Yhdistynyt kuningaskunta avaa äänestyksen 3 000 intialaisen nuoren ammattilaisen viisumia varten.

| 22 helmikuun, 2024
Yhdistynyt kuningaskunta avaa äänestyksen 3 000 intialaisen nuoren ammattilaisen viisumia varten.

Britannian korkea edustusto Intiassa ilmoitti Intian nuorten ammattilaisten viisumijärjestelmän avaamisesta tänä vuonna.

Äänestysjärjestelmä avattiin 20. helmikuuta 2024, ja se sulkeutuu 22. helmikuuta 2024 klo 14.30 Intian normaaliaikaa.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus tarjoaa tänä vuonna 3 000 paikkaa nuorille intialaisille, jotka täyttävät ohjelman edellytykset.

Mikä on Intian nuorten ammattilaisten ohjelma?

Yhdistynyt kuningaskunta otti ensimmäisen kerran käyttöön Intia Young Professionals Scheme -viisumin vuonna 2023.

Sen ansiosta 18-30-vuotiaat Intian kansalaiset voivat asua ja työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kaksi vuotta.

Suurin osa 3 000 viisumipaikasta täytetään helmikuun äänestyksessä, ja loput paikat täytetään heinäkuussa.

Ennen viisumin hakemista henkilöt on ensin valittava äänestysjärjestelmän kautta.

Äänestysjärjestelmään osallistumisen edellytyksenä on, että henkilö täyttää seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

  • oltava Intian kansalainen tai kansalainen
  • Olla 18-30-vuotias
  • oltava vähintään 18-vuotias matkustuspäivänä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
  • Hakijalla on oltava vähintään kandidaatin tutkinto tai säänneltyjen tutkintojen viitekehyksen tason 6, 7 tai 8 mukainen tutkinto.
  • sinulla on 2 530 puntaa säästöjä, joilla voit elättää itsesi Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
  • ei ole alle 18-vuotiaita huollettavia tai huollettavana olevia henkilöitä.

On tärkeää huomata, että nuorten ammattilaisten on osallistuttava äänestysjärjestelmään vain, jos he aikovat hakea viisumia.

Intia Young Professionals Scheme -viisumi maksaa 298 puntaa, ja Yhdistyneen kuningaskunnan terveydenhuollon lisämaksu on 1 552 puntaa.

Kun kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttyvät, henkilöiden on ilmoitettava nimensä, syntymäaikansa, passitietonsa, passinsa skannaus tai valokuva, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa.

Äänestysjärjestelmään osallistuminen on ilmaista, mutta henkilö voi jättää vain yhden merkinnän. Menestyneet osallistujat valitaan satunnaisesti.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus lähettää sähköpostia viisumihakemuksen läpäisseille hakijoille kahden viikon kuluessa äänestyksen päättymisestä.

Valittujen nuorten ammattilaisten on haettava viisumia kutsusähköpostissa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Tämä on yleensä 30 päivän kuluttua sähköpostin vastaanottamisesta.

Heidän on myös matkustettava Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun he ovat hakeneet India Young Professionals Scheme -viisumia.

Miten se vertautuu muihin Yhdistyneen kuningaskunnan nuorisoliikkuvuusohjelmiin?

Intian nuorten ammattihenkilöiden ohjelma on samanlainen kuin muut Yhdistyneen kuningaskunnan nuorten liikkuvuusohjelmat.

Se on vastavuoroinen, mikä tarkoittaa, että pätevät Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset voivat asua ja työskennellä Intiassa enintään kaksi vuotta.

Intian Young Professionals Scheme -viisumin haltijat voivat opiskella ja työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja elättää itsensä maassa oleskelunsa aikana.

Kuten muutkin nuorten liikkuvuusohjelmat, se ei ole keino saada työviisumia tai asettua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

He eivät voi työskennellä ammattiurheilijoina, hakea useimpia etuuksia tai jatkaa oleskeluaan.

He eivät myöskään saa tuoda järjestelmään huollettavia henkilöitä. Mahdollisten huollettavien on haettava ja saatava erillinen Yhdistyneen kuningaskunnan viisumi, jos he haluavat liittyä heidän seuraansa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Toisin kuin muissa Yhdistyneen kuningaskunnan nuorten liikkuvuusohjelmissa, hakijoilla on kuitenkin oltava vähintään kandidaatin tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto.

Se ei myöskään ole ainoa nuorisoviisumijärjestelmä, jossa käytetään äänestysjärjestelmää. Myös Taiwanin ja Hongkongin kansalaiset käyttävät tätä järjestelmää.

Yhdistyneen kuningaskunnan nuorten liikkuvuusjärjestelmän laajentaminen

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on viime vuodesta lähtien laajentanut nuorten liikkuvuusohjelmia.

Näin useammat nuoret pääsevät kokemaan elämää Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vahvistetaan osallistuvien kumppanimaiden välisiä läheisiä suhteita.

Lisäksi näiden ohjelmien kautta monet britit voivat samalla tavoin saada elämänmuutoksia tuovia kokemuksia kumppanimaissa.

Vuonna 2023 Australian ja Kanadan nuorisokansalaisia koskevien vastavuoroisten YMS-sopimusten määrä kasvoi 7000 vuosittaiseen osallistujaan.

Myös useammat nuoret näistä maista ja Uudesta-Seelannista voivat osallistua, koska ikähaarukka on laajentunut.

Australiasta, Kanadasta ja Uudesta-Seelannista tulevilla nuorilla on nyt mahdollisuus pidentää YMS-viisumiaan yhdellä vuodella alkuperäisen kahden vuoden jakson jälkeen.

Toisaalta Japanin vuotuinen keskinäinen kiintiö on noussut 6000:een, kun taas Etelä-Korealla on vuosittain enintään 5000 paikkaa.

Japanin ja Etelä-Korean nuorten kansalaisten ei myöskään enää tarvitse osallistua äänestykseen ennen YMS-viisumin hakemista.

Yhdistyneen kuningaskunnan uudet keskinäiset sopimukset Andorran ja Uruguayn kanssa lisäävät vuosittain 100 ja 500 paikkaa laajennetun nuorisotyöllisyysohjelman puitteissa.