Lemmikkieläinten vieminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

| 10 heinäkuun, 2024
Lemmikkieläinten matkustaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Vierailijoiden, jotka haluavat tuoda lemmikkieläimiä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on syytä olla tietoisia siitä, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on erilaisia säännöksiä kohdemaasta riippuen. Yksi sääntökokonaisuus koskee Britannian saarta, johon kuuluvat Englanti, Skotlanti ja Wales. Toinen sarja koskee Pohjois-Irlantia, joka sijaitsee Irlannin saaren pohjoisosassa.

Lemmikkieläinten tuomista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan koskevien sääntöjen tarkistusten historiaa

Aikanaan ei ollut mahdollista tuoda lemmikkieläimiä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan mistään Euroopan osasta ilman karanteeniaikaa. Tämä johtui ilmeisesti siitä, että raivotauti uhkasi levitä Manner-Euroopasta, mikä oli rehellisesti sanottuna todellinen huolenaihe. Yksittäisiä raivotautitapauksia esiintyy edelleen ajoittain, mutta ne ovat vuosi vuodelta harvinaisempia.

Brexitiin (Britannian ero Euroopan unionista) asti lemmikkieläimen vieminen Eurooppaan Britanniasta tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta Eurooppaan oli suhteellisen helppoa. Kun tietyt lemmikkieläimen terveydentilaa koskevat ehdot täyttyivät, karanteeniaikaa ei tarvittu, ja näin on edelleen useimmissa tapauksissa.

Tämä tilanne johtuu kuitenkin vain siitä, että EU:n komissio ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus neuvottelivat tietyistä ehdoista osana brexit-sopimusta. Tämä saattaa muuttua vuonna 2024, sillä EU ottaa parhaillaan käyttöön ETIAS-järjestelmää(European Travel Information and Authorisation System), ja nähtäväksi jää, miten se vaikuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin, jotka haluavat tuoda lemmikkieläimiä EU:hun. Jos nykyinen rento lähestymistapa jatkuu, on todennäköistä, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset voivat tuoda lemmikkieläimiä Eurooppaan ilman suuria vaikeuksia. Toisaalta, jos karanteenin kaltaisia rajoituksia otetaan käyttöön, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus voi vastata vastaavalla tavalla määräämällä samanlaisia toimenpiteitä eurooppalaisten ja muiden Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvien ulkomaalaisten vierailijoiden lemmikkieläimille, kun tuleva Yhdistyneen kuningaskunnan ETA (Electronic Travel Authorisation) otetaan käyttöön vuonna 2024.

Lemmikkieläinten kuljetusta koskevat nykyiset säännökset

Lemmikkieläinten tuontia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan koskevat nykyiset säännöt koskevat kissoja, koiria ja (jostain kumman syystä) frettejä. Jotta lemmikkieläimelle voidaan myöntää karanteenivapaa maahantulo, sen on:

 1. Mikrosirutettu
 2. Sillä on oltava voimassa oleva lemmikkieläinpassi tai vastaava terveystodistus.
 3. oltava rokotettu raivotautia vastaan (tai tietyillä lainkäyttöalueilla on tehtävä verikoe).
 4. Koirien osalta tarvitaan yleensä myös todiste siitä, että ne on hoidettu nauhamatoa vastaan.
 5. Kaikkien lemmikkieläinten on saavuttava Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ”hyväksyttyjä” reittejä ja matkanjärjestäjiä käyttäen. Tämä tarkoittaa, että lemmikin on matkustettava rahtina, jos se saapuu lentäen, paitsi jos kyseessä on yksityinen tilauslento tai koira on rekisteröity avustajakoira. Meriteitse saapuvia lemmikkejä saavat kuljettaa vain tähän tarkoitukseen rekisteröidyt yritykset, ja tämä seikka on tarkistettava ennen matkalle lähtöä.

Jos eläin tuodaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan myyntiä tai omistusoikeuden siirtoa varten, tämä on ilmoitettava asianmukaisessa ilmoituslomakkeessa.

Vaatimusten noudattamatta jättäminen voi johtaa siihen, että eläimen on vietettävä jopa neljä kuukautta karanteenissa, ja omistaja on vastuussa kaikista siihen liittyvistä ylläpito- ja maksuista.

Pohjois-Irlannista saapuvien lemmikkieläinten ei tarvitse käyttää hyväksyttyä reittiä tai laivayhtiötä.

Lisäsäännöt

Tietyissä olosuhteissa sovelletaan lisäsääntöjä, joita kutsutaan Balai-säännöiksi.

