Sisäministeriö siirtyy kohti täysin digitaalista järjestelmää maahanmuuttajan aseman todistamiseksi.

| 19 huhtikuun, 2024
Sisäministeriö siirtyy kohti täysin digitaalista järjestelmää maahanmuuttajan aseman todistamiseksi.

Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) sisäministeriö on alkanut lähettää biometrisen oleskeluluvan haltijoille kehotuksia siirtyä eVisaan.

Uutistiedotteen mukaan sisäministeriö aloitti sähköpostien lähettämisen BRP-asiakirjojen haltijoille 17. huhtikuuta.

Sähköpostiviestit sisältävät kehotuksen luoda UK Visas and Immigration (UKVI) -tili, jotta he voivat käyttää eVisaa.

eVisa on verkkotietue ja digitaalinen todiste maahanmuuttajan asemasta. Tämä osoittaa, että heillä on oikeus asua, työskennellä, opiskella ja käyttää julkisia varoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

UKVI-tilin luominen on maksutonta. Se ei myöskään muuta, vaikuta tai poista henkilön nykyistä maahanmuuttaja-asemaa tai oikeuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

”Olemme jo ottaneet merkittäviä askeleita raja- ja maahanmuuttojärjestelmän muuttamiseksi digitaalisesti”, sanoi laillisesta maahanmuutosta ja rajasta vastaava ministeri Tom Pursglove.

Hän lisäsi, että eVisan laajamittainen käyttöönotto on ”keskeinen osa” tätä prosessia. Se tasoittaa tietä hallituksen visiolle kosketuksettomasta rajasta.

Sähköpostikutsut lähetetään vaiheittain ennen kuin prosessi avataan kaikille BRP:n haltijoille kesällä 2024.

Tänä vuonna hallitus poistaa asteittain kaikki fyysiset asiakirjat, joita käytetään Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttaja-aseman todistamiseen.

Tähän kuuluvat BRP-asiakirjat, biometriset oleskelukortit (BRC) ja passin merkinnät, kuten märkämusteiset leimat ja vinjettitarrat.

Tammikuun 1. päivään 2025 mennessä sisäministeriö ei enää myönnä fyysisiä maahanmuuttoasiakirjoja, vaan ainoastaan eVisoja.

eVisan eli digitaalisen maahanmuuttotodistuksen edut

Siirtyminen eVisaan on linjassa muiden maiden kanssa, jotka korvaavat fyysiset maahanmuuttoasiakirjat digitaalisilla asiakirjoilla.

Pursglove korosti, että fyysisten maahanmuuttoasiakirjojen korvaaminen sähköisillä viisumeilla ”varmistaa tiukan valvonnan” sen suhteen, kuka tulee Yhdistyneeseen kuningaskuntaan asumaan, työskentelemään tai opiskelemaan.

Hän lisäsi, että eVisat vahvistavat rajaturvallisuutta ja estävät maahanmuuttojärjestelmän väärinkäyttöä ja tuovat samalla kustannussäästöjä Yhdistyneen kuningaskunnan veronmaksajille.

Koska eVisa on digitaalinen tietue henkilön maahanmuuttostatuksesta, sitä ei voi kadottaa tai peukaloida.

Se on suojattu ja yhdistetty haltijan yksilöllisiin biometrisiin tietoihin, kuten BRP- tai BRC-todistus, mikä estää henkilöllisyyspetokset.

Henkilöt voivat myös käyttää oikeuksiaan ja käyttöoikeuksiaan odottamatta fyysistä asiakirjaa.

Toinen etu, joka liittyy digitaaliseen tietueeseen omista luvista verkossa, on mahdollisuus käyttää sitä missä tahansa ja reaaliajassa.

Tämä mahdollistaa yhteystietojen ja passitietojen välittömän päivittämisen sisäministeriöön.

Oikeutensa voi todistaa tekemällä nopean ja yksinkertaisen tarkistuksen Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen verkkosivuston suojatussa verkkopalvelussa.

Useat julkiset elimet käyttävät jo tätä verkkopalvelua määritellessään kelpoisuutta ja käyttöoikeuksia julkisiin palveluihin.

Henkilöt, joilla on voimassa oleva lupa, eivät myöskään joudu maahanmuuttotarkastuksiin matkustaessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja sieltä pois.

Kuten uusi sähköinen matkustuslupa (ETA), eVisat on liitetty passiin, joka on rekisteröitävä UKVI-tilille.

Rajaviranomaiset voivat sitten skannata heidän passinsa ja saada viisumin tai luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja asua siellä.

Ongelmia sisäministeriön eVisa-verkkopalvelussa

Sisäministeriön mukaan eVisat ovat ”kokeiltuja ja testattuja”, sillä miljoonat henkilöt käyttävät niitä jo nyt.

Tähän kuuluvat myös ne, joille on myönnetty vakinainen tai esiasettautuneen asema Euroopan unionin sijoittautumisjärjestelmän (EUSS) kautta.

On kuitenkin raportoitu, että henkilöillä, joilla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa oleva maahanmuuttaja-asemansa, on ollut vaikeuksia todistaa oikeutensa.

Monique Hawkins (The3Million) kertoi monien eVisan haltijoiden ongelmista Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin oikeus- ja sisäasiainvaliokunnan kokouksessa.

The3Million on voittoa tavoittelematon ryhmä, joka puolustaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien Euroopan unionin (EU), Euroopan talousalueen (ETA) ja Sveitsin kansalaisten oikeuksia.

Hawkinsin mukaan online-järjestelmässä on ensisijaisesti vaikea navigoida, koska siihen kuuluu useita vaiheita.

eVisan haltijan on kirjauduttava järjestelmään ja annettava koodi. Julkisten elinten on myös tarkistettava yksityishenkilön antama koodi.

Oikeuksien todistaminen on vielä hankalampaa, kun tietokanta ei tunnista eVisan haltijan tietoja.

Järjestelmässä oli raportoitu olevan rikkinäisiä tai sekalaisia tietoja ja useita virheitä.

Henkilön eVisassa voi esimerkiksi näkyä eri kuva tai sekoitus oikeita ja vääriä tietoja.

Lentoliikenteen harjoittajat eivät salli heidän nousta alukseen ja tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jos he eivät voi todistaa oikeuksiaan tai lupiaan.

Tämän seurauksena Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvat henkilöt, jotka eivät ole Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia, voivat jäädä pois tärkeistä sitoumuksista, kuten työstä.

Hawkins ehdotti, että kaikilla henkilöillä, joilla on Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttostatuksen mukainen asema, olisi oltava matkustuslupa online-järjestelmän sijaan.

Kyseessä voi olla digitaalinen esitys, kuten 2D-viivakoodi, mutta ei fyysinen asiakirja.

Hän lisäsi, että ympärivuorokautisen tukipalvelun on oltava käytettävissä ulkomailta tuleville henkilöille, joilta evätään pääsy lennolle, koska järjestelmässä on virheitä heidän maahanmuuttostatuksensa todistamisessa.