Sisäministeriö ilmoittaa uusista muutoksista, jotka koskevat EUSS:n ennalta sijoittautuneen aseman haltijoita.

| 24 toukokuun, 2024
Sisäministeriö ilmoittaa uusista muutoksista, jotka koskevat EUSS:n ennalta sijoittautuneen aseman haltijoita.

Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) sisäministeriö on ilmoittanut uusista muutoksista Euroopan unionin kotouttamisjärjestelmään (EUSS).

21. toukokuuta julkistetuilla muutoksilla varmistetaan, että ”kaikki ne, joille on myönnetty ennalta sijoittautuneen aseman asema EU:n sijoittautumisjärjestelmässä, voivat jatkossakin todistaa oikeutensa helposti”, todetaan tiedotteessa.

Se lisäsi, että ne antavat myös ”enemmän selkeyttä niille, joiden on tarkistettava maahanmuuttajien asema, kuten työnantajille ja vuokranantajille”.

Muutoksilla pannaan täytäntöön joulukuussa 2022 annettu korkeimman oikeuden tuomio, joka perustuu riippumattoman valvontaviranomaisen (IMA) kansalaisoikeussopimuksia koskevaan oikeudelliseen uudelleentarkasteluun.

Korkein oikeus päätti, että henkilöt, joilla on ennalta sijoittautuneen asemaa, eivät menetä oikeuttaan asua Yhdistyneessä kuningaskunnassa erosopimuksen nojalla, jos he eivät hae uudelleen EU:n etuuskohtelujärjestelmää.

Kun edellytykset täyttyvät, EU:n etuuskohtelujärjestelmän nojalla ennalta sijoittautuneen aseman saaneiden henkilöiden pitäisi saada automaattisesti pysyvä oleskeluoikeus erosopimuksen nojalla.

”Uskomme, että lainsäädäntökehyksemme on tuomion mukainen”, laillisesta maahanmuutosta ja rajavalvonnasta vastaava valtiosihteeri Tom Pursglove MP kirjoitti kirjeessään lordi Rickettsille, joka on Eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtaja.

”Olemme kuitenkin jatkaneet tiivistä yhteistyötä IMA:n kanssa täytäntöönpanon osalta varmistaaksemme, että tekemämme muutokset toimivat käytännössä”, hän lisäsi.

Mikä on EU:n selvitysjärjestelmä

EU:n sijoittautumisjärjestelmä antaa Euroopan unionin (EU) maiden sekä Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen mahdollisuuden jatkaa asumista Yhdistyneessä kuningaskunnassa Brexitin jälkeen.

Siinä pidetään voimassa peruuttamissopimus, jossa vahvistetaan, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvilla EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisilla on samat oikeudet kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla sekä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla ja heidän oikeutetuilla perheenjäsenillään kaikissa EU-maissa, joihin he ovat muuttaneet tai joissa he asuvat.

Sitä sovelletaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuviin EU:n kansalaisiin ja EU:ssa asuviin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin 31. joulukuuta 2020 eli Brexit-siirtymäkauden päättymisestä alkaen.

EU:n sijoittautumisjärjestelmässä pätevillä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisilla on elinikäinen oleskeluoikeus, ja he voivat opiskella, työskennellä ja matkustaa vapaasti Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä.

Henkilöt, joilla on EU:n pakolaisaseman mukainen vakiintunut tai ennalta vakiintunut asema, on vapautettu Yhdistyneen kuningaskunnan uudesta sähköisestä matkustusluvasta (ETA).

Tämä ETA-vapautus voidaan todistaa Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttoa koskevan digitaalisen online-tietueen(eVisa) avulla, joka on yhdistettävä passin kanssa.

Uudet muutokset EU:n selvitysjärjestelmään

Sisäministeriö teki lisämuutoksia vahvistaakseen tukeaan korkeimman oikeuden vuonna 2022 antaman tuomion täytäntöönpanolle.

