EU:n rajavalvontavirasto varoittaa epävirallisista ETIAS-verkkosivustoista

| 12 helmikuun, 2024
EU:n rajavalvontavirasto varoittaa epävirallisista ETIAS-verkkosivustoista

Ole varovainen huijaussivustojen suhteen, kun haet sähköisiä matkustuslupia.

Frontex on varoittanut matkustajia ja matkailualan ammattilaisia Euroopan matkustustietojärjestelmän(ETIAS) epävirallisten verkkosivustojen yleistymisestä.

Frontex valvoo Euroopan unionin (EU) ulkorajoja ja jakaa tiedustelutietoja jäsenvaltioiden ja naapurimaiden kanssa, joihin muuttoliike ja rajat ylittävä rikollisuus vaikuttavat.

ETIAS on uusi sähköinen matkustuslupa matkustajille, jotka eivät tarvitse viisumia päästäkseen Schengen-alueelle.

EU ottaa ETIAS-järjestelmän asteittain käyttöön kaikkien viisumivapaiden kansalaisten osalta vuoden 2025 puolivälissä.

Kun järjestelmä on otettu käyttöön, viisumivapaiden matkustajien on haettava matkustuslupaa ennen EU:n Schengen-alueelle matkustamista.

Järjestelmässä matkustajat seulotaan ennalta turvallisuus-, maahanmuutto- ja terveysriskien varalta, mikä vahvistaa EU:n rajaturvallisuutta.

Frontex on varoittanut jopa 60:stä epävirallisesta ETIAS-verkkosivustosta, jotka ovat nyt verkossa, kertoo Travel Weekly.

Välittäjät, jotka hakevat ETIAS-järjestelmää matkustajien puolesta.

On täysin laillista, että yritykset tai ulkopuoliset palveluntarjoajat tarjoavat palveluja, jotka auttavat matkustajia viisuminhakuprosessissa.

Frontex kuitenkin varoittaa, että myös matkatoimistojen ja muiden matka-alan ammattilaisten on käytettävä virallista ETIAS-sivustoa: europa.eu/etias.

”Kun ETIAS-järjestelmä on otettu käyttöön, kaupallisten välittäjien on käytettävä ETIAS-järjestelmän virallista verkkosivustoa – ainoaa virallista kanavaa – hakiessaan matkustuslupaa asiakkaidensa puolesta”, EU:n rajaturvallisuusvirasto totesi tiedotteessa.

Frontex varoitti myös matkustajia harkitsemaan, kenelle he jakavat henkilö- ja passitietonsa.

”Vaikka osa [the ETIAS third-party] -sivustoista on aitojen yritysten ylläpitämiä, toiset eivät välttämättä ole yhtä luotettavia”, rajavirasto totesi.

ETIAS-hakemuksen täyttäminen edellyttää, että matkustajat ilmoittavat olennaiset tiedot, kuten nimen, syntymäajan, passin numeron ja yhteystiedot.

On myös tärkeää pohtia, kuinka paljon he ovat valmiita maksamaan hakemusmaksun lisäksi.

ETIAS-hakemus maksaa 7 euroa, ja se on voimassa useisiin lyhyisiin vierailuihin Schengen-alueella kolmen vuoden ajan.

Kaikki muut ETIAS-hakemuskustannusten lisäksi maksetut maksut menevät ulkopuolisille välittäjille.

ETIAS:n ja EES:n vaikutus Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin

Britannian matkatoimistojen yhdistyksen (ABTA) toimitusjohtaja Mark Tanzer totesi, että EU:n ETIAS-järjestelmä ja maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmä (EES) ”vaikuttavat kaikkiin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin, jotka matkustavat EU-maihin”.

ABTA on Yhdistyneen kuningaskunnan matkatoimistojen, matkanjärjestäjien ja laajemmin matkailualan suurin ammattijärjestö.

EES on EU:n uusi automatisoitu biometrinen rajatarkastusjärjestelmä, jonka on määrä käynnistyä lokakuussa 2024.

Sen sijaan, että passit leimattaisiin manuaalisesti, EES rekisteröi muiden kuin EU:n kansalaisten maahantulon ja maastapoistumisen Schengen-alueelle kasvoskannausten tai sormenjälkien avulla.

