Pohjois-Irlannin talousministeri ja Derryn matkailuala uskovat, että Yhdistyneen kuningaskunnan ETA ei ole hyväksi matkailulle.

| 9 heinäkuun, 2024
Pohjois-Irlannin talousministeri ja Derryn matkailuala uskovat, että Yhdistyneen kuningaskunnan ETA ei ole hyväksi matkailulle.

Talousministeri Conor Murphy on jälleen kerran ilmaissut merkittävän huolensa Yhdistyneen kuningaskunnan uusien sähköisten matkustuslupien (ETA) vaikutuksesta Pohjois-Irlannin matkailuun.

Murphylta kysyttiin heinäkuun ensimmäisellä viikolla Stormontissa ETA:n vaikutuksesta Pohjois-Irlannin matkailuun.

Hän ja Derryn matkailuala uskovat, että ETA voisi vahingoittaa alueen matkailuelinkeinoa ja erityisesti Derryn matkailualaa.

”Kaikkien matkailuorganisaatioiden keskuudessa vallitsee yleinen käsitys siitä, että tämä ei ole hyvä uutinen”, Murphy sanoi Derry Journalille.

Talousministeri sanoi, että he ”ovat jo esittäneet huomautuksia” Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle, mutta ”eivät ole saaneet paljonkaan” vastauksia.

”Koko toimeenpaneva elin tunnustaa, että järjestelmä ei ole hyväksi matkailulle”, hän lisäsi.

Murphy korosti lisäksi, että ”se ei todellakaan ole hyväksi talouskasvulle, kun otetaan huomioon matkailun tarjoamat mahdollisuudet talouskasvuun.”

Hän aikoo ehdottaa matkailualalle ehdotusta Pohjois-Irlannin ETA-ongelmien ratkaisemiseksi, joka esitellään yhteisesti Britannian uudelle hallitukselle.

ETA ja Pohjois-Irlanti

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on uusi matkustamista koskeva vaatimus, joka vaaditaan kaikilta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavilta kansalaisilta, joilla ei ole viisumia.

Se on jo pakollinen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustaville matkustajille, jotka tulevat Qatarista, Bahrainista, Jordaniasta, Kuwaitista, Omanista, Saudi-Arabiasta ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista.

Sisäministeriö aikoo ottaa vuoteen 2024 mennessä käyttöön digitaalisen matkustusluvan kaikille, jotka voivat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilman viisumia.

Muiden kuin viisumivierailijoiden, myös Pohjois-Irlannissa vierailevien matkailijoiden, on haettava ETA-lupaa ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumista.

Esimerkiksi vierailijat, joilla ei ole viisumia, tarvitsevat ETA-todistuksen ylittääkseen avoimen maarajan Irlannin tasavallassa sijaitsevasta Donegalista Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevaan Derryyn.

Toimenpiteellä pyritään parantamaan rajaturvallisuutta, mutta se on herättänyt hälytystä matkailun puolestapuhujien keskuudessa.

Sisäministeriö myönsi kuitenkin Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin valiokunnalle, että ETA:n täytäntöönpano Pohjois-Irlannissa on ”haaste”.

Yhteinen matkustusjärjestely (Common Travel Arrangement, CTA) takaa vapaan liikkuvuuden Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin tasavallan ja Crown Dependencies -alueiden välillä.

Irlannin passin omaavat henkilöt eivät tarvitse esittää ETA-todistusta matkustaessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

ETA-järjestelmä ei koske myöskään Irlannissa laillisesti asuvia viisumivapaita kansalaisia, jotka matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan CTA-järjestelmän kautta.

CTA-alueen sisäisillä matkoilla ei kuitenkaan ole rutiininomaisia maahanmuuttotarkastuksia.

Tähän kuuluu myös Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen avoin maaraja.

Matkailijat, jotka tarvitsevat ETA-luvan, saattavat ylittää avoimen maarajan tietämättä, että he tarvitsevat ETA-lupaa, ja rikkoa lakia tietämättään.

Yhdistyneen kuningaskunnan rajavalvonnan entinen johtaja Tony Smith huomautti samasta mahdollisesta porsaanreiästä ETA-järjestelmän täytäntöönpanossa.

