Schengen-viisumimaksut voivat pian nousta 12 prosenttia inflaation vuoksi.

| 9 helmikuun, 2024
Schengen-viisumimaksut voivat pian nousta 12 prosenttia inflaation vuoksi.

Matkustajat saattavat pian joutua maksamaan enemmän lyhytaikaisista viisumeista Euroopan Schengen-alueelle.

Euroopan komissio esitti ehdotuksen Schengen-viisumihakemusten kustannusten korottamisesta.

Schengen-viisumi on lyhytaikainen oleskelulupa, joka oikeuttaa matkustamaan Schengen-alueella enintään 90 päivän ajan 180 päivän kuluessa.

Schengen-alueeseen kuuluu 27 Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiota sekä naapurimaat Sveitsi, Norja, Islanti ja Liechtenstein, jotka ovat poistaneet sisärajatarkastukset.

Komissio suositteli myös viisumimaksujen korottamista entisestään niiden maiden osalta, jotka osoittavat ”riittämätöntä yhteistyötä takaisinoton suhteen”.

Takaisinotto koskee sellaisten henkilöiden vastaanottamista, jotka on karkotettu jäsenvaltioista ja jotka haluavat palata maahan.

Lisäksi komissio ilmoitti, että ulkopuoliset Schengen-viisumipalvelujen tarjoajat saavat periä korkeamman maksun.

Kuinka paljon Schengen-viisumimaksuja korotetaan?

Komissio ehdotti, että Schengen-viisumimaksuja korotettaisiin aikuisten osalta 80 eurosta 90 euroon ja lasten osalta 40 eurosta 45 euroon.

Niiden maiden osalta, jotka eivät ole yhteistyöhaluisia vastaanottamaan karkotettuja kansalaisia takaisin jäsenvaltioista, viisumimaksut nousisivat 120 eurosta 135 euroon ja 160 eurosta 180 euroon.

Ehdotetut korkeammat maksut vaikuttavat myös enimmäismäärään, jonka ulkopuoliset palveluntarjoajat voivat periä viisumihakemuksista jäsenvaltioiden puolesta.

Tyypillisesti ne veloittavat jopa puolet tavanomaisesta palkkiosta. Tämä määrä nousisi 40 eurosta 45 euroon.

Samalla Schengen-viisumin voimassaolon jatkamisesta perittävä maksu pysyy 30 eurossa.

Miksi EU nostaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien maksuja?

EU:n komissio arvioi uusien maksujen tarpeen joka kolmas vuosi ”objektiivisten kriteerien” perusteella.

Se mainitsi tämänvuotisen korotuksen syyksi ”unionin laajuisen inflaation ja jäsenvaltioiden virkamiesten palkkojen kehityksen”.

Luonnoksen mukaan Schengen-maiden asiantuntijat keskustelivat viisumimaksujen tarkistamisesta viime joulukuussa 2023 pidetyssä kokouksessa.

Sen mukaan ”ylivoimainen enemmistö” kannatti Schengen-viisumimaksujen korottamista.

Komissio esitteli luonnoksen 2. helmikuuta, ja siitä voi antaa palautetta 1. maaliskuuta 2024 asti.

Sen jälkeen se voi antaa asetuksen, joka tulee voimaan 20 päivän kuluttua sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Muihin maihin tehtävien viisumihakemusten kustannukset

Euroopan komissio totesi, että ehdotetut korotetut Schengen-viisumimaksut ovat edelleen ”suhteellisen alhaiset” verrattuna muihin maihin.

Yleisimpien ei-maahanmuuttajien viisumityyppien, kuten turisti-, liike-, opiskelija- ja vaihtoviisumien, maksu on 185 Yhdysvaltain dollaria.

Kanadassa vierailuviisumi maksaa 100 CA$ ja 85 $ biometrisistä tiedoista, kun taas Australiassa viisumi maksaa 190 AU$.

Myös Yhdistynyt kuningaskunta oli korottanut viisumimaksuja vuonna 2023. Tavallinen vierailijaviisumi maksaa nyt 115 Englannin puntaa.

Britannian hallitus korotti myös muita viisumimaksuja: työ- ja muut viisumit nousivat 15 prosenttia, perheviisumit, oleskelu- ja kansalaisuusviisumit 20 prosenttia ja opiskelijaviisumit 35 prosenttia.

Viisuminhakijoiden on myös maksettava Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämän vuoden helmikuussa voimaan tullut korotettu maahanmuuton terveydenhuoltolisämaksu (IHS).

Online Schengen-viisumihakemukset

Joulukuussa 2023 EU hyväksyi uuden lainsäädännön Schengen-viisumihakemusprosessin digitalisoimiseksi.

Tämä helpottaa siirtymistä uuteen Schengen-viisumihakemusjärjestelmään, Euroopan unionin viisumihakemusjärjestelmään (EU VAP), vuonna 2026.

EU:n vapaaehtoisen matkustuslupajärjestelmän myötä vain ensikertalaiset hakijat, ne, joiden biometriset tiedot ovat virheelliset, ja ne, joilla on uudet matkustusasiakirjat, joutuvat käymään henkilökohtaisesti tapaamisissa.

Kaikki muut viisuminhakijat voivat käyttää EU:n viisumihakemuslomaketta hakemuksen täyttämiseen, matkustamiseen liittyviin kysymyksiin vastaamiseen ja vaadittujen asiakirjojen lataamiseen.

He voivat myös maksaa Schengen-viisumimaksut verkossa EU:n VAP-järjestelmään liitetyn yhdyskäytävän kautta.

Järjestelmä välittää viisumihakemukset automaattisesti asianomaisille jäsenmaille käsiteltäväksi ja siirtää maksut vastaavasti.

Jos sähköinen verkkomaksu ei ole mahdollista, konsulaatit tai valtuutetut viisumikeskukset voivat periä maksut.

Matkustajat saavat myös sähköisen päivityksen viisumitilanteestaan.

Muiden kuin viisumivapaiden kansalaisten matkustuslupakustannukset

EU on myös ottamassa käyttöön uuden sähköisen matkustuslupajärjestelmän viisumivapaita kansalaisia varten.

EU ottaa käyttöön eurooppalaisen matkatietolupajärjestelmän (ETIAS) kahdessa vaiheessa vuoden 2025 puolivälistä alkaen.

Ulkomaalaiset, jotka eivät tarvitse viisumia lyhyille matkoille EU:n Schengen-alueelle, tarvitsevat ETIAS-viisumin ennen matkaa. Tämä koskee myös Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia.

ETIAS-järjestelmä on samanlainen kuin Yhdistyneen kuningaskunnan uusi sähköinen matkustuslupa (UK ETA) viisumivapaille kansalaisille, joihin kuuluvat myös EU:n kansalaiset.

ETIAS-hakemus maksaa 7 euroa, ja se on voimassa kolme vuotta. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus sen sijaan maksaa 10 puntaa, ja se on voimassa kaksi vuotta.