Tanzer myönsi lausunnossaan ”todellisen riskin siitä, että ihmiset joutuvat turvautumaan epävirallisiin verkkosivuihin saadakseen ETIAS-todistuksen”.

Hän korosti myös ABTA:n jäsenten ratkaisevaa roolia ”neuvonnan ja ohjauksen tarjoamisessa asiakkailleen, jotta he ymmärtäisivät muutokset ja sen, mitä heidän on tehtävä”.

Tämän mukaisesti hän kutsui kaikki ABTA:n jäsenet osallistumaan tällä viikolla järjestettävään webinaariin, johon osallistuvat sisäasioiden pääosaston ja Frontexin asiantuntijat.

Sisäasioiden pääosasto on Euroopan komission maahanmuutto- ja sisäasioista vastaava yksikkö, joka myös kehittää Euroopan työllisyysstrategiaa.

ETIAS-järjestelmä voi viivästyä edelleen

EU ottaa EES-järjestelmän käyttöön lokakuussa 2024 ja ETIAS-järjestelmän vuoden 2025 puoliväliin mennessä, jos mitään takaiskuja ei tapahdu.

Europol ja Frontex ovat kuitenkin varoittaneet, että sitkeät ongelmat voivat edelleen estää uuden järjestelmän käyttöönoton.

Europol on EU:n lainvalvontavirasto, joka tukee kaikkia jäsenvaltioita vakavien rikosten ja terrorismin ehkäisemisessä ja torjunnassa.

Frontex ilmaisi huolensa ETIAS-järjestelmän keskeisten välineiden viivästymisestä, mikä vaikuttaa matkustajien seulontaan ja muutoksenhakuprosesseihin.

Jotkin EU-maat eivät ole hyväksyneet muutoksenhakumalleja, hyväksyneet ETIAS-lainsäädäntöä tai perustaneet muutoksenhakumenettelyjä, mikä voi johtaa sääntöjen noudattamiseen liittyviin ongelmiin.

Toisaalta Europolilla on haasteita hankesuunnittelussa ja resursoinnissa, koska ETIAS-keskusjärjestelmän kehittäminen on viivästynyt.

Virasto laatii parhaillaan uutta ”tarkkailulistaa” mahdollisille terroristeille ja rikollisille.

Se pyytää myös lupaa käyttää EU:n ulkopuolisten valtioiden kansalaisia koskevia tietoja ETIAS-hakemusten arvioinnissa.

Lisäksi Europol on ilmoittanut tarvitsevansa 38 uutta kokoaikaista virkaa, jotta se voisi käsitellä matkustuslupahakemukset 60 tunnin kuluessa.

EES voi aiheuttaa pitkiä viivytyksiä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan rajoilla.

Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin eurooppalainen tutkintavaliokunta varoitti matkustajia mahdollisista 14 tunnin viivästyksistä Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n rajalla.

Pitkät odotusajat johtuvat pääasiassa henkilöautoilla tai linja-autoilla rajatarkastukseen saapuvista matkustajista.

Matkustajien olisi poistuttava ajoneuvoistaan rekisteröityäkseen ja käydäkseen läpi biometriset tarkastukset ennen ajoneuvoihinsa palaamista.

Valiokunta sai todisteita siitä, että biometrinen rajatarkastus saattaisi aiheuttaa viivästyksiä ja vähentää Eurostarin matkustajamääriä.

Eurostar on kansainvälinen suurnopeusjunayhteys, joka yhdistää Belgian, Ranskan, Saksan, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan.

High Speed 1 (HS1), Lontoon ja Kanaalitunnelin välisen radan ja asemien omistaja ja operaattori, sanoi tarvitsevansa lisää EES-kioskeja.

Se lisäsi, että EES:n toteuttaminen Lontoon St Pancrasin asemalla olisi haastavaa rajallisten tilarajoitusten vuoksi.

Matkailuasiantuntijat ovat vaatineet EES:n asteittaista käyttöönottoa, jotta matkustajille ei aiheutuisi vakavia haittoja.

He korostivat myös, että jos matkustajat voivat rekisteröidä biometriset tiedot verkossa etukäteen, voidaan vähentää rajahäiriöitä.

Eurooppalainen valvontakomitea tarkastelee parhaillaan EES:n, ETIAS:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan sähköisen matkustuslupajärjestelmän (ETA) yhteentoimivuutta rajoilla.