Näihin kuuluvat:

 • Lemmikkieläimet, jotka tuodaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan jälleenmyyntiä tai omistusoikeuden siirtoa varten.
 • Eläimet, joiden on määrä saapua viisi päivää ennen omistajan saapumista tai sen jälkeen.
 • Jos Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuodaan yhteensä yli viisi eläintä, ellei kyseessä ole näyttely, kilpailu tai urheilutapahtuma, sovelletaan myös Balai-sääntöjä.

Lähtö- ja saapumistarkastukset

Kuljetusvälineestä riippuen lemmikki voidaan tarkastaa lähtöpaikalla, saapumisen yhteydessä tai molemmissa. Laivalla Britanniaan saapuvat ja Eurotunnelin kautta tulevat lemmikit tarkastetaan todennäköisesti ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lähtöä, kun taas lentoteitse saapuvat lemmikkieläimet tarkastetaan saapumisen yhteydessä.

Eläimelle skannataan mikrosiru ja tarvittavat asiakirjat (passi, terveystodistus) tarkistetaan. Koska eläin saapuu lentokoneella rahtina, se kulkee eri tulliaseman kautta kuin omistaja, ja se on noudettava tarkastusten jälkeen. Tämä voidaan yleensä järjestää asianomaisen lentoyhtiön tai matkanjärjestäjän kautta tai tekemällä järjestelyjä tulliviranomaisten kanssa ennen matkaa.

Tämä on yleensä sujuva prosessi, mutta ongelmia on odotettavissa, jos:

 • Tarvittavat asiakirjat ovat virheellisiä, virheellisiä tai puuttuvat.
 • Kaikkia terveystarkastuksia ja rokotuksia ei ole suoritettu.
 • Säännösten noudattamatta jättäminen johtaa joko eläimen karanteeniin tai mahdollisesti eläimen välittömään palauttamiseen lähtömaahan.

Rabieksen ehkäisy

Britannian hallituksen suurin huolenaihe saapuvien eläinten osalta on raivotaudin uhka. Kissat, koirat ja fretit on rokotettava ennen matkaa ottamalla perusrokotukset ja tarvittaessa tehosterokotus. Eläinlääkärin on vahvistettava rokotus, ja eläimen mukana on oltava tarvittava todistus.

Tarvittavien injektioiden, tehosterokotusten ja verikokeiden täsmällinen kulku vaihtelee eri alueilla eri puolilla maailmaa, ja ne on jaettu joko osaan 1 tai osaan 2 lueteltuihin maihin.

Osa 1 Maat. Osassa 1 luetelluista maista tulevilla eläimillä on oltava jokin seuraavista:

 • Lemmikkieläinpassi alkuperämaasta
 • Eläinten terveystodistus (tai AHC), joka on myönnetty Britanniassa neljän edeltävän kuukauden aikana.
 • Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten myöntämä voimassa oleva lemmikkieläinpassi
 • Isossa-Britanniassa annettu lemmikkieläinten terveystodistus

Osa 2 Maat. Britannian lemmikkieläinten terveystodistus riittää yleensä, mutta tietyissä olosuhteissa, kuten Australiasta tai Malesiasta tulevien eläinten kohdalla, tarvitaan ylimääräisiä asiakirjoja.

Niissä maissa, joita ei ole lueteltu 1 tai 2 osassa, vähimmäisvaatimuksena on Ison-Britannian antama terveystodistus, mutta niissä voi olla myös verikokeita, raivotautirokotuksia tai muita rokotuksia koskevia erityissäännöksiä.

Mahdolliset muutokset

Säännöt ja määräykset voivat aina muuttua, ja paljon riippuu siitä, muuttaako EU eläinten kauttakuljetusta koskevia toimintalinjojaan, kun ETIAS-järjestelmä tulee täysimääräisesti voimaan. Jos muutokset vaikuttavat brittimatkustajiin ja heidän eläimiinsä, ei olisi mikään yllätys, jos myös Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus tekisi muutoksia sääntöihin.

Tällä hetkellä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lemmikkieläintensä kanssa saapuvien matkustajien olisi viisasta teettää eläimiin vähintään mikrosiru. Kun matkasuunnitelmat ja -päivämäärät on vahvistettu, tarkat rokotuksia, verikokeita ja muita määräyksiä koskevat vaatimukset on tarkistettava hyvissä ajoin ennen matkaa, jotta vältytään viivästyksiltä, ei-toivotuilta kustannuksilta ja mahdollisilta maahantulokieltoilta johonkin Yhdistyneen kuningaskunnan maahan.