Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Israelin kansalaisille: Mitä sinun on tiedettävä

Vuonna 2024 Israelin kansalaisten, jotka matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (UK), on hankittava sähköinen matkustuslupa (ETA). Se on uusi digitaalinen lupa, joka on pakollinen sellaisten maiden kansalaisille, jotka voivat matkustaa Englantiin, Walesiin, Skotlantiin ja Pohjois-Irlantiin ilman viisumia lyhyille matkoille. Tämä koskee myös israelilaisia.

Tässä on kattava opas Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelyistä Israelin kansalaisille. Se sisältää vaatimukset, hakuprosessin ja matkaodotukset.

Miksi Yhdistyneen kuningaskunnan ETA otetaan käyttöön Israelin kansalaisten osalta?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on osa laajempaa hallituksen aloitetta rajojen digitalisoimiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Uusi digitaalinen matkustuslupajärjestelmä antaa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle mahdollisuuden valvoa ja valvoa paremmin maahan saapuvia henkilöitä.

Sen tavoitteena on estää laittomia maahanmuuttajia ja järjestäytyneitä rikollisryhmiä pääsemästä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja tunnistaa mahdolliset uhat kansalliselle turvallisuudelle ennen kuin ne saapuvat Yhdistyneen kuningaskunnan maaperälle.

ETA:n tarkoituksena on myös parantaa rajavalvontaa ja tehostaa maahanmuuttoprosessia ennalta varmennettujen, matalan riskin matkustajien osalta.

Israelin kansalaisille Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-ohjelmasta koituu muun muassa seuraavia etuja:

 • Hakemuksen tekeminen ja hyväksytyn ETA-luvan saaminen on nopeaa ja helppoa.
 • Se on edullisempi kuin eräisiin arabimaihin vaadittava eurooppalainen matkustuslupa ja muut vastaavat digitaaliset matkustusluvat, joita muut maat edellyttävät.
 • ETA-lupaa on haettava vain joka toinen vuosi – ei joka kerta, kun vierailet Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Miten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä vaikuttaa israelilaisiin

Tällä hetkellä Israelin kansalaisilla ei tarvitse olla ETA-lupaa matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Kun Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailuvaltuuskunta on avattu Uuden-Seelannin kansalaisille vuonna 2024, heidän on kuitenkin haettava ja saatava voimassa oleva ETA-matkailuvaltuuskunta ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista. Se vaaditaan muilta kuin viisumikansalaisilta, jotka saapuvat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lentäen, meritse tai maitse.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentoasiakirja on voimassa seuraavissa matkustusmuodoissa:

 • Lyhytaikainen oleskelu alle kuusi kuukautta (180 päivää) matkailua, lyhytaikaista opiskelua, ystävien ja perheenjäsenten luona vierailua, sallittua liiketoimintaa ja sairaanhoitoa varten.
 • Lyhytaikainen oleskelu enintään kolme kuukautta (90 päivää) luovan alan työntekijän viisumilla.
 • Yhdistyneen kuningaskunnan kautta tapahtuva kauttakulku (eli lentokoneen vaihto) riippumatta siitä, läpäisevätkö he Yhdistyneen kuningaskunnan rajatarkastuksen vai eivät.

Jotta israelilaiset voivat saada ETA-luvan, heidän on täytettävä seuraavat ehdot:

 • Hakijan on oltava sellaisen maan kansalainen, jolla on viisumivapausasema Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Israel on mukana niiden maiden luettelossa, joiden kansalaiset tarvitsevat ETA-luvan matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
 • sinulla on oltava biometrinen passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta aiotun lähtöpäivän jälkeen Yhdistyneestä kuningaskunnasta.
 • Et aio oleskella, työskennellä tai opiskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli kuutta kuukautta.
 • sinulla ei ole rikosrekisteriä eikä aiempia maahanmuuttorikkomuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muualla.

Kaikki israelilaiset matkustajat, myös lapset ja vauvat, tarvitsevat ETA-luvan ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista. Vanhemmat ja huoltajat voivat hakea ETA-lupaa heidän puolestaan.

Henkilöt, jotka ovat aiemmin rikkoneet maahanmuuttolakeja, joilla on rikosrekisteri tai jotka ovat istuneet yli 12 kuukauden vankeusrangaistusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai jossakin muussa maassa, eivät välttämättä ole oikeutettuja ETA-hakemukseen. Tällaisissa tapauksissa nämä henkilöt voivat harkita sen sijaan Yhdistyneen kuningaskunnan viisumin hakemista.

Israelin kansalaisten, jotka aikovat työskennellä tai oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli kuusi kuukautta, on edelleen haettava asianmukaista viisumia. Yhdistyneen kuningaskunnan viisumihakemus ja -käsittely pysyvät ennallaan, kun ETA-järjestelmä on avattu israelilaisille.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-edellytykset Israelin kansalaisille

Kun ETA-ohjelma on avattu israelilaisille, ETA-hakemukseen oikeutettujen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Israelin myöntämä biometrinen passi, jonka kansalaiset eivät tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhyille matkoille.
 • Tuore digitaalinen passikuva
 • Voimassa oleva sähköpostiosoite
 • Toimiva sähköinen maksutapa, kuten luotto- tai pankkikortti, Apply Pay tai Google Pay.

Israelilaisten ETA-luvan hakeminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemukset Israelin kansalaisille tehdään kokonaan verkossa Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen virallisella verkkosivustolla tai sovelluksen kautta käymättä konsulaateissa tai viisumitoimistoissa.

ETA-hakemuksen täyttäminen kestää enintään 15 minuuttia. Varmista, että sinulla on kaikki vaatimukset ja tarvittavat tiedot ennen hakuprosessin aloittamista. Tässä on vaiheittainen opas siitä, miten israelilaiset voivat hakea ETA-lupaa.

 1. Lataa tai ota valokuva passista, jolla aiot matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Varmista, että kuva ja kaksi numero- ja kirjainriviä ovat alareunassa.
 2. Lataa tuore passikuva tai ota kuva laitteen kameralla, jos siinä on sellainen. Sen on oltava alkuperäinen kuva eikä kuvakaappaus. Kuvat on tallennettava jpeg-tiedostona tai tiedostopäätteellä .jpg. Alle yhdeksänvuotiaat lapset eivät tarvitse skannausta tai kasvokuvaa.
 3. Täytä kaikki vaaditut tiedot. Näitä ovat henkilötiedot (esim. nimi, syntymäaika), passitiedot, työpaikan tiedot, kotiosoite ja yhteystiedot. ETA-hakemuksessa ei vaadita matkustustietoja tai taloudellisia vaatimuksia. Israelin kansalaisten on kuitenkin varmistettava, että heidän oleskelunsa Yhdistyneessä kuningaskunnassa kestää enintään kuusi kuukautta ja että heillä on riittävästi varoja kaikkien matkakulujen kattamiseen, jotta he välttyvät ongelmilta.
 4. Vastaa turvallisuuteen ja tukikelpoisuuteen liittyviin kysymyksiin. Kuten kaikkien muidenkin Yhdistyneen kuningaskunnan vierailijoiden, myös israelilaisten ETA-hakijoiden on ilmoitettava totuudenmukaisesti rikosrekisteritiedot, aiemmat maahanmuuttorikokset ja kaikki yhteydet laittomiin tai laittomiin ryhmiin tai järjestöihin tai niiden jäsenyys.
 5. Maksa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus verkossa. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus maksaa 10 puntaa kappaleelta. Hakemuksen täyttäminen edellyttää, että maksat maksun verkossa luotto- tai pankkikortilla, Apple Paylla tai Google Paylla.

Kun olet lähettänyt Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen onnistuneesti verkossa, saat vahvistuksen sähköpostitse.

Vinkkejä Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakemiseen Israelin kansalaisille

Voit välttää yleisiä virheitä noudattamalla näitä ohjeita, jotta ETA-hakemus tehdään nopeasti ja tehokkaasti verkossa.

 • Toimita tai ota selkeät, laadukkaat valokuvat passistasi ja itsestäsi. Varmista, että kuvat ovat passikuvausvaatimusten mukaisia ja täysvärisiä ilman suodattimia tai tehosteita.
 • Varmista, että annat tarkat ja totuudenmukaiset tiedot. Virheelliset tai väärät tiedot ja jopa asiaankuuluvien tietojen salaaminen voivat johtaa hakemuksen hylkäämiseen.
 • Tarkista etukäteen, että verkkomaksutapasi toimii ja että sinulla on riittävästi varoja hakemuksen maksamiseen verkossa.
 • Muista tarkistaa hakemuksesi tiedot ennen lähettämistä.

Jos israelilaiset matkustajat joutuvat korjaamaan ETA-hakemuksessaan olevia virheitä, he voivat tehdä sen nopeasti jättämällä hakemuksen uudelleen ja maksamalla maksun uudelleen. Tätä suositellaan kuitenkin vain, jos hakija on varma, että alkuperäisen hylkäyksen taustalla olivat pienet virheet.

Israelilaisten ETA:n käsittely Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Kun lähetät Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen, tietosi tutkitaan perusteellisesti sen varmistamiseksi, että täytät kaikki kelpoisuusehdot. Tämä tarkoittaa, että tietosi tarkistetaan useista turvallisuustietokannoista, jotta voidaan tunnistaa mahdolliset ristiriitaisuudet tai mahdolliset turvallisuusongelmat, joita hakemuksestasi voi aiheutua.