ETAn vaikutus Pohjois-Irlannin matkailuun

Derry, joka tunnetaan rikkaasta historiastaan ja kulttuuriperinnöstään, nojaa vahvasti matkailuun, kuten monet muutkin Pohjois-Irlannin kaupungit.

Paikalliset matkailuviranomaiset ja yrittäjät ovat arvostelleet laajalti ETA:n käyttöönottoa ja pelkäävät sen pelottavan mahdollisia vierailijoita.

Murphy on aiemmin ilmaissut huolensa siitä, että ETA:n käyttöönotto sulkisi Pohjois-Irlannin matkailukohteet ja nähtävyydet pois Smaragdisaarella järjestettävien matkojen piiristä.

Hän lisäsi, että itsenäiset matkailijat saattavat myös välttää Pohjois-Irlannin vierailua, koska se aiheuttaa lisävaatimuksia ja -kuluja.

Talousministeri korosti, että ”saumaton matkustaminen koko saarelle” Irlannin tasavallan kanssa on elintärkeää Pohjois-Irlannin matkailumenestykselle.

Visit Derryn toimitusjohtaja Odhran Dunne sanoi myös, että uuden matkustusvaatimuksen viestiminen olisi haastavaa.

Hän totesi, että ETA on ”valtava huolenaihe”, koska se on ”uusi este matkustamiselle” ja Derryn matkailun edistämiselle.

Causeway Coast and Glens Borough Council jakoi samat pelot ja totesi, että ETA loisi ”merkittävän esteen” Pohjois-Irlannin matkailun kasvulle.

Se totesi, että ”tämä ei ole kestävää, ja siihen on puututtava kiireellisesti”.

Lähes 70 prosenttia Pohjois-Irlannissa vierailevista matkailijoista tulee Irlannin tasavallan kautta.

Lentomatkustaminen Pohjois-Irlantiin on haasteellista, koska kilpailu markkinoilla on vähäistä.

Tämän vuoksi Pohjois-Irlannin itsenäinen ja ryhmäkävijäliikenne tukeutuu voimakkaasti Dublinin portteihin.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen näkökulma

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää, että ETA on välttämätön maan rajaturvallisuuden parantamiseksi.

Kriitikot ovat kuitenkin sitä mieltä, että kielteisiä vaikutuksia Pohjois-Irlannin matkailuun ei ole otettu täysin huomioon politiikassa.

Dunne ja Pohjois-Irlannin matkailualan liitto (Northern Ireland Tourism Alliance) olivat vaatineet ETA-vapautuksia Irlannin tasavallasta tuleville matkailijoille.

Liittouma oli ehdottanut, että Pohjois-Irlannissa vain päiviksi tai enintään viikoksi vierailevat matkailijat olisi vapautettava ETA:sta.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on kuitenkin toistuvasti kieltäytynyt myöntämästä ETA-vapautuksia matkailijoille, jotka matkustavat Pohjois-Irlantiin Irlannin tasavallan kautta.

Tällainen poikkeus ”heikentää pyrkimyksiämme vahvistaa Yhdistyneen kuningaskunnan rajaturvallisuutta ja pitää ihmiset turvassa”, totesi sisäministeriö.

Pohjois-Irlannin talousministeri Murphy ja muut paikalliset johtajat kehottavat Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta arvioimaan ETA:n täytäntöönpanoa uudelleen.

He tunnustavat turvallisuuden tarpeen, mutta se ei saisi tapahtua matkailuteollisuutemme kustannuksella.

Katse eteenpäin

Sähköisen matkustusluvan käyttöönotto on todellinen riski ja merkittävä haaste Pohjois-Irlannin matkailualalle.

Paikallisten virkamiesten ja yritysten voimakkaan vastustuksen vuoksi Pohjois-Irlannin matkailun tulevaisuus on vaakalaudalla.

Vaatimus tasapainoisesta lähestymistavasta, jolla taataan turvallisuus ja edistetään samalla matkailua, on entistä voimakkaampi.

Yhdistyneen kuningaskunnan uuden hallituksen astuessa virkaansa Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn täytäntöönpanon tulevaisuus Pohjois-Irlannissa on edelleen epävarma.

Toiveena on, että jatkuva vuoropuhelu paikallisten johtajien ja hallituksen välillä johtaa turvallisuutta ja matkailun kasvua tukeviin muutoksiin.