Yhdistynyt kuningaskunta ja EU sopivat yhteistyöstä laitonta maahanmuuttoa vastaan

| 28 helmikuun, 2024
Yhdistynyt kuningaskunta ja EU sopivat yhteistyöstä laitonta maahanmuuttoa vastaan

Britannian hallitus ja Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto Frontex ovat sopineet työjärjestelystä laittoman maahanmuuton torjumiseksi.

Frontexin pääjohtaja Hans Leijtens ja Yhdistyneen kuningaskunnan rajavartiolaitoksen pääjohtaja Phil Douglas allekirjoittivat sopimuksen 23. helmikuuta 2024.

Tilaisuudessa olivat läsnä myös Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeri James Cleverly ja Euroopan unionin (EU) sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson.

Viime vuonna noin 30 000 ihmistä ylitti Englannin kanaalin Ranskasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Se on kolmanneksen vähemmän kuin 46 000 vuonna 2022. BBC: n mukaan kokonaismäärä oli kuitenkin edelleen toiseksi suurin koskaan mitattu.

Maaliskuussa 2023 Yhdistynyt kuningaskunta allekirjoitti myös sopimuksen Ranskan kanssa yhteistyöstä laittomien maahantulijoiden pysäyttämiseksi Englannin kanaalin kautta.

Yhdistynyt kuningaskunta ja EU sitoutuvat parantamaan rajaturvallisuutta

Cleverly sanoi lausunnossaan, että järjestäytynyt maahanmuuttorikollisuus on ”maailmanlaajuinen haaste, joka edellyttää yhteisiä ratkaisuja ja tavoitteita”.

”Yhdistyneen kuningaskunnan ja Frontexin välinen uraauurtava työjärjestely on jälleen yksi tärkeä askel laittoman maahanmuuton torjunnassa, rajojemme turvaamisessa ja veneiden pysäyttämisessä”, hän lisäsi.

Leijtens sanoi lehdistötiedotteessa, että järjestely osoittaa ”yhteistä sitoutumista turvallisempaan ja varmempaan Eurooppaan”.

”Tällä sopimuksella vahvistamme yhdessä sitoumuksemme parantaa rajojemme turvallisuutta ja hallinnointia”, hän totesi.

Tämä ilmoitus on jatkoa Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin Rishi Sunakin ja Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin toukokuussa 2023 tekemälle sopimukselle uuden Yhdistyneen kuningaskunnan ja Frontexin välisen työskentelyjärjestelyn kehittämisestä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Frontexin yhteistyö aloitetaan mahdollisimman pian

Järjestelyn tavoitteena on tehostaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n operatiivista toimintaa laittoman maahanmuuton ja järjestäytyneen maahanmuuttorikollisuuden torjumiseksi.

Sillä luodaan foorumi Yhdistyneen kuningaskunnan rajavartiolaitoksen ja EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) väliselle koordinoidulle toiminnalle eri aloilla.

Yksi osa-alue on tietojen ja tiedustelutietojen vaihto, tilannetietoisuus ja riskianalyysi.

Tähän sisältyvät muuttoliikkeen suuntaukset, rajavalvonta, asiakirjapetosten torjunta sekä palautukset ja rajavalvonta.

Toinen on koulutus, jolla parannetaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n rajavalvontaviranomaisten valmiuksia, jotta ne voivat hyötyä toistensa tehokkaista strategioista.

Järjestelyyn kuuluu myös yhteistyön tekeminen asiaankuuluvan tutkimuksen alalla ja uusien teknologioiden kehittäminen rajojen suojelemiseksi.

Tähän kuuluu myös Yhdistyneen kuningaskunnan lennokkiteknologian ja ilmavalvonnan hyödyntäminen laittoman maahanmuuton torjunnassa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n yhteistyö koskee myös operatiivisia ja teknisiä aloja. Tähän kuuluu myös henkilöresurssien lähettäminen tarkkailu-, koordinointi- tai neuvontatehtäviin.

Molemmat osapuolet toivovat myös voivansa laajentaa yhteistyötä pidemmällä aikavälillä.

