Entisen maahanmuuttovalvojan mukaan ETAn menestys riippuu rajavartiolaitoksesta.

| 1 huhtikuun, 2024
Entisen maahanmuuttovalvojan mukaan ETAn menestys riippuu rajavartiolaitoksesta.

Entinen riippumaton rajatarkastuspäällikkö (ICIBI) sanoo, että uuden sähköisen matkustusluvan (ETA) onnistuminen riippuu suurelta osin Yhdistyneen kuningaskunnan rajavartiolaitoksesta.

Ylähuoneen oikeus- ja sisäasiainvaliokunnan kanssa 19. maaliskuuta 2024 pitämässään kokouksessa David Neal sanoi, että ETA voisi tehdä Yhdistyneestä kuningaskunnasta turvallisemman.

”Ehdottomasti voisi. Se poistaa esimerkiksi inhimilliset virheet, jotka ovat yksi suurimmista poikkeamista, joten sen on oltava myönteinen asia”, hän sanoi.

Entinen maahanmuuttoviranomainen lisäsi, että Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2025 rajastrategiassa ETA kuvaa matkustamisen digitaalista ja automatisoitua tulevaisuutta.

Nealin mukaan Ison-Britannian hallituksen on kuitenkin ”vahvistettava teknologiaa tukevan organisaation henkilöstöä”.

Hänen raporttiensa perusteella Yhdistyneen kuningaskunnan rajavartiolaitoksella ei välttämättä ole ”tarvittavia digitaalisia välineitä joidenkin riskien lieventämiseksi”.

Hän korosti, että ”jos ihmisiä koskevia lieventäviä toimia ei ole käytössä, raja on aina haavoittuvainen”.

Neal sanoi, että henkilöstöhallinto ja johtaminen ovat ratkaisevan tärkeitä ETA:lle ja auttavat tehokkaasti turvaamaan Yhdistyneen kuningaskunnan rajat.

Rajavartiolaitoksen olisi ymmärrettävä teknologiaa

Policy Exchange -järjestön puheenjohtaja ja Australian entinen ulkoministeri Alexander Downer oli samoilla linjoilla.

Erillisessä tapaamisessa valiokunnan kanssa 12. maaliskuuta 2024 Downer totesi, että on ratkaisevan tärkeää helpottaa ihmisten ja tavaroiden pääsyä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja sieltä pois.

”Olen ehdottomasti sitä mieltä, että teknologian käyttö ja sen tehokas ja nopea käyttöönotto rajavartiolaitoksessa on tulevaisuutta”, totesi rajavartiolaitosta vuonna 2022 koskevan riippumattoman katsauksen laatija.

Hän huomautti, että rajavartiolaitos ei kehitä teknologiaa, vaan ainoastaan ostaa ja käyttää sitä.

Downer sanoi kuitenkin, että ”rajavartijoiden on ymmärrettävä teknologiaa”.

”Heidän on tiedettävä, miten se toimii ja mitä tehdä, jos se lakkaa toimimasta”, hän sanoi kasvontunnistuksen kaltaisesta digitaalisesta teknologiasta.

Hän sanoi, että ETAn myötä ”rajavartijoita ei ehkä tarvita niin paljon, mutta heidän on oltava teknisesti ja digitaalisesti taitavampia”.

Downer totesi myös, että rajavartiolaitosta valvovassa sisäministeriössä on henkilöstö- ja hankintaongelmia.

Hänen mukaansa sisäministeriön on myös oltava ”teknologiaystävällinen ja halukas ottamaan käyttöön uutta teknologiaa”.

Policy Exchangen puheenjohtaja myönsi, että teknologiaan liittyy riskejä.

Se voi kuitenkin viedä aikaa, ja jos se toimii, ihmiset ja tavarat pääsevät Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ”nopeammin, mikä säästää paljon rahaa ja ahdistusta”.

Väitteet rajavartiolaitoksen tehottomuudesta

Muutama kuukausi sitten Neal sai potkut, koska hän oli julkaissut julkaisemattomia raporttejaan ilman sisäministeriön lupaa.

Hän huomautti raporteissaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan rajavartiolaitos ei ole tarkastanut riittävästi liikelentokoneiden matkustajia London Cityn lentoasemalla.

Entinen ICIBI nosti esiin myös rajavirkailijoiden häiriötekijät ja stressin sekä rajavartiolaitoksen resurssien epäjohdonmukaisen käytön muilla lentoasemilla.

Neal huomautti, että sähköisiä passiportteja (eGates) käyttäviltä rajavirkailijoilta puuttuu viestintälaitteita, mikä johtaa miehittämättömiin rajanylityspaikkoihin.

Hänen väitteensä ovat herättäneet huolta Yhdistyneen kuningaskunnan turvatoimien tehokkuudesta lentokentillä ja muissa maahantulopaikoissa.

Sisäministeriö vastasi lausunnossaan, että Nealin raportti on ”väärässä johtopäätöksessä, jonka mukaan turvallisuuteen kohdistuu merkittävä riski”.

Se lisäsi myös, että korjaavia toimia oli toteutettu sen varmistamiseksi, että oikeita prosesseja ja kirjanpitoa noudatetaan.

Lisäksi sisäministeriö toimitti luettelon meneillään olevista toimista, joilla käsitellään yleisilmailun tai muiden kuin kaupallisten lentojen aiheuttamia uhkia.

Tähän sisältyy lentopaikkojen vähentäminen, digitaalisen palvelun kehittäminen yleisilmailuraporttien (GAR) ja matkustajien ennakkotietojen (API) toimittamista varten sekä koulutuspakettien tarjoaminen etulinjan henkilöstölle.

Rajavartiolaitos oli kehottanut ilma-alusten ja kiinteiden lentokoneiden käyttäjiä valmistautumaan uuden ETA-järjestelmän noudattamiseen.

Sisäministeriöllä tietokantaongelmia

Downer mainitsi myös riskin, joka aiheutuu siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten seulonnassa tukeudutaan muiden maiden tietokantoihin.

Esimerkki riskeistä voi olla samankaltainen kuin sisäministeriön nyt kohtaama riski.

Sisäministeriön maahanmuuttotietokannassa oli yli 76 000 henkilön tiedot olivat virheellisiä, sillä tietokannassa oli sekoitettuja tai yhdistettyjä tietoja.

Tässä tietokannassa, joka tunnetaan nimellä PCDP (Person Centric Data Platform), on 177 miljoonan ihmisen tiedot.

PCDP-järjestelmässä seurataan maahanmuuttajan historiaa Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttojärjestelmissä, mukaan lukien viisumihakemukset ja biometriset tiedot.

Sen tietoja käytetään Atlas-järjestelmässä, jota tapausten käsittelijät, rajavartiolaitoksen virkamiehet ja muut verkkojärjestelmät käyttävät maahanmuuttajan aseman osoittamiseen.

Tietokantajärjestelmässä olevat virheet voivat johtaa ongelmiin, jotka koskevat oikeutta tehdä työtä, vuokrata asuntoa tai saada ilmaista NHS-hoitoa.

Tietosuojavaltuutetun toimisto tutkii mahdollisia tietoturvaloukkauksia.