Se ilmoitti kolmesta uudesta muutoksesta EU:n selvitysjärjestelmään:

1. Vanhentumispäivämäärien näkymättömäksi tekeminen tarkastajille.

Ensinnäkin se poistaa esiasetuksen voimassaolon päättymispäivän kolmansille osapuolille näytettävistä digitaalisista profiileista.

Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajat ja vuokranantajat eivät näe, milloin henkilön esiasettautuneen aseman voimassaolo päättyy, kun he tarkistavat verkossa henkilön oikeutta työskennellä tai vuokrata.

Kolmannet osapuolet eivät myöskään näe voimassaolon päättymispäivää, kun he tarkastelevat tai todistavat henkilön maahanmuuttostatusta.

2. Ei enää toistuvia oikeutta työhön tai oikeutta vuokraukseen -tarkastuksia.

Toiseksi sisäministeriö ei enää vaadi kolmansia osapuolia suorittamaan toistuvia tarkastuksia ennalta sijoittautuneiden aseman haltijoille.

Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastajien ei tarvitse tehdä enää useampia työhön tai vuokraukseen liittyviä tarkastuksia, jos henkilö pysyy samassa työpaikassa tai samassa vuokrasopimuksessa.

Pursglove myönsi kirjeessään riskin, joka liittyy ”voimassaolon päättymispäivän jatkuvaan näkyvyyteen” ja ”vaatimukseen tarkistaa asema uudelleen”.

Hän myönsi, että nämä voivat vaikuttaa kielteisesti ennen asettautumista oleskeluluvan saaneisiin henkilöihin.

3. Esiasutetun aseman pidentäminen 5 vuoteen

Kolmanneksi sisäministeriö aikoo pidentää ennalta sijoittautuneen aseman voimassaoloaikaa viiteen vuoteen.

”Tämä antaa lisävarmuutta ennakkoon asettautuneiden aseman haltijoiden jatkuvista oikeuksista”, Pursglove kirjoitti.

Sillä lisätään kolme vuotta lisää jatkoaikaa niille, jotka ovat jo valmiiksi sijoittautuneet ja jotka eivät ole vielä hakeneet tai saaneet sijoittautuneen asemaa.

Sisäministeriö on syyskuusta 2023 lähtien myöntänyt automaattisia kahden vuoden jatkoja ennalta sijoittautuneiden aseman haltijoille.

EU:n uuden selvitysjärjestelmän muutosten täytäntöönpano

The3millionin mukaan muutokset ovat ”mahdollisesti hyviä uutisia”, mutta niihin on suhtauduttava ”varauksella”.

The3Million on voittoa tavoittelematon ryhmä, joka puolustaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien muiden kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeuksia.

”Samaan aikaan, kun nämä toimenpiteet otetaan käyttöön, sisäministeriö on sanonut, että se alkaa tarkastella ennalta sijoittautuneen aseman rajoittamista”, se kirjoitti X-tilillään.

Voittoa tavoittelematon ryhmä varoitti, että jos muut kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset eivät pysty toimittamaan todisteita siitä, että he ovat asuneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa viisi vuotta ”sisäministeriön asettamassa määräajassa, he jäävät ilman asiakirjoja”.

The3Million tiedusteli myös, voivatko ennalta asettautuneet aseman haltijat edelleen käyttää osakekoodeja asemansa todistamiseen vai onko heidän käytettävä työnantajan/vuokranantajan tarkistuspalveluja.

Lisäksi se nosti esiin kysymyksen uusien muutosten täytäntöönpanosta.

Pursgloven kirjeessä todetaan, että muutokset ja niihin liittyvät ohjeet päivitetään ”lähiviikkoina”.

Sisäministeriö harkitsee myös, tarvitaanko asiaan liittyvään lainsäädäntöön muutoksia näiden muutosten selventämiseksi.

Myöhemmin tänä vuonna se aikoo siirtää esiasutettujen henkilöiden aseman automaattisesti vakinaiseksi viiden vuoden kuluttua.