EU:n Schengen-alueen ulkorajojen vahvistaminen

Helmikuussa 2024 Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio sopivat EU:n uuden rajasäännöstön muuttamisesta laittoman maahanmuuton torjumiseksi.

EU rajoittaa ja lyhentää rajanylityspaikkojen toiminta-aikoja estääkseen maahanmuuttajien käytön konfliktien ja epävakauden välineenä.

Se on myös ottanut käyttöön uudet siirtoprotokollat laittomien kolmansien maiden kansalaisten pidättämiseksi ja palauttamiseksi siihen valtioon, josta he ovat saapuneet.

EU ottaa käyttöön myös kaksi merkittävää parannusta rajaturvallisuuteen: maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmä (ESS) ja eurooppalainen matkatieto- ja valtuutusjärjestelmä (ETIAS).

EES:n avulla maahantulot ja maastalähdöt kirjataan sähköisesti sen sijaan, että passit leimattaisiin EU:n ulkorajalle saavuttaessa.

EES:n mukaan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävän viisumin haltijoiden ja viisumivapaiden matkustajien on rekisteröitävä biometriset tiedot, kuten sormenjäljet tai kasvokuvaukset, rajalla.

Se kirjaa myös maahantulokieltoja, mikä helpottaa niiden henkilöiden tunnistamista, joilla ei ole maahantulolupaa, ja niiden henkilöiden tunnistamista, jotka ovat oleskelleet Schengen-alueella liian kauan.

Lisäksi EES havaitsee väärennettyjä henkilöllisyyksiä ja passeja käyttävät henkilöt.

Toisaalta ETIAS on uusi sähköinen asiakirja, joka vaaditaan Schengen-alueelle tulevilta viisumivapaiden matkustajien matkustusasiakirjoilta.

Sen tavoitteena on parantaa turvallisuutta tarkastamalla matkustajat etukäteen ja tunnistamalla turvallisuusuhkaa aiheuttavat henkilöt ennen heidän saapumistaan.

EES:n on määrä tulla voimaan lokakuussa 2024, kun taas ETIAS pannaan täytäntöön vuoden 2025 puolivälissä.

Yhdistyneen kuningaskunnan rajan vahvistaminen

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus hyväksyi vuonna 2022 kansallisen rajavalvontalain (National Borders Act of 2022), jonka tavoitteena on parantaa Yhdistyneen kuningaskunnan rajojen turvallisuutta.

Lainsäädännöllä pyritään digitalisoimaan Yhdistyneen kuningaskunnan raja ja estämään laittomat maahantulot ja kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvat uhat ennen kuin ne ehtivät Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Yhdistyneen kuningaskunnan rajan digitalisointi tarkoittaa, että maahanmuuttajien asema korvataan sähköisillä asiakirjoilla eli eVisoilla ja että uusi sähköinen matkustuslupa (ETA) pannaan täytäntöön.

Yhdistynyt kuningaskunta pyrkii luomaan vuoteen 2025 mennessä yhden digitaalisen maahanmuuttofoorumin, jolla hallitaan maahanmuuttoa ja estetään ihmisiä oleskelemasta maassa laittomasti.

Se on parhaillaan siirtämässä kaikki fyysiset maahanmuuttoasiakirjat, kuten biometriset oleskelukortit ja passin leimat ja tarrat, eVisaan.

Toisaalta ETA toimii samalla tavalla kuin ETIAS. Kyseessä ei ole viisumi vaan digitaalinen matkustuslupa kaikille matkustajille, jotka vierailevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilman viisumia.

Sen lisäksi, että ETA parantaa rajaturvallisuutta, se myös sujuvoittaa matalan riskin henkilöiden matkustamista.

Tällä hetkellä vain Bahrainista, Kuwaitista, Omanista, Qatarista, Saudi-Arabiasta, Yhdistyneistä arabiemiirikunnista ja Jordaniasta tulevat vierailijat hyötyvät Yhdistyneen kuningaskunnan uudesta ETA-järjestelmästä.

Vuoteen 2024 mennessä Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus odottaa, että kaikilla viisumivapaasti matkustavilla henkilöillä on oltava ETA ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista.