Yhdistyneen kuningaskunnan laajennetut nuorten liikkuvuusjärjestelyt 6 maan kanssa tulevat voimaan

| 8 helmikuun, 2024
Yhdistyneen kuningaskunnan laajennetut nuorten liikkuvuusjärjestelyt 6 maan kanssa tulevat voimaan

Kun brittinuoret saavat enemmän mahdollisuuksia oppia ja kokea elämää muissa maissa, myös kumppanimaiden nuoret saavat enemmän mahdollisuuksia.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen suunnittelema nuorten liikkuvuusohjelmien laajentaminen on tullut voimaan 31. tammikuuta 2024 alkaen.

Australian, Kanadan, Japanin ja Etelä-Korean kanssa tehdyillä keskinäisillä sopimuksilla on lisätty laajennetun nuorisotilasto-ohjelman vuotuisia osallistujakiintiöitä.

Tähän kuuluu myös ikäryhmän laajentaminen, jotta yhä useammat nuoret voivat osallistua ja saada elintärkeää elämänkokemusta ulkomailla.

Andorran ja Uruguayn kanssa on myös otettu käyttöön uusia vastavuoroisia nuorten liikkuvuusjärjestelyjä 18-30-vuotiaille henkilöille.

”Olemme aina ylpeitä voidessamme toivottaa nuoret tervetulleiksi tutustumaan elämään Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vahvistamaan tiiviitä siteitä osallistuvien kumppanimaiden välillä”, laillisesta maahanmuutosta ja rajavalvonnasta vastaava ministeri Tom Pursglove, kansanedustaja, sanoi lausunnossaan.

Hän lisäsi, että tuhannet nuoret britit ”tekevät joka vuosi elämänmuutoksen tuovia matkoja näiden järjestelmien avulla”.

Yhdistyneen kuningaskunnan nuorten liikkuvuusjärjestelmän laajentaminen

Britannian hallitus on aloittanut laajennetut nuorten liikkuvuusohjelmat muiden maiden kanssa, kuten sen syksyn 2023 julkilausumassa esitetään.

Vuonna 2023 hallitus ilmoitti, että Australian ja Kanadan nuorisokansalaisia koskevien vastavuoroisten YMS-sopimusten määrä kasvaa 7 000:lla.

Se myös laajensi näiden kahden maan ja Uuden-Seelannin osallistujien tukikelpoisuutta ja oleskelun kestoa.

Australialaiset, kanadalaiset ja uusiseelantilaiset osallistujat voivat nyt jatkaa YMS-viisumiaan yhdellä vuodella kahden vuoden jakson päätyttyä.

YMS-viisumien määrä kasvaa 9 100:lla Japanin ja Etelä-Korean kanssa tehtyjen parannettujen sopimusten ansiosta.

Japani ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat nyt myöntää vuosittain jopa 6 000 YMS- tai työlomaviisumia, kun aiemmin oli 1 500 paikkaa.

Toisaalta Yhdistyneen kuningaskunnan ja Etelä-Korean YMS-kiintiö nousee 1 000:sta 5 000:een osallistujaan joka vuosi.

Toisin kuin aiemmin, Japanin ja Etelä-Korean nuorten kansalaisten ei tarvitse enää osallistua äänestykseen ennen YMS-viisumin hakemista.

Yhdistyneen kuningaskunnan uudet keskinäiset sopimukset Andorran ja Uruguayn kanssa lisäävät vuosittain 600 paikkaa laajennetun nuorisotyöllisyysohjelman puitteissa.

Se tarjoaa 100 paikkaa andorralaisille nuorille ja 500 paikkaa uruguaylaisille nuorille, jotka voivat tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan enintään kahdeksi vuodeksi.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan nuorten liikkuvuusohjelma?

YMS-viisumi antaa nuorille mahdollisuuden asua ja työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kaksi vuotta ilman työnantajan sponsorointia.

Yhdistyneen kuningaskunnan nuorisoliikkuvuusohjelmaa vastaava järjestelmä on kumppanimaiden työlomaviisumi.

Molempien ohjelmien tavoitteena on vahvistaa kumppanimaiden suhteita antamalla nuorten tutustua eri kulttuureihin ja yhteiskuntiin.

”Matkustaminen, työskentely ja asuminen ulkomailla voi olla hieno ja erittäin arvokas kokemus”, Pursglove sanoi.

Järjestelyt ovat kiintiöpohjaisia ja vastavuoroisia, joten ne eivät vaikuta muuttoliikkeen nettomääriin eivätkä aiheuta paineita julkisille palveluille.

Vaikka molempien ohjelmien osallistujat voivat tehdä työtä oleskelunsa aikana kattaakseen kulut, YMS- ja Working Holiday -viisumit eivät ole tarkoitettu ensisijaisesti työtä etsiville.

He eivät myöskään voi tuoda mukanaan perhettä tai huollettavia YMS- tai Working Holiday -viisumin nojalla.

Silti he voivat liittyä YMS:n osallistujiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain, jos he hakevat ja saavat erillisen viisumin.

YMS- ja Working Holiday -viisumit eivät ole väyliä, joiden kautta voi asettua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai kumppanimaihin.

Tuleva nuorten liikkuvuusohjelma EU:n kanssa

Lontoon pormestari Sadiq Khan ilmaisi hiljattain toiveensa, että Yhdistynyt kuningaskunta tekisi Euroopan unionin (EU) kanssa sopimuksen nuorten liikkuvuusohjelmasta.

Hän lisäsi, että nuorilla Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla pitäisi olla vapaa liikkuvuus EU:ssa sen jälkeen, kun Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut EU:sta.

Brexit merkitsi myös sitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan oli peruttava osallistumisensa EU:n Erasmus+-ohjelmaan, jolla tuetaan yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, nuorisoa ja urheilua.

Kuten YMS-ohjelma, ohjelma tarjoaa nuorille mahdollisuuksia matkustaa ja hankkia työkokemusta, opiskella tai kouluttautua toisessa maassa.

Nuoret voivat osallistua ohjelmaan kahdesta päivästä vuoteen, riippuen heidän valitsemastaan projektityypistä.

Pormestari Khanin mukaan nuorten liikkuvuusohjelma hyödyttäisi Lontoota ja koko Yhdistynyttä kuningaskuntaa taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti.

Heinäkuussa 2023 on esitetty ajatus nuorten liikkuvuusohjelmasta EU:n kanssa Brexitin jälkeen.

Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriö ilmoitti tutkivansa ajatusta nuorten liikkuvuusjärjestelmästä EU:n jäsenvaltioiden kanssa.