Hakijoiden on saatava päätös ETA-hakemuksestaan 72 tunnin kuluessa hakemuksen jättämisestä. Useimmissa tapauksissa hakijat saavat hyväksytyn ETAn muutamassa minuutissa hakemuksen jättämisestä. On kuitenkin tärkeää huomata, että tiettyjen hakemusten käsittely voi kestää yli kolme päivää.

Muiden viisumivapaiden kansalaisten tavoin Israelin kansalaisia kehotetaan hakemaan ETA-viisumia ennen matkan varaamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jotta vältytään viivästyksiltä ja muilta ongelmilta.

ETA-hakemuksen hylkääminen ei tarkoita sitä, että hakijaa kiellettäisiin kokonaan vierailemasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. He voivat silti hakea Yhdistyneen kuningaskunnan viisumia, mikä on pidempi ja monimutkaisempi prosessi. Jos päätät hakea viisumia, matkasuunnitelmiasi voi olla tarpeen muuttaa vastaavasti.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Israelin kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on digitaalisesti yhdistetty henkilön passiin. Se on voimassa kaksi vuotta, ja se mahdollistaa useita lyhyitä vierailuja, jotka kestävät enintään kuusi kuukautta vierailua kohden. Sinun on haettava uutta ETA-lupaa kahden vuoden kuluttua tai passisi voimassaolon päättyessä, riippuen siitä, kumpi tulee ensin, jotta voit edelleen matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Lähtö Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavien israelilaisten on esitettävä sama passi, jota he käyttivät ETA-hakemuksen tekemisessä verkossa. Et voi käyttää eri asiakirjaa, koska Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirja on sähköinen asiakirja, joka on liitetty passiisi. Lupa on digitaalinen, joten sinun ei tarvitse tuoda mukanasi paperitulostetta ETA-luvasta.

Viranomaiset tarkistavat passin skannaamalla, että sinulla on asianmukainen matkustuslupa, ennen kuin nouset matkustajalaivaan (lentokoneeseen, laivaan tai junaan). Ne sallivat lennolle pääsyn vain israelilaisille matkustajille, jotka voivat esittää hyväksytyn Yhdistyneen kuningaskunnan ETA- tai viisumin. Henkilöt, jotka odottavat yhä päätöstä hakemuksestaan, eivät pääse lennolle.

Saapuminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

ETA-lupa ei takaa, että henkilö saa luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Saapuessaan maahan Israelin kansalaisten, joilla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa hyväksytty ETA-lupa, on edelleen esitettävä henkilöllisyystodistuksensa Yhdistyneen kuningaskunnan rajavartiolaitokselle.

Varmista, että sinulla on asiakirjat, joilla voit todistaa jatkomatkasuunnitelmasi, jos sinulta kysytään. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että sinun on esitettävä lippu, jolla voit poistua Yhdistyneestä kuningaskunnasta kuuden kuukauden kuluessa maahantulosta. On myös osoitettava, että sinulla on riittävästi varoja elättää itsesi Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelusi ja kotiinpaluun aikana.

Vaikka sinulla olisi ETA-lupa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sinut voidaan silti käännyttää rajalla, jos et läpäise rajatarkastusta tai et täytä muita maahantuloedellytyksiä.

Mikään fyysinen raja ei erota Yhdistyneen kuningaskunnan neljää jäsenvaltiota toisistaan: Englantia, Skotlantia, Walesia ja Pohjois-Irlantia. Israelilaiset matkustajat, joilla on hyväksytty ETA-matkailulupa ja jotka ovat kulkeneet rajaviranomaisen kautta maahantulon yhteydessä, voivat liikkua vapaasti näiden maiden välillä.

Isossa-Britanniassa israelilaiset voivat käyttää eri liikennemuotoja, kuten junia, lauttoja ja paikallislentoja. Ennen kuin he voivat nousta lauttaan tai Yhdistyneen kuningaskunnan sisäiselle lennolle, heidän tarvitsee vain esittää henkilöllisyystodistus, yleensä passi tai ajokortti.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa ei ole voimassa Irlannissa tai muissa Euroopan maissa.

ETA on voimassa vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuviin matkoihin. Sitä ei voi käyttää Irlannin tasavaltaan, joka on erillinen itsenäinen valtio, eikä mihinkään muuhun Euroopan maahan. On tärkeää huomata, että Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Euroopan unioniin eikä Schengenin yhteiseen matkustusalueeseen.

Irlantiin tai muihin Euroopan maihin matkustamista suunnittelevien Israelin kansalaisten olisi tarkistettava matkakohteensa maahantulovaatimukset ja varmistettava, että ne täyttyvät ennen matkan varaamista.

Matkustajat voivat tarkistaa FAQ-sivulta lisätietoja Yhdistyneen kuningaskunnan ETAsta.