetaan tutustumaan näihin vaatimuksiin, joihin voi sisältyä ETIAS, EU:n oma digitaalinen lupajärjestelmä, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 lopulla.